Voorstel Acture: verplichte verzekering voor zzp’ers van € 100 per maand

Voorstel Acture: verplichte verzekering voor zzp’ers van € 100 per maand

Iedere zzp’er zou voortaan verplicht een basisverzekering moeten afsluiten voor het geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Deze verzekering moet zonder intredekeuring en aan alle zzp’ers worden aangeboden door verzekeraars. Dit stelt Acture, de grootste private uitvoerder van de Ziektewet.

Acture heeft berekend dat een dergelijke verzekering kan worden aangeboden vanaf €100 per maand. Volgens de uitvoerder is er vanuit politiek Den Haag belangstelling voor het voorstel dat een vangnet voor 800.000 zzp’ers zou creëren.

AOV is kostenpost
Maudie Derks, algemeen directeur van Acture: “Het zijn vooral de zzp’ers met een hoger inkomen die een AOV afsluiten. Maar ruim 80% van de zzp’ers heeft niets. Deze zzp’ers die ziek worden en die geen verzekering hebben afgesloten komen bij ziekte nu in de bijstand. Dat is een ongewenste situatie. Je wilt deze terugval in inkomen voorkomen en je wilt dus ook dat de zzp’er daar maatregelen voor treft. Alleen is een AOV over het algemeen een forse kostenpost die maar beperkt aftrek vindt. Vandaar dat wij voor een verplicht stelsel zijn met een minimumverzekering om de terugval in inkomen te stoppen en om het beroep, wat anders op de samenleving wordt gedaan te beperken.”

Verplichte karakter
Volgens Derks zien verzekeraars ‘het ook wel zitten’, maar vinden zij een verzekeringsplicht wel een voorwaarde willen zij een product aanbieden zonder intredekeuring. Aan het Financieele Dagblad laat Arjen Vrolijk, directeur verzekeringen bij ZZP Nederland, weten dat hij minder blij is met dat verplichte karakter. “Zzp’ers willen juist vrij zijn en niet een voorgeschreven invulling van het afdekken van een risico.”

Wat Derks betreft zijn politiek, verzekeraars en ZZP Nederland nu aan zet om tot een daadwerkelijke oplossing komen. “Dat kost tijd. Maar het is mogelijk en wij denken daarin graag mee.”

De vijf kernpunten uit het zzp voorstel van Acture:

 • De basisverzekering verleent in de eerste twee jaar dekking op het niveau van het minimumloon. Dit komt overeen met de periode waarin een werknemer in het nieuwe stelsel recht heeft op loondoorbetaling.
 • Vanaf het derde ziekte jaar is de dekking 70% van het minimumloon. De uitkeringen lopen maximaal door tot aan de pensioengerechtigde leeftijd.
 • Bij melding van arbeidsongeschiktheid geldt een eigenrisicotermijn van zes weken. De uitkeringen gaan lopen nadat een bedrijfsarts in een eerste keuring de arbeidsongeschiktheid heeft beoordeeld (toetsing gelijk aan de Wet verbetering poortwachter).
 • De verzekering werkt met een nominale premie, analoog aan de ziektekostenverzekering. Premie-indicatie: circa Euro 100 per maand, op basis van data-analyse van Acture
 • Begeleiding, keuring en sanctionering van de verzekerde zijn op dezelfde leest geschoeid als bij uitvoering van de Ziektewet. Bij melding van arbeidsongeschiktheid betaalt de zzp’er eenmalig een bijdrage van € 100 om de begeleidingskosten te dekken.
 1. Volgens mij is de betekenis van één van de letters in het woord ZZP die van zelfstandige. Iemand die er voor gekozen heeft om vooral niet meer voor een werkgever te werken, maar voor opdrachtgevers voor eigen rekening en risico. Het feit dat het de ZZP-er al moeilijk is gemaakt met het voorstel voor contractstructuren (weliswaar even in de koelkast…) is al een issue dat de nodige vraagtekens opwerpt. Immers ‘voor eigen rekening en risico’ heeft mijns inziens verstrekkende gevolgen, ook in de arbeidsrelatie tot opdrachtgevers. Dat menig ZZP-er zijn of haar arbeidsongeschiktheid en pensioen niet of matig geregeld heeft is misschien niet ‘handig’ maar in veel gevallen een eigen keuze, al dan niet om financiële redenen. Dat, mede uit financieel oogpunt, hierin een handje geholpen kan worden is één ding, maar dit als verplichting brengen is een tweede. Mijns inziens kun je een ZZP-er niet gaan verplichten een bepaalde verzekering of voorziening af te gaan nemen. Een goed product ontwikkelen en dit op de markt aanbieden, waarschijnlijk een product dat aan concurrentie onderhevig is met keuzemogelijkheden, lijkt mij meer dan voldoende. En volgens mij zijn er al dergelijke mogelijkheden; hoe meer hoe beter!

  Reageer
  • Onzin. Een werknemer wordt zonder medische beoordeling geaccepteerd.
   Een zelfstandige krijgt een uitsluiting op alles waavoor hij ooit een dokter heeft geraadpleegd. Daar moet iets aan gedaan worden.

   Reageer
  • Waarom kan je een hoogopgeleide werknemer wel verplichten om verzekerd te zijn tegen ziekte, werkeloosheid, lang en kort leven, maar mag een zelfstandige pakketbezorger het allemaal zelf uitzoeken? Jouw redenatie gaat op voor iedereen, ongeacht in welk verband zij hun arbeid beschikbaar stellen.

   Reageer
 2. Goed idee. Zou eigenlijk een stap verder willen gaan. Het onderscheid tussen “werknemer” en “zelfstandige” dient m.i. z.s.m. volledig te worden opgeheven. Iedereen betaalt dezelfde sociale premies en ontvangt dezelfde sociale zekerheid voor de niet-beinvloedbare gebeurtenissen. Zijn we meteen af van het geneuzel over modelovereenkomsten en schijnzelfstandigheid en kan iedere werkgever weer zorgeloos zzp-ers inhuren zonder zijn toevlucht te hoeven nemen tot uitzendbureaus, payroll- en detacheringsbedrijven en andere mensenhandelaren die standaard met tijdelijke- of projectcontracten werken. Ook pensioenopbouw en -verzekering dient per direct verwijderd te worden uit de werkgever-werknemerrelatie inclusief gedwongen winkelnering maar landelijk te worden geregeld met verzekeringsplicht voor iedereen versus acceptatieplicht voor elke aanbieder. De zorgverzekering hebben we ook niet per werkgever c.q. bedrijfstak geregeld. En die laten we ook niet over aan de vrije keus van een bepaalde groep Nederlanders die “verstandig genoeg” wordt geacht om zelf te bepalen of zij zich verzekeren. Zo ontstaat er een basisvangnet voor iedereen (op een hoger niveau dan de huidige bijstand en AOW). Wordt die basisdekking onvoldoende geacht, dan moet iedere werkende (werknemer, zzp-er, DGA of wat dan ook) zelf kunnen kiezen om zich aanvullend te verzekeren. De vraag is alleen: op welk niveau leg je die verplichte en collectief gefinancierde bodem?

  Reageer
 3. Geen verplichting zeg. Alsjebieft. Ik regel mijn eigen zaak. Als het goed gaat en ook als minder gaat.
  Deze directie verbinding met de realiteit houd je scherp en dat is heel leuk.

  Reageer
 4. Het mooie is Martijn ,hoeveel IB ondernemers kom je tegen die passend verzekerd zijn ?
  En hoeveel zijn er bereid na een adviesgesprek om dit passend op te lossen ?
  Ik kom ze tegen in het wild ,dus bij een hypotheekadvies gesprek en kan je vertellen dat je het niet wil weten en vriend Pollo geeft aan hoe het tegenwoordig in de dagelijks praktijk zit .
  Kortom het was al niet veel en wordt echt niet beter .
  De gemiddelde kleine ondernemer is niet bezig met zijn AO ,zorgverzekering en pensioen en alle regelgeving inzake advies en verdiensten heeft dit alleen maar verslechterd .

  Reageer
 5. Ja en dan zeker weer via Acture van het kastje naar de muur gestuurd worden en behandeld worden als een vuile hond.
  http://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/31-10-2016/acture/

  Reageer
 6. De premie is voor de geboden dekking voor veel zzp-ers hoger dan wat nu in de markt verkrijgbaar is. Zou je als adviseur deze dekking adviseren dan kun je wachten op klachten: veel te beperkte dekking aangeboden (hé, vanwege de hoge verdiensten kan dat toch niet zijn)? Ik stop per 1 januari met AO advisering, de advieseisen zijn fors, het risico ook, de tijdsinvestering niet gering, de bereidheid te betalen voor een goed en gedegen advies matig. Veel ondernemers willen éérst wel eens weten wat het zou gaan kosten alvorens te beslissen of ze een advies willen. Nou ik ben Gekke Henkie niet. En dan krijg je nog vaak de dooddoeners A. ik wordt niet ziek B. ze keren toch nooit uit. Jammer van dit complexe en belangrijke adviesterrein, maar de AO verzekering is zelf AO geworden.

  Reageer
 7. Allemaal prima, maar verplichte karakter moet eraf, ik heb als 57 jarige zzp-er mijn ziektekosten gedekt via mijn vrouw en een arbeidsongeschiktheid uitkering heb ik niet nodig, leef van mijn eigen geld dus die uitkering is overbodig.

  Reageer
 8. voor 100 euro per maand krijg je ZES (6) weken wachttijd.
  uitkering na vaststelling door een BEDRIJFSARTS

  even denken. Net als vroeger de verplichte WAZ tegen 13% van het inkomen 1st schijf.

  Uitkering aanvragen. Maar meneer/mevrouw kijk u kunt nog elastiekjes in een zakje doen dus u bent niet arbeidsongeschikt.

  Ik kan u ook een AOV aanbieden, wachttijd 12 maanden, uitkering bij 70% of meer AO, heeft u niets aan maar levert mij omzet ….

  Verzin een goed product voor een eerlijke prijs en zorg dat het als een meerwaarde wordt gezien. Dat levert klanten op. Natuurlijk is dat niet zo makkelijk als verplichte afname van je product.

  Mijn voorstel is dat iedere Nederlander een ZZP die in een straal van 50 km van zijn huis woont voor minimaal 1 uur per jaar inhuurt (onafhankelijk wat deze persoon doet of kan) tegen een minimum bedrag van EUR 80
  Oh nee dat mag natuurlijk niet ….
  Maar is ook een oplossing want zelfs AO ZZPers worden dan nog verplicht ingehuurd.

  Reageer
 9. zelfstandig ondernemer, zelfstandigen aftrek, startersaftrek, mkb aftrek, daardoor betaal je al veel minder inkomsten belasting, dan iemand in loondienst. Trek dan de premie voor een AOV eraf, wat heb je dan als ondernemer meer/of minder te besteden, dan een loonslaaf. Wat is dan een verzamelinkomen en het netto inkomen als je het zelfde werk in loondienst zou doen???? oh, ja door de AOV misschien dan ook nog zorg- en huurtoeslag die je anders mogelijk niet zou krijgen????

  eerst denken en dan doen. De financiële zaken eerst goed op de rit te zetten en bijhouden, kun je mogelijk netto meer te besteden hebben, dan met hard werken. Denken wat je moet doen en doen wat je denkt –
  Een goede timmerman heeft goed gereedschap en kan beter een uur langer zijn eigen werk doen en zijn administratieve rompslomp uitbesteden aan een andere vakman, die hij het vertrouwen kan geven.

  Reageer
 10. Peter de Wilde 2 december 2016, 14:06

  Hebben we niet al eerder een verplichte zelfstandige verzekering gehad ! Volgens mij was dat toen niet zo’n succes.

  Reageer
 11. Franc Hoogland 2 december 2016, 13:43

  Wat een ongelofelijke hoeveelheid frustratie komt er toch vaak naar buiten als er iemand is die een bijdrage probeert te leveren aan de oplossing van een probleem? Want het feit is dat er veel onverzekerde ZZP’ers (of inderdaad misschien beter ‘onverzekerde ondernemers’) rondlopen. Die hebben wij met elkaar blijkbaar (nog) niet kunnen bereiken. Laten we daarmee aan de gang gaan en met elkaar een positieve bijdrage leveren. (Moest dit toch even kwijt.)

  Reageer
  • Ik heb als ZZP’er geen huisdieren-verzekering. Ik heb wel een hond. Kan de financiële branche SVP een verplichting organiseren? Ik ben onderverzekerd, maar neem geen actie een verzekering te kopen. HELP MIJ!!!
   Oh ja. Ik ga gegarandeerd dood.
   Maar heb geen uitvaartverzekering. Verplicht mij……please!!

   Reageer
 12. Nu nog een goede naam voor het product verzinnen:
  eh …

  WAZ, dat lijkt mij een mooie naam

  Reageer
 13. VanInkomenVerzekerd 2 december 2016, 13:21

  Kijk eens op http://www.vaninkomenverzekerd.nl Wij hebben in ieder geval een
  (deel)oplossing voor de ZZP’er. Een AOV die uitkeert bij en ongeval is voor veel ZZP’ers een betaalbare verzekering die voor inkomen zorgt als hen een ongeval overkomt.

  Reageer
 14. Beste mensen,
  Dit is een wonderlijke discussie. AM-lezers zijn toch vakmensen? Lees WFT PE+ Inkomen er maar op na daar zijn (bijna) alle antwoorden te vinden. Er zijn legio mogelijkheden om het AO risico passend te verzekeren. Een goede adviseur weet dat en kan zijn klanten daarmee helpen. Kun je links- of rechtsom de AOV-premie niet betalen? Dan moet je, je zelf eens afvragen of je businessplan klopt. En (!) hier heeft de accountant/boekhouder/belastingadviseur ook een rol in (daar zie ik soms weinig realistische opbrengsten/kosten/premies geprognotiseerd) in. Tot slot het bovenstaande geldt voor alle (voornamelijk) IB-ondernemers. De benaming ZZP-er zegt niks. Een chauffeur (eigen rijder) of een agrariër staat er ook alleen voor en moet ook zijn/haar eigen broek ophouden.
  .

  Reageer
 15. De aasgieren kunnen niet wachten om weer te kunnen scoren maar wel over de ruggen heen van de kleine zelfstandigen die om deze flauwekul totaal niet verlegen zit.
  Startpremie zogenaamd € 100,– euro per maand en daarna met een record op te voeren naar het premie niveau hetwelk door de reguliere verzekeraars wordt berekend t.w. € 4.250,– op jaar basis ofwel € 354,– per maand.
  De nieuwe melkkoe is geboren.

  Reageer
 16. Inderdaad, weer de alles vernielende betuttelzucht van de eerste orde.

  Reageer
 17. Inderdaad, weer de alles vernielende betuttelzucht van de eerste orde.

  Reageer
 18. Na de zorgverzekering hebben ze weer een koetje gevonden om uit te melken. Nu nog de lobbyisten voorheen politici thans werkende voor of nij de verzekeraars/banken die dat gaan aanzwengelen, warmhouden en de burger die het op moet kinnen brengen is de klos, Eem premie van 100 euro? Als ook daar een afwijzing bij uitkering meer normaal dan abnormaal is dan zijn alleen de inkomens van de top zeker en niets ie van de verzekerde

  Reageer
 19. Waarom worden die ZZP-ers altijd als aparte groep gezien?
  Er zijn zoveel kleine ondernemers met hetzelfde probleem.
  Wel belasting betalen, maar nergens recht op hebben…….

  Reageer
 20. Laat asjeblieft de Politiek er buiten, alles waar die lui aan komen wordt een puinhoop, kan nu al voorspellen dat die 100 binnen no time 300 gaat worden en de uitkering lager.
  Laat de ZP-er met rust.

  Reageer
 21. Alleenstaande moeder, eigen bedrijfje om ons buiten de bijstand te houden.
  Wat raadt u mij aan?
  Verzekeren voor Aov en mijn bedrijfje laten ploffen en terug in de bijstand?

  Reageer
 22. Franc Hoogland 2 december 2016, 12:14

  Idee verdient zeker nadere studie. Verplichting blijft altijd lastig maar we hebben het hier over een groep die juist vanwege kosten (en laag inkomen?) zaken voor zich uitschuift en denken/hopen dat het zo’n vaart niet zal lopen met die arbeidsongeschiktheid. Dan terug kunnen vallen op een basisvoorziening voor bruto (!) € 100 zal die ondernemers zeker ook een stukje rust geven. Als voorstander van het #Basisinkomen zou ik dat nog een betere oplossing vinden maar zolang dat er niet is dit zeker een te overwegen alternatief.

  Reageer
  • Quote: “…maar we hebben het hier over een groep die juist vanwege kosten (en laag inkomen?) zaken voor zich uitschuift…”
   Spreek SVP voor uzelf en niet voor anderen.
   Sommige ondernemers nemen bij weinig inkomsten bewust een risico om verzekeringen (waarbij de kans van optreden de gebeurtenis uiterst klein is of waar het risico via een werkende partner afgedekt is) NIET te kopen. Een verplichting zou hier onnodige kosten met zich meebrengen en zeker geen “rust” geven. Deze inkomsten geven uitsluitend “rust” aan de ontvangende verzekeraar die daarvan de salarissen van zijn personeel kan uitbetalen, terwijl deze jarenlang procedeert over uitbetaling aan een ZZP’er die terecht aanspraak wil maken op zijn verzekering.

   Reageer
  • U zegt over uw doelgroep kleine ondernemers:
   # Verplichting blijft altijd lastig maar we hebben het hier over een groep die juist vanwege kosten (en laag inkomen?) zaken voor zich uitschuift\ .#
   Ik begrijp ook niet waar u uw insinuatie op stoelt.
   De allround adviesonderneming krijgt deze doelgroep juist aan tafel voordat deze mensen uit loondienst gaan en voordat zij een KvK inschrijving doen.
   Goede zaak want slechts gedurende een beperkte tijd kan de uit loondienst tredende man/vrouw gebruik maken van het UWV vangnet.
   Basisverzekering van € 100,- basisinkomen zal elke NLer rust geven.
   Verplichting blijft lastig, acceptatieverplichting ook.
   Op welke leeftijds- en risicoklasse onafhankelijk premietarief beraamt u een dergelijke voor iedereen toegankelijke aov verzekering?

   Reageer
   • Franc Hoogland 2 december 2016, 14:25

    Allereerst. Die € 100 komt niet van mij dus ik weet niet waarop die gebaseerd is. Ik gaf slechts aan dat dit idee zeker aandacht verdient. Mijn opmerking was allerminst een insinuatie. Ik kom als ZZP’er geregeld in aanraking met mede ZZP’ers. En nee, die doelgroep zit niet altijd op het juiste moment met adviseurs rond de tafel. En meerdere ZZP’ers zijn het eerste (en soms meerdere) jaar bezig met overleven. Het geld komt bij aanvang niet direct met bakken binnen (als dat ooit al zo zal zijn en als dat al het doel van de ondernemer is). Extra kosten kan men er in die periode even niet bij hebben. Dat de ‘hypotheek’ wordt betaald is in die fase even veel belangrijker. En al snel ontstaat de situatie dat men zaken voor zich uitschuift. Toont de praktijk deze situatie niet aan of sta ik te ver van de werkelijkheid?

    Reageer
    • # een groep die juist vanwege kosten (en laag inkomen?) zaken voor zich uitschuift en denken/hopen dat het zo’n vaart niet zal lopen met die arbeidsongeschiktheid. #
     nader uitgelegd als
     # meerdere ZZP’ers zijn het eerste (en soms meerdere) jaar bezig met overleven en hopen dat hun gezondheid de komende jaren op het huidige peil blijft #
     Excuus, verkeerd geïnterpreteerd.

     Reageer
 23. Pienter Pietje 2 december 2016, 12:00

  Beste Remco,
  Wellicht ben je met je korte bochten een prima concurrent voor Verstappen, maar hier kom je er toch mee in het grind.
  Natuurlijk zijn er ondernemers met voldoende middelen of partnerinkomen dat een AOV niet nodig is. Alleen populisten roepen maar al te graag dat een AOV onzin is, voornamelijk met oog op korte termijn. Maar stel dat je levenslang AO raakt (dit kom ik in de praktijk helaas weleens tegen) en je hebt € 20.000,00 lasten per jaar. Hoeveel denk je dat iemand van 35 dan nodig heeft om de periode tot zijn 67 te overbruggen? 35 x € 20.000,00 = € 700.000,00 zonder rekening te houden met index en rente. Daarbij heeft iemand met € 700.000,00 achter de hand vaak een iets groter uitgavepatroon.
  Maar, nogmaals, in sommige gevallen heb je gelijk. Maar predik het niet te veel, dit is namelijk een van de redenen waarom velen geen AOV sluiten.

  Reageer
  • Voor sommige (misschien zelfs ‘vele’) ZZP’ers heb je gelijk. Echter er zijn ook vele ZZP’ers die hun zaakjes goed voor elkaar hebben en die niet zitten te wachten op een extra verplichting die uitsluitend dient tot het (verplicht) vullen van de zakken van de financiële branche.

   Reageer
  • Als je € 20.000 aan lasten heb dan red je het niet met een dekking op minimumloonniveau. Dus alsnog in bijstand (of kosten besparen).

   Reageer
   • Misschien dat deze mensen gewoon hun kansen berekenen, net als een verzekeraar. De kans dat ik AO wordt is <1%. Bij ieder risico management moet je dan beslissen wat je wil Mitigeren, accepteren of afwenden (bv verzekeren).
    Bij een kans <1% kan ik mij als risico maatregel accepteren goed voorstellen.
    Natuurlijk kennen we allemaal een geval waar het gebeurt is. Maar ja ik ken ook mensen die verongelukken als ze water drinken. Misschien moeten we dat dan ook verbieden of minimaal een 'water drink verzekering' verplicht stellen.
    Natuurlijk een absurd idee maar soms moeten we eens leren met zaken normaal om te gaan en niet alles in het extreme te trekken.
    Want voor 50 doden per jaar op een bevolking van 17 miljoen (<0,1%) moet iedere NLer verplicht X doen.
    Heel eerlijk vervelend voor die 50 doden maar moet daarom iedereen ieder jaar een bedrag X betalen ….
    Als kind mocht ik fietsen zonder helm, tegenwoordig moet je een helm op, liefst nog bescherming aan armen en benen. Waarom stellen we ook niet verplicht dat het geen 2 wielen meer mogen zijn en dat het minimaal 3 of beter 4 wielen moeten zijn.
    Ik ken namelijk veel oudere mensen die nog fietsen maar niet meer zo stabiel zijn, vallen makkelijk om, hebben geen evenwicht meer. Dus iedereen moet nu een fiets met minimaal 3 wielen …
    Ja absurd maar zo werkt het blijkbaar.

    Stop al die bemoeizucht en laat mensen zelf inschatten wat ze willen/ kunnen. Ja er zijn altijd mensen die moeite hebben de goede beslissingen te maken maar misschien helpt het een keer om 'op je platte b.. te gaan'.
    Een kind vertellen moet je niet doen dat doet pijn werkt voor 95% de laatste 5% moet zelf voelen dat het pijn doet, maar leert het dan ook.

    Reageer
 24. het blijft toch altijd apart dat een branche voor eigen producten een afname plicht weet te verzinnen. Als je geen omzet meer kan creëren door goede producten aan te bieden ga je lobbyen om het product verplicht te stellen.
  Laten we eens stoppen met dit verplicht en dat verplicht. Mensen moeten zelf kunnen beslissen of ze iets wel of niet doen.

  Reageer
  • Helemaal mee eens!! — Bovendien:
   (Quote:) “Deze zzp’ers die ziek worden en die geen verzekering hebben afgesloten komen bij ziekte nu in de bijstand.” —- Oh? Dat hoef niet het geval te zijn als de ondernemer voldoende heeft kunnen sparen bijvoorbeeld d.m.v. het in zijn zak houden van nutteloze verzekeringspremies of via andere wegen.

   Reageer
   • En ook niet als zijn partner voldoende inkomen heeft. En ook niet als men een flinke overwaarde heeft ten opzichte van de hypothecaire lening voor het huis.

    Reageer

Reageer

 
Herstel wachtwoord
Geef je e-mail adres. Een nieuw wachtwoord wordt verzonden.