De dubbele werking van MIFID II

De dubbele werking van MIFID II

De weg is nog lang, maar MIFID II wordt op 3 januari 2018 toch echt van kracht. Het is een datum waar banken en vermogensbeheerders niet echt naar uitkijken. Ze moeten immers nogal wat werk verzetten om de belegger van de toekomst beter te beschermen. Maar zouden financieel adviseurs en financieel planners niet juichend langs de zijlijn moeten staan? Hand in hand met hun klanten?

Het is voor veel financieel adviseurs en financieel planners nogal een ver-van-mijn-bed-show, dat hele MIFID II. Het staat voor Markets in Financial Instruments Directive en is de opvolger van de Europese richtlijn uit 2007 die beleggende consumenten beter wilde beschermen door de bevordering van meer concurrentie en transparantere dienstverlening.

Reikwijdte MIFID I
Nu had MIFID I aardig wat impact op financieel dienstverleners in de breedste zin van het woord. De vertaling van de Europese voorschriften naar nationale wetgeving betekende onder meer de komst van het nationale regime, uitgebreide ken-uw-klant regels en provisietransparantie. Financieel adviseurs hadden het er maar druk mee.

Is dat nu met MIFID II in aantocht anders? Ja en nee.

Verschil tussen advies en advies
Het luistert nauw in MIFID II welke rol een adviseur heeft in zijn adviespraktijk. Zo geeft een adviseur géén ‘beleggingsadvies’ als hij zijn klant begeleidt naar een vermogensbeheeroplossing bij een bank of vermogensbeheerder. Selecteert hij voor zijn klant een risicoprofiel-fonds dat bij het beleggingsprofiel van zijn klant past, dan krijgt hij te maken met de regels van MIFID II.

MIFID II deels al in werking
Nu zijn veel regels door allerlei leidraden van de AFM wel bekend. Ook is bepaalde regelgeving in Nederland al van kracht, zoals het provisieverbod sinds 2014. Aanpassingen in het verdienmodel zijn aan de orde van de dag en veel financieel adviseurs kennen de regels van haver tot gort. Ook het inwinnen van informatie over de financiële situatie van een klant is inmiddels gemeengoed.

Extra bepalingen
Maar MIFID II gaat een stapje verder. Zo moet een adviseur de maximale verliescapaciteit van zijn klant in kaart brengen. En hoort hij via een ‘geschiktheidsverklaring’ te motiveren waarom zijn advies voor bijvoorbeeld een specifiek risicoprofiel-fonds precies past bij de voorkeuren, ervaring, kennis en doelstellingen van de klant. Ook moet hij aangeven of zijn advies onafhankelijk is, en zo ja aantonen dat hij een degelijke vergelijking heeft gemaakt met meerdere alternatieven. En dat alles niet eenmalig, maar periodiek.

Eerlijk speelveld
Het zijn maatregelen die door veel betrokkenen als bureaucratische ballast worden ervaren. Maar ze zorgen wel voor een gelijk speelveld voor iedereen die zich bezighoudt met de begeleiding van consumenten bij de groei van hun vermogen. En dat is goed nieuws voor elke financieel adviseur of financieel planner. Of niet?

Keerzijde
Er is een keerzijde. Met de nieuwe MIFID-verplichtingen voor iedere vermogensbeheerder of beleggingsadviseur bestaat namelijk gerede kans dat een toekomstige belegger maar liefst tweemaal door de financiële mallemolen moet.

Twee keer financieel doorgelicht
Wanneer een consument een onafhankelijk financieel adviseur of planner in de arm neemt, volgt bij hem de eerste analyse van zijn financiële situatie. Als hieruit blijkt dat beleggen iets voor hem is, kan een financieel adviseur uit een scala aan beleggingsmogelijkheden zijn klant een voorstel doen. Variërend van kant-en-klare beleggingsoplossingen tot zijn eigen beleggingsstrategie.

Kiest een klant voor een beleggingsoplossing bij een andere aanbieder op basis van beheer of advies? Dan doet die aanbieder de beoordeling van de financiële huishouding nog eens dunnetjes over.

Dubbel advies
Voor een consument is dat dus dubbelop. En hij wordt dubbel beschermd. Dát moet Merel van Vroonhoven, AFM-voorzitter en recent benoemd als voorzitter van het comité voor beleggersbescherming van ESMA als muziek in de oren klinken. Maar de vraag is of de consument daar wel op zit te wachten. Het betekent immers ook dubbele kosten en dubbele moeite. En dan is het maar te hopen dat het advies voor de klant in beide gevallen gelijk is. Anders is de consument ook nog dubbel verward…

 1. @Dirk de Vlaam,
  T Zijn geen vragen, maar een vaststelling.
  NNEK prijst de Financieel Planners de lucht in, zoals zoveel anderen anonieme reageerders dat op dit forum ook doen, terwijl deze FFP-ers/adviseurs niet per se onder toezichthouders de AFM vallen noch verplicht aangesloten behoeven te zijn bij het laagdrempelige Kifid.
  *
  Zoals ik al bij het vorig blog van onderhavige blogger Esther Waal al opmerkte:
  http://amweb.nl/blog-1221266/adviseren-kant-en-klare-beleggingsoplossingen-grijs-gebied

  ”Maar bovenal vind ik het vak van een professionele belegger een vak, dat niks te maken heeft met het vak van tussenpersoon”:
  het adviseren/bemiddelen aan klant m.b.t. het kant-en-klare verzekeraarsproduct, ongeacht of dit een schade- of vermogensproduct is.
  *
  Het assurantiebedrijf, waar ik medevennoot van ben, adviseert en bemiddelt in kant-en-klare verzekeringsproducten en valt daarom onder de AFM en het Kifid.
  Maar als ik dan de recente Kifiduitspraak lees van de Geschillencommissie, die lijnrecht staat tegenover de uitspraak van de ‘echte’ Rechtbank, mwoah, dan geef ik de FFP-ers gelijk dat ze de AFM/het Kifid willen ontduiken…

  Reageer
 2. Gerda (laatste reactie) 31 oktober 2016, 12:04

  @Michiel van Vugt,
  Overigens zijn de adviseurs waar Nnek mee samenwerken, niet de verzekeringskantoren, maar binnenkort toch wel?
  (gezien jullie recente mailing naar ons)
  #
  Beste relatie,
  Goed nieuws! Vanaf volgend jaar mogen NNEK en Fondsenplatform samen met jou ook fiscaal gefaciliteerde lijfrenterekeningen aanbieden
  Op dit moment mogen verzekeraars, banken en fondshuizen dit wel, maar vermogensbeheerders niet. NNEK lobbyt al een decennium om dit te veranderen.
  In het kielzog van het uitfaseren van het pensioen in eigen beheer van de dga stelt staatssecretaris Wiebes nu voor ook beleggingsondernemingen toe te staan een lijfrenterekening aan te bieden. Dat eerder in de wet stond dat Beleggingsinstellingen (= beleggingsfondsen) dit wel mochten, maar beleggings-ondernemingen (=vermogensbeheerders) niet, was ‘een weeffout’ etc.

  Reageer
 3. Michiel van Vugt 31 oktober 2016, 10:24

  Nee dat hoeft niet. Gerda

  Reageer
  • Tja…..
   De kwaliteit van de ‘toegelaten financieel planners’ die in jullie tak mogen functioneren, doet er niet zo toe?
   Ik heb me namelijk afgelopen week mateloos geirriteerd aan een uitspraak van een Financieel Planner elders op deze site en ik vind dat sommige Financieel Planners de goede naam van het verzekeringsbedrijf wel eens te schande maken.
   Wanneer je geen AFM-vergunninghouder bent, kan de AFM natuurlijk ook niet tegen je optreden c.q. maatregelen nemen.

   Reageer
   • Michiel van Vugt 31 oktober 2016, 10:38

    Helemaal met je eens Gerda. De kwaliteit is echter van het grootste belang. Wij “balloteren” vooraf. Een aantal zaken is daarbij belangrijk. De adviseur moet FFP, FVP, MFP of iets vergelijkbaars zijn. We verstrekken een voorbeeldcasus die de adviseur moet maken. Elke 5 eerste 5 klanten die bij ons beginnen nemen we volledig door. We hebben studiegroepen waarin de adviseur plaats neemt en waarvan hij er minimaal twee per jaar moet bijwonen. Ook moet de adviseur blijk geven dat hij/zij regelmatig klanten financieel plant. Dus we werken niet met adviseurs die soms een klant plannen. Overigens zijn de adviseurs waar we mee werken niet afkomstig van verzekeringskantoren. Ze zien zich als vertrouwenspersoon van de klant en kijken breed naar de financiële situatie van de relatie. Het is echt niet voor elke adviseur. In feite zorgen we zo dat wij doen waar we goed in zijn (beleggingsportefeuilles maken) en de adviseur waar hij goed in is (klantintake, bepalen doelen en de weg ernaar toe).

    Reageer
    • Even denken,
     De financiële planner heeft de klantintake, bepaalt samen met klant de doelen).
     Maar dan: de weg er naar toe? Is dat al niet bemiddelen?
     Zelfs het doorspelen van klantgegevens is toch al bemiddelen?
     Zo ja, dan moet die Financieel Planner toch tevens AFM-ingeschreven zijn?

     Reageer
 4. En anders hebben we advies-check nog 🙂

  Reageer
 5. Er is vast een modus te bedenken waarbij het advies van de adviseur in het dossier van de aanbieder belandt en daar ook als geldig en afdoende wordt beschouwd.
  Dus dubbel werk lijkt me te voorkomen.

  Reageer
 6. Dubbel advies. Geeft dat dezelfde bescherming als een dubbele condoom?

  Reageer
 7. Zelf het ‘advies’ aan de klant om zelf maar te gaan klooien met een Alex rekening is volgens mij al een advies…. Ben benieuwd wie er überhaupt nog iets met de klant gaat doen op het gebied van beleggen. Spaarrekening maar dan, zonder rendement?

  Reageer

Reageer

 
Herstel wachtwoord
Geef je e-mail adres. Een nieuw wachtwoord wordt verzonden.