CHUBB_Logo_klein_2

Politieke instabiliteit, strengere milieuwetgeving, privacy-issues, grensoverschrijdende activiteiten… Steeds meer organisaties hebben te maken met een breed spectrum aan complexe risico’s. In veel gevallen zijn zij hier niet of onvoldoende op voorbereid. Zij rekenen op hun financiële adviseurs om hen hierbij te helpen. Daarom deelt Chubb graag haar kennis over opkomende en belangrijke risico’s voor bedrijven. Met kantoren in 54 landen bedient Chubb een gevarieerde klantengroep, van multinationals tot lokale bedrijven, van gezinnen tot individuele consumenten. We bieden zowel standaarddekkingen als maatwerkprogramma’s voor bijna alle verzekerbare risico’s waar bedrijven mee te maken krijgen, en helpen hen bij het voorkomen en beperken van risico’s.

avero

Een goed advies wordt steeds belangrijker. Zeker als het gaat om risico’s afdekken en vermogen opbouwen. Mensen en bedrijven staan daarbij voor ingewikkelde keuzes die een grote impact op hun leven kunnen hebben. Een goed advies van een vakkundige en onafhankelijke specialist is dan onontbeerlijk. Wij geloven in de waarde van advies en ondersteunen adviseurs. Zodat de klant zich goed verzekerd weet. Juist nu er veel verandert in de branche ondersteunt Avéro Achmea adviseurs om hun toegevoegde waarde tot zijn recht te laten komen. Bijvoorbeeld met het delen van inzichten.

Dirkzwager

Maak kennis met Dirkzwager

Met kantoren in Nijmegen en Arnhem en ruim 260 medewerkers is Dirkzwager advocaten & notarissen het grootste kantoor buiten de Randstad. Dirkzwager heeft op bijna ieder terrein specialistische juridische kennis in huis, waaronder op het gebied van schade en pensioenen. De sectie aansprakelijkheid, schade en verzekering is met 25 advocaten de grootste schadesectie van Nederland.

De kennis die wij hebben, delen wij actief met onze cliënten, via o.a. de Dirkzwager Academy, het digitale kennisplatform www.partnerinkennis.nl en het internationale platform www.legalknowledgeportal.com, via verschillende online webinars, de openbare juridische bibliotheek en wat betreft pensioenen en schade ook via AMweb.

Het hebben van kennis is een voorwaarde, maar met het delen van kennis willen wij ons echt onderscheiden.

Logo federatie Kaal

De Federatie van Assurantieclubs is het landelijk platform van lokale assurantieclubs, die verspreid zijn over heel Nederland. Zij faciliteert en ondersteunt activiteiten van de aangesloten verenigingen op landelijk niveau. Ook vertegenwoordigt zij de verenigingen in externe contacten met branchevertegenwoordigers, zakelijke partners, de media en opleidingsinstituten. Hierbij is De Federatie politiek neutraal.

De Federatie van Assurantieclubs is continue op zoek naar nieuwe aansluitingen en ontwikkelingen, om daarmee haar leden actief te laten participeren binnen de financiële branche. Hiervoor organiseert zij bijvoorbeeld debatten over beroepsethiek en sluit zij samenwerkingsverbanden om haar leden direct het collectieve voordeel te laten genieten. Vanuit haar brede netwerk kan De Federatie ook bemiddelen in bijvoorbeeld topsprekers of externe contacten. Kijk voor meer activiteiten op www.assurantieclubs.nl en zie wat de lokale assurantieclubs organiseren bij jaarprogramma’s.

Federatie van assurantieclubs Logo Compleet

De Federatie van Assurantieclubs is een democratisch platform VAN – VOOR – DOOR haar leden.

112schade

112schade.nl helpt het intermediair op vakkundige en snelle wijze bij de afwikkeling van de niet gedekte schade van hun cliënten. Dit doen wij samen met verschillende partners, ieder gespecialiseerd in zijn vakgebied. Zo hebben wij specialisten op het gebied van materiële schade, letselschade en expertise.

112schade neemt het gehele proces voor het intermediair uit handen. Wij regelen een expert, voeren correspondentie met de tegenpartij, cliënt, eventueel getuigen en politie en verzorgen de doorbetaling van de schade uitkering.

Wij werken inmiddels voor meer dan 1900 tussenpersonen die onder andere zijn aangesloten bij Voogd & Voogd verzekeringen, DAK en H & L assuradeuren.

Bezoek de site: 112schade.nl

am logo

De toekomst van de verzekeringsbranche ligt in de handen van de nu nog jonge medewerkers in de branche. Maar wie zijn deze mannen en vrouwen, wat zijn hun ideeën over de toekomst van de sector en wat willen ze zelf daaraan bijdragen? Op deze pagina biedt am: een podium voor jong talent uit de branche. Zij krijgen de kans om hun ideeën en idealen te delen, te vertellen over hun werkzaamheden en duidelijk te maken welke bijdrage zij willen leveren aan een betere verzekeringsbranche. Daarnaast komen hier de maandelijkse Talent-rubriek en andere relevante verhalen uit het blad te staan. En er is natuurlijk ruimte voor nieuws dat interessant is voor jong talent. Heb je ideeën, tips of wil je een bijdrage leveren? Mail naar: larsvanbergen@vakmedianet.nl.

RIFD_Logo

Het Ratinginstituut Financieel Dienstverleners (RIFD) geeft ieder kwartaal haar publicatie ‘Marktflitsen intermediaire markt’ uit. Hierin staan actuele informatie over de belangrijkste ontwikkelingen en trends in de intermediaire adviesmarkt. Zoals onder andere informatie over aantallen toe- en uittreders, financiële gezondheidsscores van intermediairs, aantallen gevolmachtigden en volmachten en de werkgelegenheid in de sector. De trends worden in grafieken of tabellen weergegeven. Hierdoor ontstaat direct inzicht en overzicht.
Doordat het RIFD actuele informatie over de intermediaire adviesmarkt verzamelt om credit rating informatie aan verzekeraars te kunnen leveren, heeft het RIFD een compleet beeld van de markt.
Op deze pagina heeft u toegang tot de belangrijkste ontwikkelingen van deze Marktflitsen met verdiepende artikelen van dr. Fred de Jong. Ook worden alle eerdere uitgaven van de Marktflitsen beschikbaar gesteld en worden de meest opvallende ontwikkelingen en trends in een apart document nader toegelicht.

appel 2

Belangrijk onderdeel van Financiële Planning is vermogensbeheer. Op deze pagina’s brengen we alle relevante informatie samen voor verzekeraars en adviseurs op het gebied van vermogensbeheer.

Young Insurance logo2

Young InSurance is eind 2009 opgericht door Sjaak Schouteren en Rosemarijn Peters en heeft als doel het bij elkaar brengen van young professionals binnen de Nederlandse verzekeringsmarkt. We organiseren netwerkevenementen, werken samen met andere organisaties uit de verzekeringsbranche, zijn een gesprekspartner voor opleidingsinstituten, zetten nieuwe projecten op, organiseren sportactiviteiten en slaan een brug naar studenten.

Inmiddels heeft Young InSurance meer dan 1.800 leden en kent de netwerkvereniging sinds eind 2015 een nieuw bestuur. Young InSurance bestaat uit een evenementen-, marketingcommunicatie- en Match InSurance commissie.

de Vereende

 

De vele activiteiten van de Vereende/ schade –en verzekeringswerken laten zich het best beschrijven als een kleurrijke ketting met een breed palet aan specialismen en kennis. Alle organisatieonderdelen houden zich bezig met risico’s die onverzekerbaar blijken of heel ingewikkeld lijken en met onverzekerde of bijzondere schades.

Onze ambitie voor de komende jaren is de markt laten weten dat de Vereende schade –en verzekeringswerken meer is dan alleen een regulier bedrijf in de verzekeringsbranche. De verzekeringen voor mensen met een bijzonder schadeverleden kennen de assurantieadviseurs wel, maar wij doen zoveel meer.

Op het gebied van bijzondere risico’s en schades willen we ons kenniscentrum uitbouwen. Door het vroegtijdig signaleren van ontwikkelingen en intensief volgen van ‘grote’ onderwerpen. De Vereende houdt onderwerpen, die een behoorlijke impact hebben op de sector, op de agenda.

Herstel wachtwoord
Geef je e-mail adres. Een nieuw wachtwoord wordt verzonden.