Bijscholing over APF noodzakelijk voor gros pensioenadviseurs

Bijscholing over APF noodzakelijk voor gros pensioenadviseurs

Het Algemeen Pensioenfonds (APF) is een reëel alternatief voor de verzekerde (pensioen)regeling. Door de lage rente worden de kosten van DB-regelingen voor veel werkgevers te hoog. En we moeten op zoek in Nederland naar pensioenoplossingen die duurzaam kunnen meebewegen met wat de markt nodig heeft. Het APF biedt adviseurs nu meer keuzemogelijkheden die ze aan werkgevers kunnen voorleggen.

Uit gesprekken die ik voer met de beroepsgroep constateer ik dat veel pensioenadviseurs onvoldoende op de hoogte zijn van de mogelijkheden die een APF biedt. Daardoor lopen werknemers en werkgevers het risico dat ze niet alle mogelijkheden te horen krijgen bij het afsluiten van hun pensioenregeling. Dat is een gemiste kans. Dat er een kleine groep pensioenadviseurs is die wel de nodige kennis heeft, en het APF ook daadwerkelijk meeneemt in het advies naar de klant, doet daar niets aan af.

Een adviseur hoort op de hoogte te blijven van wet- en regelgeving om serieus genomen te worden. In het verlengde daarvan hoort dus ook de kennis over het APF. Want alleen als je weet wat de pensioenambities van een werkgever zijn en je bekend bent met het APF, kun je een goed advies geven. En dat betekent dus ook bekend zijn met de sturingsmechanismen binnen het APF, zoals demping, indexatiepotentieel en kans op afstempelen.

Ook kan de adviseur een uitgebreider advies geven en een arbeidsvoorwaardelijke rol innemen bij zijn opdrachtgever. Wanneer een adviseur een nFTK-opleiding volgt  en zich laat bijscholen over het APF, kan hij zich positief onderscheiden en wordt hij relevant voor opdrachtgevers. Aansturen op bijscholing is dus geen advies, maar een absolute voorwaarde om de kwaliteit van het pensioenadvies in Nederland op een hoog niveau te houden. En daarin pakken wij ook onze rol door kennissessies te organiseren voor het samenwerkende intermediair. Dan is er toch geen excuus meer?

 1. Roland van Lunteren 28 september 2016, 14:29

  AM Signal flash (archief)

  Minister Dijsselbloem gaat de diplomaplicht uitbreiden. Ook voor het advies over een algemeen pensioenfonds (APF) gaan de vakbekwaamheidseisen gelden. De wijziging moet op 1 juli 2017 in werking treden. Daarmee maakt de minister een einde aan de discussie hierover in de markt. In dezelfde brief laat de minister weten dat er géén aparte volmachtmodule komt. Hij volgt daarmee het advies van het CDFD.
  Het was veel partijen al langere tijd een doorn in het oog dat de vakbekwaamheidseisen voor pensioenadviseurs volgens de letter van de wet niet van toepassing zijn op adviseurs als zij adviseren over pensioenregelingen die bij een algemeen pensioenfonds (APF) of een vrijwillig bedrijfstakpensioenfonds worden ondergebracht. Lees het hele artikel in het AMweb archief. Mvg Roland van Lunteren

 2. Dank voor uw reactie. Het klopt dat er momenteel geen Wft diploma eis geldt voor het adviseren van de APF. Het klopt ook dat men kijkt om de APF onder de diploma eis te laten vallen, maar volgens ons laatste gegevens is dat nog niet gerealiseerd.

  Met vriendelijke groet,
  Anita Wassink
  Woordvoerder a.s.r.

 3. Ruud van Kraaij 26 september 2016, 14:55

  Aan de advisering over een APF-regeling worden, naar mijn laatst bekende info, geen eisen gesteld, omdat advies over een APF niet onder de Wft valt. Het Ministerie onderzoekt dit. Volgens ook mijn laatste info was dat de Minister de APF onder de diplomaplicht zou willen laten vallen. Weet u wat de status hiervan is. Groeten, Ruud van Kraaij.

Comments are closed.

Herstel wachtwoord
Geef je e-mail adres. Een nieuw wachtwoord wordt verzonden.