Nieuws en opinie

financiële sector verandering innovatie schadeverzekeringen

Verandering en verbetering intermediaire markt meetbaar

Over de intermediaire markt wordt veel geschreven. Er verbetert en verandert veel. Maar hoe dynamisch is de intermediaire markt nu…
Fred de Jong

De verbonden bemiddelaar: een nadere analyse

De verbonden bemiddelaar is een bijzondere figuur binnen de financiële dienstverlening. Dit artikel, met informatie van het Rating…
RIFD_Logo

Nog steeds innige financiële band verzekeraars en intermediairs

Het Ratinginstituut Financieel Dienstverleners (RiFD) publiceert op kwartaalbasis actuele ontwikkelingen en trends in de intermediaire…
1 2 3

Whitepapers / Onderzoek

rifd-november-2016

Marktflitsen van het RIFD

De Marktflitsen geven per kwartaal inzicht in de marktmutaties en de financiële gezondheid van de markt. Zo wordt de ontwikkeling van…
Marktflitsen september 2016

Marktflitsen van het RIFD

De Marktflitsen geven per kwartaal inzicht in de marktmutaties en de financiële gezondheid van de markt. Zo wordt de ontwikkeling van…
Marktflitsen

Marktflitsen van het RIFD

De Marktflitsen geven per kwartaal inzicht in de marktmutaties en de financiële gezondheid van de markt. Zo wordt de ontwikkeling van…
1 2

Over dit dossier

RIFD_Logo

Marktinzicht

Het Ratinginstituut Financieel Dienstverleners (RIFD) geeft ieder kwartaal haar publicatie ‘Marktflitsen intermediaire markt’ uit. Hierin staan actuele informatie over de belangrijkste ontwikkelingen en trends in de intermediaire adviesmarkt. Zoals onder andere informatie over aantallen toe- en uittreders, financiële gezondheidsscores van intermediairs, aantallen gevolmachtigden en volmachten en de werkgelegenheid in de sector. De trends worden in grafieken of tabellen weergegeven. Hierdoor ontstaat direct inzicht en overzicht.
Doordat het RIFD actuele informatie over de intermediaire adviesmarkt verzamelt om credit rating informatie aan verzekeraars te kunnen leveren, heeft het RIFD een compleet beeld van de markt.
Op deze pagina heeft u toegang tot de belangrijkste ontwikkelingen van deze Marktflitsen met verdiepende artikelen van dr. Fred de Jong. Ook worden alle eerdere uitgaven van de Marktflitsen beschikbaar gesteld en worden de meest opvallende ontwikkelingen en trends in een apart document nader toegelicht.

Video's

Blogs

fred de jong

Benut de positieve impuls van startende kantoren

In het eerste kwartaal van 2016 zijn vijftig ondernemers gestart met een eigen financieel adviesbedrijf. Deze starters zien kansen in…
Herstel wachtwoord
Geef je e-mail adres. Een nieuw wachtwoord wordt verzonden.