CDC-regeling kost ABN Amro € 216 mln

CDC-regeling kost ABN Amro € 216 mln

De invoering van de met de vakbonden overeengekomen nieuwe CDC-pensioenregeling voor medewerkers in Nederland kost ABN Amro ongeveer € 216 mln. Dat maakte de bank gisteren bekend.

Voorheen kende het concern een DB-regeling. De nieuwe pensioenregeling maximeert de pensioenkosten voor ABN Amro en voorkomt boekhoudkundige risico’s voor de balans en kapitaalpositie van de bank.

Gemaximeerde premie
ABN Amro betaalt straks alleen nog een gemaximeerde premie aan het pensioenfonds, waardoor de deelnemers zelf meer risico lopen. Om de bijstortverplichting af te kopen, stort de bank € 500 mln in het fonds. Ook betaalt de bank € 200 mln extra voor een inhaalindexatie, om zo de achterstand uit het verleden grotendeels te repareren.

Som
Het eenmalige negatieve effect op het nettoresultaat vloeit voort uit de som van een aantal plussen en minnen; de genoemde € 500 mln euro voor het afkopen van de bijstortverplichting en € 200 mln voor de inhaalindexatie, de vrijval van netto pensioenverplichtingen van ongeveer € 449 mln en een kostenpost van € 37 mln voor beheer van het pensioenfonds. De financiële impact wordt als bijzondere post opgenomen in de resultaten van de bank voor het tweede kwartaal van 2014. De versoberde pensioenregeling is onderdeel van de nieuwe cao. De invoering werd definitief na goedkeuring door de vakbonden op 28 april en het ABN Amro-bestuur op 12 juni.

Garanties
Door de stijgende levensverwachting en de aanhoudende lage rente worden garanties binnen pensioenregelingen steeds duurder. Steeds meer werkgevers stappen over op beschikbare premieregelingen die beter budgetteerbaar zijn.

  1. De slotzin doet vermoeden dat ABN AMRO is overgestapt naar een DC-regeling. Die conclusie haal ik niet uit het artikel. Het blijft m.i. een DB regeling met CDC afspraken. Dat veel pensioenfondsen overstappen naar CDC is wel juist.

  2. De gebruikte kop is wel erg korte termijn denken: “CDC-regeling kost ABN Amro € 216 mln”. Dit is de eenmalige bijzondere last. Je kunt het zien als een investering voor de toekomst. Soort van eenmalige verzekeringspremie die men graag betaalt omdat toekomstige negatieve verrassingen worden afgekocht.

    Om de werkelijke impact iets van een referentiekader te geven zou het fijn zijn als vermeld wordt wat ABN Amro in de afgelopen jaren heeft moeten bijstorten. Weet zeker dat dit de € 216 mln significant overstijgt.

Comments are closed.

Herstel wachtwoord
Geef je e-mail adres. Een nieuw wachtwoord wordt verzonden.