Mkb-loondoorbetaling; goedkoper bij UWV?

Mkb-loondoorbetaling; goedkoper bij UWV?

De ministerraad heeft onlangs besloten dat de loondoorbetalingsplicht voor de kleine mkb-werkgever naar één jaar gaat, in plaats van de twee jaar die nu van toepassing is. Het wetsvoorstel hiertoe komt in het voorjaar van 2016.

Het tweede ziektejaar wordt voor deze werkgevers geregeld in een publieke verzekering, uit te voeren door het UWV. Ik ga er gemakshalve maar even vanuit dat deze verzekering de Ziektewet is. De werkgevers krijgen wel de mogelijkheid om via ‘opting-out’ niet deel te nemen aan deze publieke verzekering, zodat ze het tweede jaar voor eigen rekening kunnen nemen. Of het tweede jaar (samen met het eerste ziektejaar) kunnen verzekeren bij hun verzuimverzekeraar.

Duurder of goedkoper
De vraag hierbij is of de verzekering van het UWV duurder of goedkoper is dan in de private sector. En direct is dan het antwoord van vele verzekeringsdeskundigen dat het UWV wel duurder moet zijn. Want UWV krijgt namelijk de schadelast van werkgevers die er zelf geen belang meer bij hebben. De re-integratie wordt daardoor bemoeilijkt. En UWV is nu eenmaal, in algemene zin, niet de effectiefste uitvoerder van re-integratie van Nederland. Ik denk dat het een zware dobber zal worden om op prijs te gaan concurreren. En dat het dus een harde strijd gaat worden om de mkb-werkgever te overtuigen van het privaat verzekeren van het tweede jaar.

De reden van mijn standpunt is gelegen in een tweetal onderzoeken die gepubliceerd zijn. De eerste is die van APE (november 2014) naar de verzekeringsgraad van kleine werkgevers. In dit onderzoek komt naar voren dat het ziekteverzuim van de kleine werkgevers de helft is van het gemiddelde verzuim. Ofwel: laag, rond 2%. Daarnaast blijkt dat de premies die verzekeraars vragen voor het verzuimrisico van mkb-bedrijven relatief hoog is, hoger dan gerechtvaardigd is op basis van het gerealiseerde verzuim. Ofwel: te hoog.

Prijzenslag
Deze conclusies worden aangehaald in een onderzoek van latere datum. Het CPB heeft op 2 november 2015 laten doorrekenen wat de collectivisering van de loondoorbetaling (het plan van de minister) gaat betekenen. En bij de voordelen wordt, naast schaalvoordelen en het ontbreken van kosten van acquisitie en winstmarges, ook de relatief hoge premie die kleine werkgevers betalen voor hun verzuimverzekering genoemd. De verzekeringsbehoefte is namelijk groot. daarom zijn ze minder gevoelig voor prijsmutaties en kunnen private verzekeraars een hogere prijs vragen aan kleine bedrijven. Conclusie in deze doorrekening op verzoek van het ministerie: “mogelijk ligt een collectieve premie voor kleine bedrijven lager dan private premies.”

UWV moet premies gaan vaststellen op basis van gegevens die ze exact hebben (42e weeksmeldingen van alle, dus ook kleine werkgevers) en verzekeraars vragen teveel. De prijzenslag is begonnen!

 1. Gelukkig hebben weer wat te toetsen voor PE(Plus) Inkomen 2017 e.v. 🙂
  Wie zit hier nu op te wachten?
  Hopelijk komt 070 tot inzicht dat dit weer tot nog meer problemen gaat leiden.
  Doel was toch werken?………………………………maar deze regeling gaat volgens mij niet werken

 2. Johannes van der Wal 19 november 2015, 12:31

  Toch wel verrassend na het CPB rapport. Daar wordt gesproken over kleine werkgevers met minder dan 10 werknemers. Nu nog afwachten of het Ziektewet wordt met een claimbeoordeling bij ziek-uit-dienst net zoals bij flex werknemers. Of een toevoeging aan artikel ZW 29B, waarbij het dienstverband in stand blijft. Anders moet je als werkgever nog een TV betalen.

 3. Merkwaardig dat de ministerraad hierin mee gaat… Je hoeft niet thuis te zijn in deze materie om te begrijpen dat dit niet gaat werken.
  Wat ik mij dan wel afvraag, wordt er dan onderscheid gemaakt voor kleine werkgevers die wel twee jaar het loon doorbetalen en kleine werkgevers die maar één jaar loon doorbetalen. Ook omdat de werkgever die maar één jaar het loon doorbetaald dus minder inspanningen gaat verrichten om de werknemer weer aan (volledig) aan het werk te krijgen en daarmee een grotere kans creëert om in de WIA te doorstromen. Wat nadelige gevolgen heeft voor de sectorpremie.

 4. Norbert Bakker 18 november 2015, 10:58

  Waar ik vooral benieuwd naar ben: weegt die “eventuele” halve procent lagere publieke premie voor verzekering 2e jaar verzuim op tegen de meerkosten (van werkgever, werknemer én maatschappij) van weer de zoveelste versnippering, en toenemende complexiteit van regelingen omtrent ziekte?
  Het lijkt mij ook dat het de effectiviteit van 2e spoor reïntegratie niet ten goede komt?

Comments are closed.

Herstel wachtwoord
Geef je e-mail adres. Een nieuw wachtwoord wordt verzonden.