Pensioen: hoe het struisvogeleffect definitief op te lossen?

Pensioen: hoe het struisvogeleffect definitief op te lossen?

Nederlanders zijn niet geïnteresseerd in hun pensioen. Dat is de stelling van de gemiddelde expert binnen het pensioendomein. De branche stelt ‘Wij doen er alles aan, we sturen UPO’s, we maken portalen, we hebben de Wet pensioencommunicatie, er is hard gewerkt aan Pensioen 1-2-3, we hebben het Pensioenregister en toch is de consument niet in beweging te krijgen’. Is deze frustratie terecht en wat moet er dan veranderen?

Nederlanders zijn de grootste spaarders van Europa, zelfs nu de rente historisch laag is blijft men stug doorsparen. Nederlanders associëren sparen met veiligheid en zekerheid. Dat sparen doet men wel degelijk vanuit de behoefte om iets op te bouwen voor later of voor het opvangen van onverwachte omstandigheden.

De berichtgeving in de media heeft Nederlanders de afgelopen jaren wel duidelijk gemaakt dat er echt iets aan de hand is met ons pensioen: het wordt minder en het risico neemt toe. Waarom vertaalt zich dat niet in een meer actieve houding van de consument, zoals bij sparen het geval is? Dat is omdat het noodzakelijke inzicht ontbreekt, het voor veel klanten nog veel te moeilijk is en er vrijwel geen mogelijkheid is om zelf aan het stuur te zitten. Consumenten komen niet in beweging omdat ze niet weten hoe.

Wat gaat er nu mis?
Natuurlijk krijgen consumenten op dit moment al heel veel informatie. Maar waarom werkt dit niet? Allereerst heeft dat te maken met de psychologie van de consument. Een pensioenproduct heeft een ‘deferred gratification’ karakter. Dat wil zeggen dat de consument eerst ‘pijn’ moet lijden, in het nu. En pas later, in de toekomst de voordelen kan plukken van zijn handelen. Het is dan mentaal een hele grote stap om zelf in beweging te komen en deze investering in tijd en geld te doen. Morgen kan dat ook nog, toch? En mensen die wèl tot actie overgaan, haken heel snel af als het te moeilijk blijkt. Dat betekent dat we in ieder geval alle drempels moeten weghalen voor de klant. En dat zijn er nog al wat. In het kort komt het hier op neer:

 • het financieel inzicht is niet integraal;
 • de eigen woning wordt niet meegenomen;
 • de producten in pijler 3 en 4 worden niet meegenomen;
 • er wordt geen goed antwoord gegeven op de vraag ‘Wat heb ik straks nodig?’
 • de consument kan niet makkelijk tot actie over gaan;
 • de klant ziet geen relatie tussen oorzaak en gevolg; hij zit dus niet aan het stuur!

Je kan als consument natuurlijk naar een financieel adviseur gaan. Echter door de tijd heen hebben consumenten ervaren dat een adviseur geld kost. En ze hebben het gevoel dat deze hen iets wil verkopen, terwijl ze nog helemaal niet weten of dat nodig is. Daar komt bij dat de consument van nu het ook zelf wil kunnen doen en zelf wil kiezen wanneer en via welk kanaal hij bediend wordt.

Slimme tooling
Wat dan wel? Voor dit antwoord kunnen we leren van een andere markt. Op de vraag ‘Wie dook er 10 jaar geleden iedere avond de kelder in om de meterstanden in een schriftje bij te houden?’ zullen maar weinig mensen positief antwoorden. Toch is Eneco er met Toon in geslaagd 200.000 huishoudens inzicht te bieden in hun dagelijks verbruik en leidt dit inzicht tot wezenlijk ander gedrag: vloerisolatie en zonnepanelen aanbrengen en ledlampen indraaien. Inzicht en handelen worden met een hoog ‘fungehalte’ met elkaar verbonden.

Dichter bij huis heeft de bank-app er voor gezorgd dat mensen, die voorheen de bankafschriften hooguit eens per maand uit de envelop haalden, nu dagelijks (vaak zelfs meerdere malen per dag!) even hun saldo checken. Om de genoemde tekortkomingen van de bestaande pensioencommunicatie te ondervangen en tooling te bieden die de consument aan het stuur zet, zijn er vier ingrediënten nodig:

 • brondata (de schoenendoos) + ordening;
 • een rekenkern die integraal, fiscaal correct kan rekenen, inclusief scenario’s;
 • prognose van de uitgaven (specifiek).
 • Een hele goede, simpele weergave van de pensioensituatie, bij voorkeur aantrekkelijk gemaakt met ‘spelelementen’

De punten 2 en 3 zijn eigenlijk al tijden voor handen. Immers, de adviseur beschikt al sinds jaar en dag over goede planningssoftware en ook de Nibud calculaties kunnen heel specifiek worden gemaakt. Het probleem hierbij is echter dat er heel veel data nodig is. Behalve dat het verzamelen lastig , tijdrovend en verre van laagdrempelig is, wijst de praktijk uit dat het ordenen en invoeren van de data gewoon te complex is voor de gemiddelde consument.

Data-aggregatie
Gelukkig is een belangrijk deel van de benodigde data al online beschikbaar. Hoewel niet altijd optimaal te bereiken, niet 100% actueel en verspreid over verschillende instanties, kan deze data op dit moment al een enorm verschil maken bij het bieden van laagdrempelig inzicht. En die situatie wordt in de nabije toekomst alleen maar beter (denk hierbij bijvoorbeeld aan eID en PSD2).

Er is al een manier om eenvoudig en veilig data te verzamelen vanuit Mijn Overheid, het UWV en het Pensioenregister. De consument kan vervolgens deze data beschikbaar stellen aan financiële dienstverleners, die op basis daarvan snel en gemakkelijk een compleet integraal financieel overzicht kunnen bieden van het complete huishouden, volgens de juiste regels omgerekend naar ‘netto’, inclusief de woning en de verschillende pensioenpijlers samen. Het zinvol doorrekenen van scenario’s (op basis van life-events) is vervolgens vrij eenvoudig. Dit kan online, binnen een app of eventueel in combinatie met een adviseur. Dit verzamelen van data kun je uiteraard regelmatig herhalen (in de toekomst zelfs automatisch), omdat je op basis van eenmalig inzicht niet echt kan (bij)sturen.

Het gebruik van externe databronnen schrikt diverse partijen nu nog wat af, maar de consument gaat hier snel aan wennen, sterker nog, hij zal het verwachten. Uit recent onderzoek van Fujitsu bleek dat een overgrote meerderheid van alle consumenten bereid is persoonlijke data te delen als daar voordeel aan verbonden is.

Denk niet binnen de lijntjes, dat doet de consument ook niet.

 1. Waarom zou je moeite doen om pensioen educatie te begrijpen als zelfs DNB een eenvoudig begrippen overzichtstabel viermaal heeft aangepast. En versie twee door D66 verkeerd wordt geïnterpreteerd voor een persoonlijke pensioenpot te promoten. Hoe kan je het concreet maken over:
  Doorsneepremie
  Opbouwpercentage
  Degressieve opbouwpercentage
  Actuariële pensioenpremie
  Middelloonsysyeem
  Eindloonsysteem
  Franchise
  Een doorberekeningsprogramma over bovenstaande items treft u gratis aan op:

  http://www.software-pensioen.nl

  Vereniging Docenten Assurantie- en Bankleer (VDAB)

  .

 2. @Rozemarijntje,
  ”Het stuit mij tegen de borst, dat burgers die weinig gewerkt hebben en van een uitkering genieten wel tot hun A.O.W.”
  Maar Rozemarijntje, dat is toch juist iets zijn om trots op te wezen? Dat is toch onze welvaartstaat, waar jij en ik moeten/kunnen/mogen zorgdragen voor de mijnderbedeelden in ons land?
  (oké, oké, ik ervaar het vaak net als jij 🙁 )
  *
  Zowel mijn partner als ikzelf zijn van na 1950 en heb ik me ook wel eens verbeten aangaande opmerkingen van de huisvrouwtjes geboren vóór 1950 en die nooit ‘gewerkt’ hebben, toen wij in 1996 de postbus 51 folders rondstuurden aangaande de Alg Nabestaanden Wet.
  *
  En natuurlijk, wanneer mijn partner van voor 1950 zou zijn geweest, zou ik allang hebben kunnen meegenieten van zijn huidige partnertoeslag op de AOW, al zou ikzelf nog een jong grietje van 30/40 zijn geweest.
  *
  En een paar jaar geleden heb ik hier al eens een constructief gesprek gehad met een dochter, wiens vader gestorven was aan een longemfyseem opgelopen op zijn werk, en wiens moeder nu én met een gat in het partnerpensioen zat o.i.d. én daarnaast nog zelf als weduwe nu een jaar langer moest t.a.v. haar individuele AOW moest overbruggen..
  Zoals al eens eerder op dit forum is opgemerkt:
  Zowel de Alg Nabestaanden Wet als het verdwijnen van de Partnertoeslag op de voor alle burgers geldende AOW-uitkering, als wel de verhoging van de Nederlandse AOW-gerechtigde leeftijd, waar in Zuid-Europa die grens veel lager ligt, is er hier zonder al te veel rumoer doorheen gedrukt.
  Onbegrijpelijk toch…waren de heren zo druk met hun eigen pensioenen?
  *
  Een vriend van ons heeft een paar jaar bij de marine gediend en van mijn oudere broers zijn er twee dienstplichtig militair geweest in de vijftiger jaren (en naast het zakcentje dat zij die twee jaar ontvingen, bouwden zij al helemaal geen pensioen op)
  Daarnaast fungeert een financiële adviseur vaak als een maatschappelijk werker en hebben wij hele verhalen aan hoord van gepensioneerde marine- en legerofficiers, dus ik heb die sfeer die jij beschrijft, wel zo beetje kunnen proeven en begrijp wat je bedoelt.
  Als ik mn aandacht op een onderwerp richt, schudt ik de woorden niet zomaar uit de mouw, maar denk ik terwijl ik schrijf en kom ik misschien wat bits over.
  Dat is echter geenszins de bedoeling geweest. Fijne avond verder.
  *

  • Inderdaad, er komt nog een hoop ellende en dus armoede voort uit de de regelgeving inzake pensionering. Gaten die vrijwel niemand kan dichten omdat ze a. zich er helemaal niet van bewust zijn (met dank aan de politiek/overheid) en b. gewoon niet de financiële mogelijkheden hebben om te sparen. Vrinden van de voedselbanken….jullie krijgen het nog heel erg druk.

  • ROZEMARIJNTJE 19 juli 2016, 19:54

   Dank je wel Gerda, ik stel het bijzonder op prijs dat je mij in alle redelijkheid hebt uitgelegd hoe je er over denkt, en eigenlijk delen wij dezelfde denk wijze en reageren wat overenthousiast.
   Het is ook niet mijn bedoeling geweest om je te kwetsen, maar als je ziet hoe verslagen deze marine mensen zijn, dan doet je hart pijn en wil je voor hen vechten, mede daar de meeste een polis bij Aegon hadden voor hun oude dag en ook daar diep teleurgesteld in zijn, en alle vertrouwen in veel instellingen hebben verloren.
   Nogmaals dank en ook voor jou veel sterkte.

 3. Misschien als ik me ‘Leonard’ had genoemd en je hier vrouwen minimaal als je gelijke zou accepteren, je mijn reactie nog even afgewacht had?
  En dat er hier dan eens een ‘echte’ man de tijd nam voor dit soort AM-reacties en die het, net als Rozemarijntje, durft op te nemen voor zijn vrouw en vele anderen?

 4. Respect voor rozemarijntje die het op durft te nemen voor haar man en vele anderen.
  Ik begrijp niet waarom Gerda dit zo af kraakt, aangezien het een heel eerlijke reactie is.
  Jammer dat mensen zo reageren.

 5. Rob Goedhart / Geldbelangen 18 juli 2016, 13:24

  Ben – als oud-projectleider Nibud GeldGripper (R.I.P) – ervaringsdeskundige in het ontwikkelen van software om de financieel bewusteloze consument een beetje bij zinnen te brengen. Ki herhaal hier maar veen wat ik gesteld heb tijdens de onlangs gehouden brainstormmiddag van St. Financieel Paspoort: Zolang financieel dienstverleners als banken en verzekeraars niet wettelijke verplicht worden om MIJN gegevens binnen 2 à 3 muisklikken aan MIJ beschikbaar te stellen sterven dit soort initiatieven en ideeën in schoonheid. Vrijwillig zullen verzekeraars en banken hieraan niet meewerken. Daarvoor denken ze te commercieel en conservatief. Of ze moeten de consument nu eens een keer blij gaan verrassen (?)

 6. Ik stel het anders, ben al met pensioen, en heb altijd de zaken gevolgd.

  Eens was het zo dat de verzekeraars gedwongen werden tot meer openheid.

  Wat men nu wil doen geloven is de omgekeerde wereld.
  Mogelijk is hun taal te ambtelijk, onduidelijk, soms mogelijk wat misleidend?!?,
  In ieder geval ik heb mijn bedenkingen dat de burger geen interesse heeft.

 7. Zeg dat wel: feest. Mijn polis bij Aegon is een kostencaroussel: eerste kosten, doorlopende kosten, administratiekosten, fondsbeheeekosten, een leuk fee op de AOV en OVR, provisie tussenpersoon. Plus dat onhelder is welke kosten via de huisfondsen worden getoucheerd door Aegon. En als ik een pensioen moet aankopen dan is het weer kosten aftikken. Toen ik na lang aandringen eindelijk inzage kreeg in die kosten – enkele jaren geleden – ben ik gelijk gekapt met die graaipolis. Overigens weigerde Aegon mij info te geven over de kostencomponenten inzake aankoop lijfrente. Maar ja Aegon was toch ook kampioen met de woekerpolissen; m.i. een fout bedrijf.

 8. Pensioenen is in elk geval feest voor verzekeraars, pensioenfondsen, etc. Een stevig branche met prachtige salarissen, vette bonussen, prima emolumenten enne geheel risicoloos wat de risico’s liggen volledig bij de deelnemers die verplicht deel moeten nemen. Gaat het ff niet lekker of valt een verzekeraar om dat is de deelnemer weer het haasje. En als van het opgebouwde kapitaal een lijfrente moet worden aangekocht dan gaat het kostencaroussel voor de gepensioneerde weer royaal draaien. Waarachtig een geweldig geldfeestje. Ben het met Fred eens: kappen met het feest dat pensioenen heet. Maar dat gaat nimmer gebeuren want de lobyisten van de pensuoenverdieners waken daar wel voor. Je gaat je eigen vet betaalde baan toch verdedigen! En de vakbonden? Die zijn doodstil; bedienen er zeker ook leuk dmv zetels in de pensioenfondsbesturen.

 9. Iets met klokken en klepels, vrees ik. Dus de generatie die in 1950 geboren is heeft slechts 4% kans om 70 of ouder te worden??? Hopelijk bedoel je wat anders of citeer je het artikel verkeerd. ..

 10. Misbruik mythe vergrijzing probleem in 1950 vertrok een trein met 100 babyboomers ! in 2020 komen er 100 aan ? Helaas komen er 4 aan follow the money

  • Naar jouw idee is dus 96% van de mensen overleden voor de 70-e verjaardag? Ik zou eens een hoofd uit het raam steken.

 11. ROZEMARIJNTJE 15 juli 2016, 12:45

  De gemiddelde Nederlander was wel bijzonder geïnteresseerd in zijn toekomst, waarom waren er anders zoveel woekerpolissen verkocht.
  De gemiddelde Nederlander heeft zijn buik vol van al de mooie verhalen waar niets van terecht is gekomen, zij zien de premie omhoog gaan en het pensioen gaat steeds verder naar beneden.
  De burger moet steeds langer werken, dus zou je denken dat er ook meer pensioen binnen komt, waar blijft het in hemels naam allemaal, directeuren-bonussen????
  De grijze golf krijgt nu de schuld van al dit soort tekorten, maar laat ik nu toch denken dat wij een rekenkamer hebben, die dit allemaal op tijd had kunnen berekenen, en uitzoeken, heeft deze zitten slapen of zo.
  Je voelt je bijna schuldig als je de pensioengerechtigde leeftijd behaald{ indien dit je lukt}.
  Of is al dit soort verhalen een aanloop om verdekt onze pensioenen aan Brussel uit te leveren????

  • Eh… wat dacht je van het feit dat je nu geld moet BETALEN als je de Nederlandse overheid geld leent ipv een mooie rente te ONTVANGEN? Je zal maar een pensioenfonds zijn en verplicht (vooral ook door je deelnemers) om je geld “superveilig” (lees: in Nl of Duitse staatsleningen) te beleggen. Dan moet de premie omhoog, de uitkering omlaag en de pensioendatum omhoog. Of een combinatie. De demografische ontwikkelingen zag iedereen al lang aankomen. Maar dat werd lang door iedereen (gepensioneerden en werknemers inbegrepen!) Onder het tapijt geveegd. Want er wordt jaarlijks 8 procent rendement gemaakt dus premie hoeft niet omhoog, uitkeringen kunnen wel omhoog en natuurlijk kan iedereen nog met 63 stoppen met werken. Tja dan is het even ruw wakker worden. ..

   • Eh…. Burgers zijn verplicht bij een pensioen fonds aangesloten, en een gewone burger heeft totaal geen inspraak, dus neem je aan dat een pensioen fonds weet wat zij doen.
    Denkt u nu echt dat indien de burger aan een pensioen fonds zou vragen of het allemaal wel goed geregeld is, dan krijgt de burger echt geen antwoordt.
    Dat de rente nu laag is doet niet af aan het feit dat het pensioen fonds wel jaren lang hoge inkomsten had, en als iedereen nu op zijn 63e zou stoppen met werken, zou dit weer een enorme schadepost voor de pensioen fondsen zijn, tevens zijn er maar weinig ouderen die zich dit kunnen permitteren, aangezien de meeste ouderen een ondoorzichtige spaar verzekering bij Aegon hadden en DACHTEN dat zij eerder konden stoppen met werken.
    Inderdaad deze burgers zijn heel ruw wakker geworden.

    • Ehh… Alle burgers/belastingbetalers in Nederland dragen wel Algemene Ouderdoms Wet-premie af, maar zelfs in loondienst werkende burgers zijn lang niet allemaal verplicht aangesloten bij een pensioenfonds en lang niet elke werkgever/werknemer draagt pensioenpremie af.
     Rozemarijntje zit elders op deze site wel te klagen over het pensioen van haar echtgenoot, een oorlogsveteraan, maar hoe zit het met het door jezelf opgebouwde ‘pensioen’ Rozemarijntje, niet zijnde de voor iedere AOW-uitkeringsgerechtigde burger (M/V, arbeidsgeschikt/ongeschikt etc maandelijks te ontvangen uitkering?
     Heb jij niet zoveel gewerkt en verplicht pensioen opgebouwd en/of op eigen initiatief een koopsompolis met gegarandeerd eindkapitaal aangekocht, zodat jij nu jouw (huidige) echtgenoot kunt onderhouden?

     • ROZEMARIJNTJE 19 juli 2016, 18:16

      Het stuit mij tegen de borst, dat burgers die weinig gewerkt hebben en van een uitkering genieten wel tot hun A.O.W.
      leeftijd uitbetaald krijgen, terwijl mijn man en ik altijd hard gewerkt hebben, om inderdaad ook onze hypotheek af te lossen, om weinig kosten te hebben als je ouder bent.
      Echter mijn man is met 17 jaar bij de marine gegaan heel veel gevaren, veel van huis geweest en echt niet voor een riant salaris zoals men denkt.
      Als je dan uit dienst komt en ineens zijn de regels zijn radicaal verandert,en je hoort dat je een A.O.W. gat hebt van 2,5 jaar dan stuit al dit onrecht je tegen de borst, je bent n.l. verplicht om met 52 jaar uit dienst te gaan.
      Dit klinkt in uw oren waarschijnlijk prachtig, maar vergeet niet dat deze mannen heel veel hebben meegemaakt, tevens waren zij er nooit met kerst, verjaardagen of ziekte.
      Hen is geleerd altijd loyaal tegenover de marine te zijn, en als je dan zo in de steek wordt gelaten, krijg je daar een enorme dreun van.
      Iedereen maakt zijn eigen keuze´s in het leven, maar het zou iedereen sieren respect voor elkaar op te brengen en elkaar niet naar beneden halen.
      Ik wens je een hele fijne en gezellige avond en misschien kunnen wij de discussie nog eens aan gaan, maar dan op een vriendelijker wijze.

     • @Rozemarijntje, (voor t zelfde geld was je Blije Eikel geweest, en had je heel goed geweten waar ik op doelde)
      *
      Het gaat me niet om mij, of om jou.
      Het gaat me er om, dat ook hier weer over Pensioen gesproken wordt en dat is dan een inleg maar ook een uitkering, gerelateerd aan het inkomen van een bevoorrechte groep, die betaalde arbeid kan/kon verrichten gedurende zijn 16 tm 67 jarige leeftijd?
      *
      En bij aanvang van mijn ‘werkzame’ leven (waar ik vóór mijn trouwdag nog een paar jaar ambtenarenpensioen heb opgebouwd, maar ook weer heb kunnen afkopen t.b.v. ons bedrijf) was het heel gewoon dat vrouwen gingen trouwen, de gehele zorg voor (eventueel nog studerende) man en kinderen op zich nam: evengoed nog een bevoorrechte positie, maar hun morele recht op een deel van het gezinsinkomen staat niet op papier en zij bouwen geen pensioen op.)
      Evenals al die andere mannen/vrouwen die op latere leeftijd mogelijk wilden herintreden en voor wie dat lukt, geen pensioen konden opbouwen.
      Wij (sommige vrouwen) hebben zelf de emancipatie gewild, en daarom moeten vrouwen ook niet ‘zeuren’ over de in 1996 ingegane Alg Nabestaanden Wet, waardoor voor de partners, waarvoor man/vrouw geen voorziening bij overlijden van de werkzame partner heeft getroffen, zelf weer zal moeten werken en die dan geen volwaardige aanvulling op de voor iedere burger gelijke Alg Ouderdoms wet Uitkering op 67 jarige leeftijd kunnen opbouwen.
      *
      Inderdaad, ik heb er niet voor gekozen om 60 uur per week beschikbaar te zijn voor onze zaak, zoals een bakkers- of een slagersvrouw daar evenmin voor koos, maar daardoor heb ik wel een vast salaris/inkomen en heb ik mijn hele leven wél AOW-premie betaald t.b.v. de AOW-ers van dat moment.
      En onze/mijn spaarcentjes heb(ben) ik/wij in de aflossing van onze hypotheek gestopt.
      Maar omdat ik het redelijk goed voor elkaar heb, mag het mij toch wel irriteren, dat de politiek zich zo druk maakt over de (riante) pensioenen voor slechts, relatief gezien, bevoorrechte en in loondienst zijnde Nederlanders en vaak ook nog een mannelijke burgers, die nog steeds de best betaalde baantjes in onze huidige maatschappij bekleden

     • ROZEMARIJNTJE 19 juli 2016, 13:38

      Ik denk niet dat Gerda mijn reactie heeft begrepen, het gaat hier om het onrecht en ik kan zeker mijn echtgenoot onderhouden, aangezien ik meer dan 40 jaar heb gewerkt.
      Ik zit niet te klagen ik kom voor mijn echtgenoot en vele andere marine mensen op, helaas is dit iets dat sommige mensen niet snappen of kunnen begrijpen, want de maatschappij is gebaseerd op ” ik ” personen.
      Het gaat hier om trotse marine mannen die als zij 65 jaar zijn, tot hun 67e dankzij de minister van financiën hun gezin niet kunnen onderhouden ondanks dat zij vele jaren zijn uitgezonden, en meer dan 9 maanden van huis waren, moeilijk te begrijpen voor sommige mensen waarvan hun echtgenoot een kantoor baan heeft.
      Waarschijnlijk heeft Gerda een W.A.O of ander soort uitkering die door loopt tot zij met pensioen gaat, en daar zit het onrecht in.
      Voortaan eerst goed lezen en tot je door laten dringen, maar ja dat is wel een beetje moeilijk voor sommige mensen die denken alles beter te weten.

 12. De gemiddelde mens begrijpt alleen netto bedragen. Alleen daar kan hij de bakker van betalen. Spiegel hem in maximaal één half A-viertje voor hoeveel hij vanaf zijn AOW-ingang netto per maand krijgt (AOW, pensioen, lijfrente). Gebaseerd op het op dat moment aanwezige kapitaal, dus zonder enig toekomstig rendement. Zet daarbij welk bedrag ineens hij bij AOW-ingang nodig heeft om de rest van zijn leven euro 100 netto per maand meer te kunnen besteden. Stuur hem dat jaarlijks toe en val hem verder niet lastig met verhalen over pensioen. De rest zoekt ie zelf wel uit als ie tot de conclusie komt dat van het netto maandelijks bedrag niet kan worden geleefd.

 13. Als we nu eens kapen met pensioenen en de salarissen gewoon verhogen? Want ja, de EU heeft nu de greep op onze pensioenen gekregen – met dank aan onze politici – en wij sparen toch al tegen de klippen op. En de kosten van het zo geroemde pensioenstelsel blijven mooi in de tas van de werknemer. Oh dom van mij, dan zouden duizenden hun baantje in de pensioenbranche verliezen. En politieke bobo’s de uitzicht op vet betaalde bestuursfuncties. En uiteraard kan de gemiddelde werknemer niet sparen cq beleggen, snap de risico’s niet etc.

Comments are closed.

Herstel wachtwoord
Geef je e-mail adres. Een nieuw wachtwoord wordt verzonden.