DGA pensioen hoort niet in de uitverkoop

DGA pensioen hoort niet in de uitverkoop

Op 1 juli heeft staatssecretaris Wiebes (Financiën) aangegeven dat zijn plan klaar ligt om de problemen omtrent het opbouwen van pensioen in eigen beheer door de DGA op te lossen. Speerpunt van dit plan is de afkoop van de eigen beheer voorziening door DGA’s te stimuleren, door hiervoor over de jaren 2017 tot en met 2019 een (aflopende) korting te verlenen. Dit vermogen verliest met afkoop de pensioenbestemming; ik vraag me af of dit de beste oplossing is.

Hoewel voor andere werknemers de plicht bestaat het pensioen bij een professionele uitvoerder onder te brengen, mocht de DGA kiezen dit in de eigen BV te houden. Probleem daarbij was dat, door fiscale regels, op de balans hiervoor niet voldoende vermogen gereserveerd kon worden. Als de pensioenverplichting niet werd nagekomen, liep de DGA het risico op een forse belastingaanslag. Dit omdat het niet uitbetalen van het volledige pensioen in bepaalde situaties werd aangemerkt als afkoop, bijvoorbeeld als de DGA recent nog dividend aan zichzelf had uitgekeerd. Door de dalende rente werd dit risico in de afgelopen periode alleen maar groter. In de praktijk werd het pensioen in eigen beheer daarom steeds vaker bevroren en werd geen dividend meer uitgekeerd. Het is daarom goed dat Wiebes dit probleem nu aanpakt.

Is afkoop de oplossing?
Wat mij echter verbaast, is dat Wiebes op deze wijze kiest voor het stimuleren van afkoop van pensioenaanspraken. Staatssecretaris Klijnsma (SZW) gaf vorig jaar juli, in haar brief aan de Tweede Kamer over de hoofdlijnen van een toekomstbestendig pensioenstelsel, aan zich zorgen te maken over de groeiende groep zelfstandigen die geen pensioenopbouw hebben. In april van dit jaar schreef ze nog aan de kamer: “Ik vind het een groot goed dat kleine pensioenen hun pensioenbestemming behouden en dus niet worden afgekocht.” Klijnsma stelt daarom voor om kleine pensioenen niet langer af te kopen, maar voortaan verplicht te laten overdragen.

Ik vind het vreemd dat de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid enerzijds meer zelfstandigen pensioen wil laten opbouwen en afkoop wil voorkomen, terwijl de staatssecretaris van Financien anderzijds stimuleert dat de DGA’s hun pensioen in eigen beheer zo snel mogelijk afkopen.

Winst op pensioen?
De plannen omtrent het DGA pensioen werden aangekondigd als een meevaller van € 2 miljard voor het huidige kabinet. Wiebes geeft aan dat de DGA het vrijgekomen geld natuurlijk kan gebruiken voor de oude dag, maar dat hij het aanschaffen van een verzekering niet wil afdwingen. Snelle afkoop wordt zelfs beloond met een hogere korting op de belastingheffing.

Ik vind drie dolle dwaze pensioenafkoop jaren geen goede boodschap. Afkoop van pensioen moet niet gestimuleerd worden, ook niet als dit het kabinet geld oplevert. Geld dat voor pensioen gereserveerd is, moet -als het enigszins kan- voor pensioen worden aangewend, zodat ook de DGA voldoende inkomen behoudt voor de oude dag. Het lijkt mij verstandig om de mogelijkheden de voorziening fiscaal aantrekkelijk bij een professionele uitvoerder (voor zover mogelijk) af te laten storten verder te onderzoeken.

 1. Afkopen van pensioen stimuleren is inderdaad wel de wereld op zijn kop, ik vrees dat dat geld in de meeste gevallen op pensioendatum niet meer beschikbaar is als pensioenaanvulling. Niettemin ben ik blij dat het mogelijk blijft om het opgebouwde pensioen is zijn huidige vorm te behouden voor de liefhebbers van een goede oude dag (ik zou zelf ongeveer 80% moeten afstempelen, terwijl ik het best kan betalen).

  Krijgen we binnenkort het lage BTW-tarief op kwantumverpakkingen sterke drank, omdat daarmee weer een behoorlijk bedrag aan extra accijns ingeboekt kan worden op de begroting van 2017? Het moet niet gekker worden.

 2. J.A.van Kessel 27 juli 2016, 16:27

  Helaas moeten wij constateren, dat er weer maatregelen worden overwogen, die tegengestelde karakters met zich dragen. Enerzijds stimuleren om voor de oude dag te gaan zorgdragen en anderzijds afbraak van mogelijkheden om aan dat doel te werken,

  Ligt er weer een, niet publiekelijk uitgesproken, gedachte achter om een greep te kunnen gaan doen op de bij elkaar gesprokkelde premies en pensioensaldi van de toekomstige gepensioneerden zoals in de jaren 1970 – 1980 aan de orde werd gesteld? Toen werd door de regering gesteld dat er uit de pensioen reserves best een (aanzienlijk) bedrag kon worden gehaald ter demping en oplossing van de staatsschuld.

  Nederland let op je zaak.

 3. mr. dr. G.M.C.M. Staats 19 juli 2016, 12:10

  Goede opinie naar mijn mening. De SvF schuift het probleem van het pensioen van de ondernemer op naar de toekomst in ruil voor (waarschijnlijk) extra belastingopbrengsten nu. De SvF heeft in het geheel geen oog voor de wijze waarop de DGA zal gaan zorgen voor een adequate oudedags- (en nabestaanden!)voorziening. Hij laat het helemaal over aan de DGA zelf en adviseert hem haast om te gaan beleggen in de eigen BV. Dit terwijl dit een ‘constructie’ is die de politiek juist niet wil accepteren, zoals aangegeven bij de wijzigingen van box 3. Onbegrijpelijk en totaal ongeloofwaardig. Meer visie op de toekomst is gewenst en dat lees ik in de column. Daar ben ik het mee eens. Zie ook ons onderzoek van de Werkgroep Ondernemerspensioen van Tilburg University.

  • een aanvulling hierop (hier wordt namelijk niet over gerept), hoeveel DGA’s hebben zich zelf wel een toezegging gedaan maar hoeveel hiervan bouwen er nu daadwerkelijk pensioen op in hun eigen BV?

 4. ik snap niet dat iemand die een huidig pensioenfonds adviseert het heeft over het onderbrengen van het dga pensioen bij een professionele uitvoerder. Zekert zwarte zwanen niet gezien.

  • ROZEMARIJNTJE 19 juli 2016, 13:22

   Indien iedereen zwarte zwanen had gezien en de burger zou zelf beslissingen mogen nemen over waar hij zijn pensioen onder brengt, dan ligt de hele financiële wereld plat.
   Wat een onrecht en een fraude, het is ongelooflijk dat dit straffeloos door kan gaan.
   Als je ziet hoeveel “zaken” mensen er uit deze ruif eten is het niet zo moeilijk om te raden waar ons pensioen geld blijft

Comments are closed.

Herstel wachtwoord
Geef je e-mail adres. Een nieuw wachtwoord wordt verzonden.