Uitvaartverzekeraar zocht in ABF Adviesgroep ‘een goed verkoopapparaat’

Uitvaartverzekeraar zocht in ABF Adviesgroep ‘een goed verkoopapparaat’

Advieskantoor ABF zegt het provisieverbod niet opzettelijk te hebben willen overtreden. De inmiddels beboete constructie met een nog onbekende uitvaartverzekeraar die was bedoeld om een geolied verkoopapparaat op te tuigen werd daarom ook getoetst door juristen. Dat blijkt uit het boetebesluit dat de toezichthouder zojuist heeft gepubliceerd. Ook blijkt daaruit dat ABF een productie van drie ton per maand moest leveren.

In het boetebesluit wordt de werkwijze van ABF en de niet bekend gemaakte verzekeraar uiteengezet. Duidelijk wordt dat zij in de periode van maart 2012 tot en met april 2013 op initiatief van ABF gesprekken hebben gevoerd over een mogelijke samenwerking. Reden voor ABF om toenadering te zoeken was “continuïteit en beheer van de bestaande portefeuille en nieuwe productie” in het kader van het provisieverbod. Hoewel ABF later richting de AFM aangeeft dat het provisieverbod geen directe gevolgen had en ABF ook doorloopprovisie op haar uitvaartportefeuille bleef ontvangen, zag ABF kennelijk toch noodzaak om met de uitvaartverzekeraar in gesprek te gaan. De uitvaartverzekeraar had op haar beurt “behoefte aan een goed verkoopapparaat wat toekomst zeker en bestendig” was.

Toetsen door juristen
Voorafgaand aan de samenwerking lieten de partijen hun voorgenomen werkwijze toetsen door juristen. Die gaven als advies om de zaken in lijn met de Wft te brengen: “Het is dus in de eerste plaats zaak om aan de activiteiten van Loohuis (de feitelijk leidinggevende van ABF) zodanig invulling te geven dat deze niet kwalificeren als advisering/bemiddeling”, aldus het advies. Loohuis moet in zijn contacten met klanten uitdrukkelijk en ondubbelzinnig aangeven op te treden in naam en onder verantwoordelijkheid van de verzekeraar, zo adviseren de juristen. Later zal blijken dat het advieskantoor dat niet op de juiste wijze heeft gedaan.

Maandelijkse productie
ABF verkoopt vervolgens de gegevens van het klantenbestand van haar portefeuille met uitvaartverzekeringen (de In Pace portefeuille) en de goodwill voor € 1 aan de verzekeraar. Vier werknemers komen op de loonlijst van de verzekeraar te staan. Ook spreken de twee partijen af dat ABF niet actief zal bemiddelen voor andere uitvaartverzekeraars. Uit een interne memo van ABF-baas Loohuis blijkt dat ook hij separaat betaald kreeg: “Door de komst van het provisieverbod op complexe producten, waaronder de uitvaartverzekering ook valt, heb ik na moeten denken hoe ik de In Pace portefeuille veilig stel. Hierdoor zijn we aan het praten gekomen met [A]. Dit heeft uiteindelijk tot de volgende deal geleid. Ik mag mij verhuren voor 20 uur per week als commercieel manager voor [A]. Dit resulteert in een maandelijkse managementvergoeding van € 5400. Maandelijks leveren wij een productie aan met een verzekerd kapitaal van € 300.000.” Uit het boetebesluit blijkt dat de managementvergoeding verhoogd zou worden als deze targets werden gehaald.

Werknemers
De samenwerking valt echter tegen en voor de medewerkers is het een moeizame situatie. Ze worden betaald door de verzekeraar, maar werken op kantoor in Oldenzaal. Op enig moment schrijft Loohuis in een mail aan een medewerker dat het niet de bedoeling is dat die medewerker tegen de verzekeraar zegt dat hij vooral met schadeverzekeringen bezig is. “Dit schiet natuurlijk bij hem in het verkeerde keelgat, immers het salaris wordt door hem betaald.” Uiteindelijk wordt over de periode van 1 mei 2013 tot met 30 april 2014 een omzet gegenereerd van € 1.794.218. De samenwerking werd daarna opgezegd op initiatief van de verzekeraar.

AFM
De AFM komt de zaak op het spoor en volgens de AFM heeft de adviesgroep wel degelijk bemiddeld zodat de constructie die de juristen voor ogen hadden, niet opgaat. Volgens de AFM werd de correspondentie aan cliënten over hun uitvaartverzekering verstuurd onder de naam In Pace Verzekeringen, handelsnaam van ABF, waarbij tevens het KvK-nummer en het AFM-vergunningnummer van ABF werd vermeld. Het kantoor verweert zich daartegen. Er werden immers altijd folders, reclamepennen en zakjes met bloemenzaden van de verzekeraar gebruikt. Maar de AFM constateert dat zowel intern als extern onder de naam van ABF is gecommuniceerd over de uitvaartverzekeringen. “ABF heeft gedurende de samenwerking naar het oordeel van de AFM inhoudelijke betrokkenheid gehad bij het tot stand brengen van een verzekeringsovereenkomst tussen cliënten en de verzekeraar en heeft derhalve bemiddeld in uitvaartverzekeringen van [A].”

Vraagtekens bij elke constructie
De AFM wijst er ook nog op op dat de wijze waarop ABF uitvoering heeft gegeven aan de (aangepaste) constructie, op verschillende punten lijnrecht ingaat tegen hetgeen uiteen is gezet door de advocaten. “ABF heeft bewust de kans aanvaard dat ook de aangepaste werkwijze tot overtreding zou leiden.” Ook merkt de AFM op dat zij vraagtekens stelt bij elke constructie die wordt opgezet in verband met het provisieverbod. “Mocht de werkwijze van de geraadpleegde advocaten zijn gevolgd, dan wil dat volgens de AFM niet zeggen dat daarmee het provisieverbod niet overtreden kan worden.”

Ongewenste sturing
De door de Adviesgroep ontvangen provisies (in de vorm van lonen en managementvergoeding) bedragen bij elkaar € 134.677. De AFM merkt in het boetebesluit op dat het bedrag dat ABF voor haar bemiddelingswerkzaamheden heeft ontvangen, niet exact hoeft vast te staan. “Het is ABF immers in het geheel niet toegestaan om provisie van [A] te ontvangen voor haar bemiddelingswerkzaamheden. ABF wordt juist reeds betaald door consumenten.”

De toezichthouder is er niet over te spreken dat er ook een van de omzet afhankelijke vergoeding zou worden betaald. “Dit zijn nu juist incentives die de wetgever met het provisieverbod heeft beoogd te beëindigen. De constructie die tussen ABF en [A] is opgezet heeft door de omzetbonus, maar ook in algemene zin, ervoor gezorgd, dat sprake was van ongewenste sturing.”

 1. Inmiddels is bekend dat het Florentis is, een aan Twenthe Verzekeringen gekoppelde verzekeraar

  Reageer
  • lorentis Uitvaartverzekeringen uit Enschede is de verzekeraar die betrokken is bij de ontduiking van provisieregels door ABF Adviesgroep en Edwin Loohuis uit Oldenzaal.
   Zoals gemeld zijn Loohuis en zijn bedrijf beboet door de Autoriteit Financiele Markt, vanwege een ongeoorloofde samenwerkingsovereenkomst met een verzekeraar. Uit onderzoek van deze krant blijkt dat het om Florentis gaat. De AFM wil niet zeggen of ook tegen dit bedrijf nog maatregelen worden getroffen.

   Florentis Uitvaartverzekeringen is eigendom van Florentis Holding BV, dat op zijn beurt weer eigendom is Uitvaartverzekering Twenthe BV. Alle drie de bedrijven zijn gevestigd op de Getfertsingel 91 in Enschede.

   Loohuis regelde in 2013 dat vier van zijn werknemers op de loonlijst kwamen van Florentis en dat hij zelf advieswerk voor de verzekeraar ging doen, tegen een managementvergoeding. In ruil daarvoor verkocht hij zijn klantenbestand aan Florentis en werd afgesproken dat hij zijn klanten alleen nog maar polissen van Florentis zou verkopen.

   Dat, terwijl zijn klanten dachten te maken te hebben met een onafhankelijk adviseur en niet op de hoogte waren van deze constructie. De AFM oordeelde vervolgens dat Loohuis en ABF hiermee het provisieverbod hadden omzeild en deelde boetes van respectievelijk 5.000 en 80.000 euro uit.

   Reageer
 2. Er zijn ook nog wat uitvaart portefeuilles en bedrijven van verzekeraar naar verzekeraar gegaan. Misschien zit de AFM wel middenin het gesteggel wie deze hete kool naar zich toe krijgt. Als de oude eigenaar het was in 2013 en verkocht heeft in 2015 zal die zeggen dat lusten en lasten zijn overgedragen. De koper zal verborgen gebrek bedingen. Enfin, alles kan. De zaak is zo duidelijk dat er wel meer moet spelen lijkt het.

  Reageer
 3. Als je op checkmijnpolis.nl kijkt bij ‘In Pace’ dan zijn er drie partijen waar naar wordt verwezen, dat zijn Dela Verzekeringen NV, Aegon Levensverzekering N.V. en Achmea Pensioen- en Levensverzekering N.V.. Ik vind het wel wat voor Aegon om zo’n constructie op te zetten……

  Reageer
 4. Ik herhaal…. Monuta? Zij deelden zakjes met zaadjes uit

  Reageer
 5. Martijn van de Koolwijk 9 januari 2017, 09:45

  Voor de goede orde, en zoals al door de redactie van AMweb gesteld: coöperatie DELA is niet de bedoelde uitvaartverzekeraar.
  Martijn van de Koolwijk, woordvoerder DELA.

  Reageer
 6. nu gaat het goed STOP MUNRI is weer veranderd in Kees Bergman

  Reageer
 7. Sorry STOP MUNRO was ik Moeilijk om in het nieuwe jaar de bijna onleesbare verifiëring van dit artikel in te vullen

  Reageer
 8. Laten wij geen reclame gaan maken voor politieke partijen en zeker niet voor de PVV. Dan worden de discussies op deze fora nog onduidelijker.

  Reageer
 9. Stem in maart op de PVV. Daar zitten mensen die wel degelijk luisteren naar intermediair en inzien dat de situatie die er nu ligt geen werkbare situatie meer is.

  Reageer
 10. Ik denk niet dat we moeten vergeten dat de zaak speelde in 2013. De AFM trad toen nergens tegenop inzake schending provisieverbod. Anderhalf jaar hebben Dela en Independer toen openlijk het provisieverbod geschonden door gewoon vergoedingen, affiliate, toe te staan. Geldstromen tussen verzekeraar en tussenpersoon Independer. Michiel Denkers is hier heel vaak op gewezen maar heeft niets gedaan. Ook het uitstel aan Rabobank was er nog. In die periode dus was wel alles anders. Het schenden was geheel open, iedereen zag het, maar de AFM beschermde de grotere clubs. Dan geef je als AFM wel een vrijbrief aan de usual suspects. Het enige wat de AFM deed in 2013 was het abonnement van de TP in een kwaad daglicht stellen, ook weer Denkers. Vier jaar later blijkt dus dat sommige clubs de weelde van de vrijheid van de AFM niet aan konden. Wat heel veel intermediair al wisten. Inmiddels is het bestuur van de AFM geheel vernieuwd maar die zouden nog eens wat items uit 2013 moeten teruglezen. Inclusief de reacties intermediair. Compleet logisch dat Dela zich onaantastbaar achtte.

  Reageer
  • Het is overigens nu 2017 en er is niets verbeterd. Naast de adviseur met alle verplichtingen staat een hypotheekcoach. Ontheffingen zijn van alledag en er worden zelfs bij de afm speciale afdelingen opgericht om te kijken hoe de regels voor fintech getemperd kunnen worden. Geen enkele mindering in regeldruk voor het intermediair. Kopie dus van 2013. Geen LPF en de AFM doet er veel aan om het juist ongelijk te krijgen. Het slechtste signaal was het meewerken van de AFM met het ontduiken provisieverbod Verbond en Triple A. Waar Denkers zou in 2013 aan een LPF gaan werken. Moet nog gebeuren dus.

   Reageer
 11. Het wordt tijd dat het hele spul, van verzekeraar tot adviseur, eens goed wordt doorgelicht. Wat hier gebeurt is naar mijn idee het topje van de ijsberg. Het vervelende is dat ook hier geldt dat de goeden moeten lijden onder de slechten. Het kan heel simpel worden opgelost, als een partij de boel belazerd, direct de vergunningen intrekken en alle personen die eraan hebben meegewerkt direct op een zwarte lijst plaatsen die door eenieder te raadplegen is. Of het nou een groot bedrijf is of een klein bedrijf. Op deze manier zal integriteit worden afgedwongen. Tot op heden loont de misdaad jammer genoeg nog, ons kent ons zullen we maar zeggen. Hoogste tijd dat de goeden de slechten op hun plek gaan zetten, buiten het speelveld wel te verstaan, anders zijn we hopeloos verloren.

  https://scanianosurance.wordpress.com/2017/01/06/bedrijf-de-afgrond-in-prive-de-afgrond-in-geen-werk-de-aangerichte-schade-is-materieel-en-immaterieel-enorm/

  Reageer
 12. Mooie casus om mee te nemen in evaluatie provisieverbod op uitvaart. DELA betaalt liever 7,5% doorlopende provisie voor advies en beheer (omzet t.o.v. betaalt loon in bovenstaande casus) dan dat ze zelf via internetmarketing hoge reclame/verkoopvergoedingen moeten betalen waar de consument géén advies voor krijgt en DELA zelf het beheer moet verzorgen.
  **********************
  Conclusie: provisieverbod op uitvaart is mislukt, Oplossing: gemaximeerde doorlopende provisie toestaan van 7,5% van de premie.
  **********************
  Dit soort casussen zijn toch 100x waardevoller dan de gekleurde theoretische mening van een onderzoeker in economie? Zo, naar welke lobbyclub kan ik mijn rapport en bijbehorende factuur sturen? Of wil Min.Fin. dat ik de evaluatie ga doen? 😉

  Reageer
  • Waarom zou de vergoeding niet gewoon 20%-25% doorloop mogen zijn? Misschien inderdaad een vorm van voorfinanciering van het advies, maar oké . Het zou aansluiten bij de reguliere percentages op schade. Ik begrijp niet zo goed waarom 7,5%. Dan hecht je zelf wel erg weinig waarde aan je adviezen. Nog afgezien dat er weinig adviseurs voor enkele euro’s in de auto zullen stappen. Als de conclusie is dat de klant voor 20% ( 2 euro) minder liever alles zelf met verzekeraar of internet regelt is dat ook prima.

   Reageer
  • Ik heb inderdaad geen theoretische econoom nodig om te bedenken dat met een doorlopende provisie van 7,5% op uitvaart je de kosten van je adviesuren misschien na 20 jaar hebt terugverdiend. O nee, een deel ervan zal je toch ook moeten reserveren voor de “nazorg” waar je je in de samenwerkingsovereenkomst met de verzekeraar toe verplicht. Zonder afsluitprovisie totaal onrendabel, advies in complexe producten. In ieder geval in dit internettijdperk waarin je in drie muisclicks overstapt voor 6,5% premievoordeel…

   Reageer
   • @Johannes,
    Klopt, maar je mag een adviesnota maken als je dat nodig acht? Je doorlopende kosten zijn in iedergeval afgedekt. Persoonlijk heb ik voor een totaalrelatie geen moeite met ‘slechts’ 7,5% doorloop.

    Reageer
    • Daar zeg je het. Een totaalrelatie. Zodat de kosten van het uitvaartadvies worden gesubsidieerd met de doorlopende provisie vanuit -bijvoorbeeld- de autopolis. Hetgeen betekent dat die doorlopende provisie op de autopolis dus kennelijk ruim genoeg is om ook andere, niet auto-gerelateerde, zaken te financieren…

     Reageer
     • Juist, net als je nu doet met de AVP en de bromfiets, niet rendabel als los product. Maar inderdaad we gaan teveel off-topic. Prettig weekend!

     • Maar nu raken we wel erg ver off-topic hier…

 13. Ze hadden kennelijk nog wat zakjes over 🙂

  De DELA vergeet-mij-nietjes: een geslaagd gedenkconcept

  “Een jaar is vergleden
  zonder dat het verlangen verkleint
  naar alle dingen die we samen deden
  en de jij in mij die nooit verdwijnt…”

  “DELA MEMORY AWARD
  De kunst van herinneren”
  Zo begint het poëtische gedenkkaartje dat DELA naar de nabestaanden van zijn leden stuurt. Bij het kaartje zit een zakje met bloemzaadjes. De nabestaanden kunnen die uitzaaien in hun tuin, op hun terras of op een geliefkoosde plaats in de natuur.

  Dankzij dit gebaar ontstaat er elk voorjaar een helderblauwe zee van vergeet-mij-nietjes die aan de dierbare herinneren. Een eenvoudig maar heel geslaagd gedenkconcept dat ontelbare mensen troost biedt.

  Reageer
 14. Boete verzekeraar zal vast enorm zijn. Deze wordt overigens dan wel gematigd tot € 5000 omdat de verzekeraar het anders niet kan betalen.
  Hatsikidee, ook de initiators bij deze tuinvriendelijke uitvaartverzekeraar zullen vast flink aangepakt worden: € 250 of 10 minuten tuin schoffelen?

  Ik zou toch denken dat hier bepaalde verzekeringsmensen toch echt een probleem krijgen met de geschiktheidstoets.

  Reageer
 15. lijken me wel echt DELA streken……

  Reageer
 16. waarom wordt het advieskantoor met naam en toenaam genoemd en de verzekeraar niet?

  Reageer
  • Omdat de procedure tegen de verzekeraar blijkbaar nog niet is afgerond. Over lopende onderzoeken doet AFM nooit mededelingen. Pas na voltooiing publiceert de AFM.

   Reageer
   • Over lopende zaken doet de AFM nooit mededelingen. Toezicht vindt nu eenmaal achter gesloten deuren plaats. Voor ons is het ook frustrerend. Dit zijn maar een paar van die standaard uitspraken van de AFM. Heb je als bonafide verzekeraar niets aan op dit moment. Zonde ook van het op zich goede werk van de AFM in deze zaak. Losse eindjes dus. Alles in 1 keer publiceren en AFM had de complimenten gehad, nu brengen ze de goede uitvaartverzekeraars geheel onterecht in een kwaad daglicht. Een fout maken kan en geeft niks, niet corrigeren terwijl een ander daar last van heeft wel.

    Reageer
 17. Jannie Benedictus 6 januari 2017, 15:57

  We hebben Dela gebeld. Zij snappen de link, maar ontkennen dat zij het zijn. Redactie am:

  Reageer
  • Beste Jannie. Je had toch niet verwacht dat DELA het zou toegeven, nu de advocaten van DELA nog druk in de weer zijn om de procedure te rekken om daarmee de publicatie van de boete voor DELA zoveel mogelijk uit te stellen? 🙂

   Reageer
  • Wordt nu wel nieuwsgierig… 🙂

   Reageer
  • In pace dela is zelfde adres als in pace verzekeringen en telefoonnummer in pace verzekeringen is ook nummer voor Loohuis makelaardij, kan bijna niet anders zijn dan dela

   Reageer
 18. DELA heeft een In Pace Uitvaartwinkel in Oldenzaal. ABF verkoopt de gegevens van het klantenbestand van haar portefeuille met uitvaartverzekeringen, de zgn. In Pace portefeuille, zo staat in het artikel te lezen.
  In een artikel van 17 maart 2008 (Tubantia) staat: “De ABF Adviesgroep uit Oldenzaal beheert straks de producten van In Pace Verzekering in het pand aan de Steenstraat.”
  Link met DELA? Of link ik verkeerd?

  Reageer
 19. Als de zaak zo klip en klaar is en het heeft 4 jaar geduurd om tot hier te komen, kan de AFM naar de andere uitvaartverzekeraars het niet maken hun in het verdachtenbankje te laten. Bij zo lang en zo duidelijk is het toch geen collateral damage meer voor hun. Had de AFM maar op moeten schieten of beide boetes in 1 keer morten publiceren. Als bijvoorbeeld een Ardanta vanmiddag naar buiten zou komen dat zij het niet zijn, zou ik dat niet oncollegiaal noemen maar volkomen terecht. Taak ligt echter bij de AFM, die vliegen dit volledig verkeerd aan. Of weten we welke uitvaartverzekeraar met zakjes met bloemzaad (krenten) strooit?

  Reageer
 20. ” zakjes met bloemenzaden van de verzekeraar gebruikt”

  Nou kom er maar in, welke verzekeraar had zakjes met bloemenzaden??

  Reageer
  • De DELA vergeet-mij-nietjes….. DELA heeft dus de complete branche valse concurrentie bezorgd. Goed om te weten. Aegon flikte dit vroeger met Spaarselect. DELA zoekt dus bewust manieren om het LPF te verstoren. Dit deden ze ook al via Independer, het is duidelijk dat DELA geen vriend is van het onafhankelijke advieskantoor.

   Reageer

Reageer

 
Herstel wachtwoord
Geef je e-mail adres. Een nieuw wachtwoord wordt verzonden.