Rouvoet kritisch op vergelijkingssites: ‘Veroorzaakten verwarring’

Rouvoet kritisch op vergelijkingssites: ‘Veroorzaakten verwarring’

André Rouvoet, voorzitter van brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN), heeft in zijn nieuwjaarstoespraak een kritische noot geplaatst bij de rol van de vergelijkingssites in de afgelopen overstapperiode. Rouvoet maakte ook het voorlopige percentage overstappers bekend: 7%.

Zorgverzekeraars waren de afgelopen periode minder actief op het marketinggebied, in tegenstelling tot vergelijkingssites, tot ongenoegen van Rouvoet: “Ik had de indruk dat vergelijkingssites het omgekeerde deden. Zij veroorzaakten daarbij in een aantal gevallen eerder verwarring en onrust dan dat zij helderheid schiepen voor verzekerden. Dat onderstreept wat mij betreft de noodzaak van een of meer neutrale, objectieve vergelijkingssites, waarnaar we op dit moment onderzoek doen.”

Overstappers
De beperktere marketingactiviteit van verzekeraars leidde in elk geval niet tot een lager percentage overstappers. De raming van 7%, gedaan door informatiecentrum Vektis, ligt 0,5 procentpunt boven die van vorig jaar. Toen kwam het definitieve percentage overstappers uiteindelijk uit op 6,8%. In totaal gaat het bij de 7% overstappers om een absoluut aantal van bijna 1,2 miljoen verzekerden.

Zorgstelsel: beste uit twee werelden
Rouvoet ging in zijn toespraak ook in op het functioneren van het zorgstelsel, dat inmiddels tien jaar in werking is. Rouvoet had er lovende woorden voor over: ““Ons zorgstelsel verenigt het beste van die beide werelden: een private zorgverzekering, ingebed in uitgebreide publieke randvoorwaarden. Dat moeten we koesteren, in het belang van de verzekerden. Laten we stoppen met discussies over het zorgstelsel vanuit dogma’s en vanuit de valse tegenstelling markt versus overheid. Zorgverzekeraars willen juist in een open dialoog met alle betrokken partijen kijken hoe het functioneren van ons zorgstelsel verder kan worden verbeterd. Want geen enkel stelsel is perfect, ook het onze niet.”

Bij de negatieve aandacht die het stelsel krijgt, zet Rouvoet zijn vraagtekens. “Wat mij opvalt is dat het frame dat mensen hanteren erg bepalend is voor het oordeel over het stelsel: wie niet gelooft in ‘markt’ en ‘concurrentie’ ziet vooral wat niet goed gaat, terwijl degenen die positief zijn over het Nederlandse zorgstelsel, waaronder de zorgverzekeraars, vooral geneigd zijn de zegeningen te tellen.”

Bureaucratie
In het nieuwe jaar wil Rouvoet doorgaan op de ingeslagen weg. In zijn toespraak zet hij zijn wensen uiteen. “Het afgelopen jaar hebben we het terechte signaal van de huisartsen opgepakt om onnodige bureaucratie aan te pakken. Op ons initiatief zitten we nu ook met de andere koepels uit de eerste lijn hierover aan tafel. Op deze weg willen we in 2016 doorgaan: met anderen kijken wat beter kan en daar werk van maken. En waar partijen er onderling niet uitkomen, kan een actieve rol van de overheid wat mij betreft nuttig en zelfs noodzakelijk zijn. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de inrichting van de complexe spoedzorg in ons land, kostbare voorzieningen voor protonentherapie of de toelating van medicijnen tot het verzekerd pakket.”

 1. Rouvoet is van zijn geloof gevallen, barmhartigheid zorg en houden van je medemensen als van jezelf, is voor hem niet meer weggelegd. Hij verloochend zijn afkomst het CDA, is overgestapt naar de VVD graaiers vd marktwerking en eigenbelang. Heel lelijk door de mand gevallen zijn verhaal is pure VVD propaganda voor marktwerking.
  Vergelijkssites zijn per saldo niet onafhankelijk uiteindelijk kom je wel bij 1 vd 1600 terecht. Laat dat nu toevallig degene zijn die de meeste provisie betaald per “aangeleverde klant”? Zg. voor opname op de site?

 2. Wat een flauw verhaal van Dhr. Rouvoet. Zodra iemand eerlijk is zoals vorig jaar Chris Oomen, dan zal men zich bij Dhr. Rouvoet moeten verantwoorden. Dhr. Rouvoet is aan het praten voor eigen parochie, om maar in zijn termen te blijven. Ben het dan ook voor een groot gedeelte met @Roelof eens. Als Dhr. Rouvoet lef heeft, gaat hij om tafel met allemaal betrokkenen uit de maatschappij die iets met zorg te maken hebben en gaat hij de dialoog aan !

 3. Aan aquisitie is dit jaar ruim 500 miljoen uitgegeven. Aan winst is er anderhalf miljard gemaakt. Samen 2 miljard. 2 miljard die niet aan zorg is besteed.
  Per ‘overstapper’ is er een kostenpost van 1560,- ( 2 miljard gedeeld door 1.2 miljoen). Dit geld wordt dus niet aan zorg besteed.
  De mensen die zorg nodig hebben zijn de zwaksten in de samenleving. Juist die mensen die afhankelijk zijn en niet kunnen protesteren. Die mensen worden daarmee in een hoek gezet in een systeem waar alleen maar grof wordt verdiend over hun ruggen. Misbruik maken van omstandigheden noem ik dat.
  Meneer Rouvoet, u was voorheen kamerlid voor een partij waar geloof, hoop en liefde voor de medemens hoog in het vaandel stond. U diende alleen maar het belang van de burgers in Nederland.
  Met het einde van het kamerlidmaatschap bent u kennelijk ook van uw geloof gevallen want de werkwijze van de mensen achter de verzekeraars wiens belang u dient (wiens brood men eet, wiens mond men spreekt) kunt u met dit geloof toch niet goedpraten? Of verdient u zelf gewoon te goed en bent u toegetreden tot de club der graaiers.
  Sorry, maar uw lovende betoog kan ik niet onderschrijven als ik de ontwikkelingen in de zorg zo bekijk.

  • Henk de Vries 5 januari 2016, 14:05

   Waarom je in die som ook de winst meeteld bij de overstappers is mij onduidelijk.

   Wat wel is € 500M(waar heb jij die vandaan?)/1.2M = € 416 per overstapper aan kosten. Lijkt mij erg hoog.
   Voor als de winst per verzekerde € 1500M / 17M= € 88 is. Dan wordt een overstapper pas naar 5 jaar rendabel.

   • @Henk
    De acquisitiekosten zijn die van 2013-2014 en die zijn dit jaar echt niet minder geweest. En ik deel de winstdoelstelling van het systeem niet. Ik vind een commercieel systeem niet juist voor deze sector. Want alle winst die nu naar de aandeelhouders vloeit, moet eigenlijk terug de zorg in. Even uitgaande van deze globale cijfers is er in 2014 dus 2 miljard zinloos betaald.
    Ik ben veel meer voor een omslagsysteem. Dat alle centen die aan premie betaald worden ook echt daar komen waar ze voor zijn bedoeld. Sommige sectoren in de samenleving zijn nu eenmaal niet geschikt voor commerciele doelstellingen.
    Overigens, die 416 euro is nagenoeg gelijk aan vorig jaar. Toen was er ook veel commentaar op maar daar wordt ieder jaar weer niets mee gedaan.
    Nog een kanttekening. Het is juist dat pas na vijf jaar een overgestapte klant rendabel wordt, maar blijft die klant wel die vijf jaar? Ik denk het niet namelijk. Dus ben je permsaldomwater naar de zee aan het dragen. En wie betaalt die rekening? Juist, de overige verzekerden.

 4. Beste André,

  Volgens mij zijn er geen bijna 1,2 miljoen overstappers, maar zijn er 1,2 miljoen verzekerden waarbij de risicodrager is gewijzigd. Bij een gemiddelde gezinsgrootte van 2,2 – onder jouw achterban zat dit iets meer zijn – praten wij over bijna 550.000 gezinnen. Bij een groot aantal gaat het niet om overstappers, maar deelnemers aan een collectief contract waarbij het contract – bijvoorbeeld voor alle werknemers – is ondergebracht bij een andere verzekeraar. In het verleden is het ook wel eens voor gekomen dat er een hoog percentage ‘overstappers’ gerealiseerd werd omdat de portefeuille van een gevolmachtigde elders werd ondergebracht.

  De negatieve aandacht voor verzekeraars, komt vooral ook door de onjuiste of onvolledige informatievoorziening van de zijde van verzekeraars. En betere wereld begint bij jezelf: eerlijkheid en transparantie. Misschien zijn er dan ook geen vergelijkers meer nodig om het ondoorzichtige aanbod inzichtelijk te maken.

  • Marktleider Zilveren Kruis verliest 105.000 verzekerden, 3% van haar totaal. Het label van Achmea houdt er nog 3,4 miljoen over. Belangrijkste reden hiervoor is het afscheid van enkele collectieve verzekeringen.

   Woordvoerder Christine Rompa stelt dat de verzekeraar zich meer wil focussen op collectiviteiten met meerwaarde, waarbij afspraken te maken zijn met bijvoorbeeld werkgevers over preventie en vitaliteit. Vorig jaar verloor Zilveren Kruis ook 140.000 verzekerden door met twee collectiviteiten te stoppen, zoals die van de Postcode Loterij.

   Aldus vandaag in de De Financiële Telegraaf: http://www.telegraaf.nl/dft/dftavond/24961614/__Zorgverzekeringen_2016__DSW_wint__Zilveren_Kruis_verliest__.html

 5. leo tol Uwgeldwinkel.nl 4 januari 2016, 19:29

  1.400 keuze mogelijkheden voor de consument. Dat is pas helder…

 6. 1,2 miljoen overstappers per jaar maal zeg €60 per overstapper is een potentiële markt van €72 miljoen per jaar voor de vergelijkingssites. Dan is het niet gek dat ze veel uitgeven aan marketing.

 7. In mijn portefeuille 0,5 % overstappers, is dan ook een in 10 jaar opgebouwde portefeuille gebaseerd op advies en niet obv vergelijkingen.

  • Logisch! Want een goed adviseur vergelijkt niet en wist 5 jaar geleden het juiste product voor zijn klant te selecteren dat nu ook nog helemaal voldoet! Waar heb je die glazen bol gekocht? Wil ik ook!

   • @Joost
    Ik vergelijk zelf, heb 2 voorkeurmaatschappijen, die kunnen de paar scenario s die er zijn prima invullen en daar pas ik de dekking op aan indien een situatie bij een verzekerde wijzigt.
    Geen budget of natura, en niet voor het laatste dubbeltje.

Comments are closed.

Herstel wachtwoord
Geef je e-mail adres. Een nieuw wachtwoord wordt verzonden.