Edwin Loohuis (ABF Adviesgroep): ‘Dit voelt als David tegen Goliath’

Edwin Loohuis (ABF Adviesgroep): ‘Dit voelt als David tegen Goliath’

Edwin Loohuis, eigenaar van ABF Adviesgroep, legt zich niet neer bij de boete die de AFM hem heeft opgelegd wegens overtreding van het provisieverbod. Hij gaat in bezwaar en desnoods daarna naar de rechter. Loohuis zegt tegen amweb dat hij naar eer en geweten heeft gehandeld. “Er hebben drie advocatenkantoren meegekeken.”

Het boetebesluit tegen Loohuis werd vorige week gepubliceerd. Of de verzekeraar met wie hij de constructie opzette ook een boete krijgt is nog niet bekend gemaakt. Florentis denkt zelf vrijuit te gaan.

Loohuis zegt: “Er loopt geloof ik nog wel een onderzoek naar Florentis, maar ik ben in ieder geval steeds als eerste aan de beurt. Met het onderzoek en met het boetebesluit. Dat voelt als David tegen Goliath. Ik denk dat elke tussenpersoon dat wel zal herkennen: je kunt het gewoon bijna nooit goed doen. Ik ga dan ook bezwaar aantekenen. Helaas moet ik daarvoor weer naar dezelfde AFM. Daarna kan ik nog naar de rechtbank.”

Binnen de regels
Loohuis staat nog steeds achter de constructie die in 2013 werd opgetuigd en waarbij ABF-medewerkers op de loonlijst van Florentis kwamen te staan en hijzelf voor twintig uur door Florentis werd betaald. Afgesproken werd dat er alleen nog polissen voor Florentis zouden worden verkocht. “Ik sta nog steeds achter dat verhaal”, zegt hij tegen amweb. “Er hebben nota bene drie advocatenkantoren meegekeken. Want we wilden het goed opzetten, zodat het binnen de regels paste. We hebben zelfs de AFM geraadpleegd, maar die geven nooit ergens goedkeuring voor. Je moet het maar gaan doen en dan hoor je achteraf wel dat het fout was. En dan ben je aangeschoten wild.”

Look & feel van Florentis
Loohuis moet van de geraadpleegde juristen in zijn contacten met klanten uitdrukkelijk en ondubbelzinnig aangeven op te treden in naam en onder verantwoordelijkheid van de verzekeraar. De AFM constateerde echter dat zowel intern als extern onder de naam van het onafhankelijke advieskantoor ABF is gecommuniceerd over de uitvaartverzekeringen. Loohuis noemt dat onzin. “De AFM heeft inzage gehad in mijn laptop. Daar hebben ze kunnen zien dat er in alle gevallen op de aanvraagformulieren stond dat Florentis de risicodrager was. Alles was in de look & feel van Florentis. Er werden geen rare dingen gedaan. Ik werkte twintig uur per week voor Florentis. Verder adviseerde ABF gewoon breed over allerlei producten.”

Zo ben ik niet
De intermediair heeft het gevoel dat hij aan de schandpaal wordt genageld. “Ik ben nooit een cowboy geweest, ik heb klanten nooit geschaad. Het enige positieve aan deze zaak is dat ik enorm gesteund word door klanten en andere ondernemers in de regio. Ze zeggen: zo ben jij niet. En ze zeggen ook: dit had ons ook kunnen overkomen.”

De AFM merkt in het boetebesluit overigens nog wel op dat zij vraagtekens stelt bij elke constructie die wordt opgezet in verband met het provisieverbod. “Mocht de werkwijze van de geraadpleegde advocaten zijn gevolgd, dan wil dat volgens de AFM niet zeggen dat daarmee het provisieverbod niet overtreden kan worden.”

 1. Ik kreeg zo een rapportje van Triple A:
  Hieruit kwam de conclusie dat de huidige polis niet kon worden verbeterd en het beste kon worden aangehouden. Voor diezelfde klant had ik al verschrikkelijk veel werk gedaan. Mijn werk was onbezodigd (want provisieverbod) , wat heeft dat Triple A eigenlijk ontvangen

  Reageer
 2. @Anoniem van 16 januari 2017, 12:16 Daar zeg je zo wat…
  *
  De banken/verzekeraars komen de in de ‘oude’ SWO overeengekomen afspraken t.a.v. de provisiebeloning tegenover de distributie/beheer van hun verzekeringsproducten niet meer na DOOR ZICH TE BEROEPEN OP HET PROVISIEVERBOD en de AFM (behalve t.a.v. de reeds per 1/1/-2013 lopende producten waarvoor de eerbiedigende werking van toepassing is ook t.a.v. retour-afsluitprovisie na).
  *
  Verzekeraars roepen de met hen samenwerkende tussenpersonen op om ‘gratis’ volledig nieuw hersteladvies te geven aan een beleggingspolishouder, onder het mom dat dit van de AFM (en met nadruk niet van de wetgever) moet.
  Over een beloning vanuit de verzekeraars voor dit gehele nieuwe advies, en waar de verzekeraars zeggen zelf geen advies te geven, werd al helemaal niet meer gepraat, juist, vanwege het provisieverbod.
  En de AFM, en NIET de wetgever, heeft aan Triple A vrijstelling gegeven van het provisieverbod.
  Goede vraag:
  Mag Triple A van de Wetgever GEEN hiervoor geen provisie ontvangen of mogen de verzekeraars Triple A niet belonen van de Wetgever?
  *
  En hoe gaan de AFM en de verzekeraar Bgfo 3 toepassen.
  Zoals hier in 2015 al gezegd werd:
  Bij adviseren (t.a.v. een specifiek product van een specifieke verzekeraar) ben je diploma plichtig en bij bemiddelen/informeren/beheren niet.
  ”Want dit is juist gecreëerd om banken/verzekeraars in de gelegenheid te stellen om rechtstreeks, zonder advies, zaken met consumenten te kunnen doen. Deze wettelijke regeling (bgfo 3 en ingegaan per 1-1-2016) gaat daarom ook op voor ‘advies’kantoren.”
  En nu heb ik al wat horen rommelen bij een verzekeraar:
  ”Ja de AFM zou niet goedkeuren, inname tegenover een bepaalde factor, in de nieuwe SWO zijn we overeengekomen” en ben ik toch wel gelukkig, dat ik toch nog snel mn diploma’s behaald heb: k zit niet te wachten op portefeuilleonteigening, ongeacht of die onteigening recht- of onrechtmatig is.
  *
  Hmm… wat de Wet zegt, schijnt er in deze branche niet zo toe te doen… vooralsnog deelt de AFM de lakens uit.. en ik weet echt niet in hoeverre tussenpersoon Loohuis én aanbieder Florentis hier de Wet overtreden.
  K Denk dat een Rechter beide partijen zal betichten van overtreding van het Provisieverbod, wanneer hij niet alleen de Wet in zijn oordeel dient te betrekken, maar ook hoe het provisieverbod redelijkerwijs dient te worden uitgelegd.

  Reageer
 3. Bij dit bedrijf werden de klanten tenminste geholpen. Bij mij worden de meeste klanten niet meer geholpen omdat ze niet willen betalen voor advies/bemiddeling. Waar is de consument nu beter af?

  Het provisieverbod voor uitvaartverzekeringen deugt niet. Uitvaartverzekering is een eenvoudig product waar doorlopende provisie mogelijk kan zijn net als bij schadeverzekeringen.

  Reageer
  • Denk dat de drupel was toen verzekeraars en intermediairs playstations en de hele rataplan gingen uitdelen bij afsluiten uitvaartverz…

   Reageer
   • Inderdaad dat was echt belachelijk. Maar nu koopt de consument zelf een playstation en zijn ze niet of ontoereikend verzekerd voor de uitvaartkosten.

    Reageer
 4. Als je geschoren wordt moet je stilzitten………

  Reageer
 5. Mijnheer Loohuis weet dat hij op het randje balanceerde. Even plussen en minnen en dan is het inderdaad de moeite waard geweest. Nu niet jammeren,
  Anders had je de constructie vooraf door de AFM moeten laten checken.
  Dat is niet gebeurd. Had je advocaatkosten kunnen besparen en wist je meteen waar je aan toe was. Leuk en creatief geprobeerd maar helaas. Kan de creativiteit om de AFM te ontwijken dan wel weer waarderen.

  Reageer
 6. Het lijkt mij duidelijk: klanten kregen een verkoper van Florentis over de vloer maar waren in de veronderstelling dat ze met een onafhankelijk adviseur te maken hadden. Daar valt de AFM over: dat die indruk toch door Loohuis werd gewekt. En dan is het logisch dat de bemiddelaar wel, maar de aanbieder niet wordt beboet. Heeft niets met David en Goliath te maken.

  Reageer
  • k Weet niet Johannes…
   De banken/verzekeraars komen de in de SWO overeengekomen afspraken t.a.v. de beloning tegenover de distributie van hun verzekeringsproducten niet meer na door zich te beroepen op het provisieverbod.
   *
   Maar het is toch zo, dat de wetgever een geldstroom heeft verboden tussen de verzekeraars en het distribuerend/beherend intermediair (klein én groot intermediair) ongeacht of dit provisie, salaris offe …. 😉 heet?
   Lijkt me juist dat de aanbieder hier actief de wet overtreedt !

   Reageer
   • Heeft de wetgever geldstromen tussen aanbieder en intermediair verboden of heeft de wetgever de financieel dienstverlener verboden provisie te ontvangen en wordt de aanbieder niet of minder benoemd?

    Reageer
  • De boete betreft schending provisieverbod. Er zijn door de aanbieder salarissen betaald van een bemiddelaar in ruil voor productie. Onafhankelijk voordoen terwijl men verbonden is, maakt het niet fraaier, maar is niet de kern van de zaak of boetebesluit. De aanbieder heeft ook het provisieverbod geschonden en zal best nog haar deel krijgen van de AFM.

   Reageer
 7. Ik ben volgaarne bereid de heer Loohuis het voordeel van de twijfel te gunnen, maar zo’n zin : op de aanvraagformulieren staat toch Florentis is wel een heel zwak argument. Hebben de klanten (want dáár moet het eigenlijk om gaan) begrepen dat er alleen exclusief voor 1 verzekeraar werd gewerkt? Hebben die klanten adviesnota’s betaald, of was de betaling door de verzekeraar voldoende? Wat is dat trouwens met maar liefst drie advocatenkantoren erbij? Op zich is het logisch dat je een uitweg zoekt, als door het provisieverbod je verdiensten wegvallen, en op adviestarief is deze markt niet aanwezig. Dit lijkt teveel op ontwijking.

  Reageer
 8. Komop zeg, dik gecashed (6000 adviesfee pm voor 20uurwerk pw) en dan een gematigde (fiscaal aftrekbare) flutboete (5000). Per saldo is dit allemaal erg rendabel geweest. Ik zou maar gewoon even mijn mond houden en dit verder over laten waaien ipv ook nog eens in de slachtofferrol te gaan zitten. Als je mans genoeg bent om ontduikconstructies op te zetten dan moet je ook niet piepen als je tegen de lamp loopt.

  Reageer
  • Stel dat het klopt wat meneer Loohuis stelt, dan zou je bijvoorbeeld verwachten dat hij de bewijzen met het grote publiek deelt. Met bewijzen bedoel ik de stukken die de AFM heeft doen besluiten dat er sprake is van overtreding van het provisieverbod. Zo kunnen we verifieren of meneer Loohuis de waarheid spreekt. Tot op heden valt er namelijk niet te verifieren wat meneer Loohuis stelt, en heeft hij wat mij betreft de schijn tegen en lijkt deze actie meer op schadebeperking voor zijn imago. Mocht meneer Loohuis de waarheid wel spreken (graag het bewijs svp) dan is het logisch dat hij de tegenaanval inzet richting de AFM. Als hij de overtreding wel heeft begaan (bewust/onbewust) dan kan hij altijd nog de advocaten aansprakelijk stellen die de constructie hebben beoordeeld, maar als hij die route inslaat betekent dat feitelijk, weliswaar indirect, dat hij de AFM gelijk geeft. Wordt meneer Loohuis hier geslachtofferd, of is er sprake van krokodillentranen als consequentie van het feit dat hij gepakt is en speelt hij vanuit dat oogpunt het slachtoffer (like a psychopath) ? Niet de woorden , die niemand kan verifieren, maar de daden van meneer Loohuis zullen helderheid verschaffen. De tijd zal het leren.

   Reageer
 9. Natuurlijk staat overal duidelijk dat niet de tussenpersoon, maar de verzekeraar de risicodrager is. Maar welke indruk is gewekt tav de onafhankelijkheid van het advies? Daar valt de AFM over. Doen alsof je een onafhankelijk adviseur bent maar je intussen laten betalen door een verzekeraar – daar hebben 150 volksvertegenwoordigers iets van gevonden en dat vinden ze nog steeds. En AFM mag daarop handhaven.

  Reageer
 10. @EdwinLoohuis: je weet toch ook wel wie uiteindelijk gewonnen heeft? Samuel 1, vs 50: Alzo overweldigde David den Filistijn met een slinger en met een steen; en hij versloeg den Filistijn,……

  Een tip: wanneer je echt (en dat gevoel heb ik) denkt in je recht te staan, zet alles online, start dan een crowdfundingactie op en ik neem aan dat heel veel vakbroeders die de AFM ook als een Goliath zien je zullen steunen. Steek het geld niet in je eigen zak, betaal de boete en trek hiermee ten strijde met advocaten en al.
  Hou op dezelfde site bij wat de vorderingen zijn.
  *
  Moet lukken volgens mij en anders weten de vakbroeders ook dat ze de volgende keer aan de beurt zijn.
  *
  Kom op mensen!! En maak er een leuk weekend van 🙂

  Reageer

Reageer

 
Herstel wachtwoord
Geef je e-mail adres. Een nieuw wachtwoord wordt verzonden.