Nog geen herstel voor Klaverblad

Nog geen herstel voor Klaverblad

Klaverblad Verzekeringen wist het premiebestand in 2013 redelijk stabiel te houden. Maar van herstel van de normale marktomstandigheden was afgelopen jaar nog geen sprake, zo schrijft de verzekeraar in zijn jaarverslag.

De brutopremies van Klaverblad zakten licht (1,5%) van € 209,1 mln naar € 205,9 mln. Maar het resultaat na belastingen kreeg een forsere klap te verwerken. Deze zakte met ruim 30% van € 57,9 mln naar € 39,5 mln. Het bestuur wijt de gezakte winst aan lagere beleggingsresultaten

Het bestuur schrijft: “De ontwikkeling van het premievolume voor schadeverzekeringen stagneert en het volume voor levensverzekeringen krimpt nog steeds, met als gevolg een felle concurrentie. In deze moeilijke omstandigheden heeft Klaverblad Verzekeringen opnieuw een lichte daling van het premie-inkomen moeten incasseren en is het niet gelukt om voor alle belangrijke branches een bevredigend resultaat te halen.”

  1. Herman Loeks 15 april 2014, 22:10

    Dit is het begin van het einde van Klaverblad. Particuliere schadeverzekeringen worden in een versneld tempo overgesloten naar de volmachten van de grotere serviceproviders. Over hooguit vijf jaar zullen de meeste verzekeraars zich terug moeten trekken uit deze simple risk markt, om de simpele reden dat ze provinciaal te weinig polissen hebben overgehouden. Klaverblad keert de volmachtmarkt traditioneel de rug toe en betaalt de prijs. Een zelfde lot wacht uiteindelijk NH1816. Hun rare move om opeens de achterdeur open te gooien voor alle DAK-leden is een stuiptrekking.

Comments are closed.

Herstel wachtwoord
Geef je e-mail adres. Een nieuw wachtwoord wordt verzonden.