Uitbreiding provisieverbod kleinzakelijke markt bron van discussie

Uitbreiding provisieverbod kleinzakelijke markt bron van discussie

Voor zzp’ers en kleine ondernemers in het mkb moet dezelfde Wft bescherming gelden als voor consumenten. Dat zegt Arjen Vrolijk, directeur van ZZP Nederland, in een reactie op de internetconsultatie die minister Dijsselbloem in september heeft geopend. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) vindt zelfs dat het huidige provisieverbod moet worden uitgebreid, zodat ook zzp’ers en kleine mkb’ers er profijt van hebben.

ZZP Nederland vindt dat de zzp’er gelijk gesteld moet worden aan een natuurlijk persoon. “Vanuit dit uitgangspunt constateren wij dan ook dat de bescherming van de zzp’er bij alle financiële producten gelijk dient te zijn aan die van de consument. Dit betekent volgens ons dus ook dat de huidige Wft bescherming, en de daaruit voortvloeiende zorgplicht van de adviseur, voor de zzp’ers gelijk moet zijn als die van de consument. Wij vinden ook dat de zzp’er toegang moet krijgen tot het Kifid.”

Uitbreiding provisieverbod
ACM merkt op een betere bescherming van zzp’ers en mkb’ers voor een sterkere positie ten opzichte van financiële dienstverleners zal zorgen. “Dit geldt ook op de door de minister genoemde terreinen waar momenteel alleen consumenten worden beschermd, zoals spaarproducten en kredietverlening. Daarom moedigt wij de minister aan de wetgeving aan te passen als er onterecht onderscheid wordt gemaakt tussen consumenten en zzp’ers en mkb’ers. Een uitbreiding van bijvoorbeeld de algemene zorgplicht en het provisieverbod kan daaraan bijdragen.”

Transparantie
De Nederlandse Vereniging van Banken pleit juist voor transparantie. “Banken vinden dat ook in de zakelijke markt het belang van de klant altijd voorop moet staan en dat partijen die optreden als externe adviseur of bemiddelaar niet geleid moeten worden door perverse prikkels. Wij twijfelen echter sterk of een provisieverbod in de zakelijke markt noodzakelijk is. Los van de vraag in hoeverre een eventueel provisieverbod de keuzevrijheid van klanten onnodig beperkt, onderschrijven banken het uitgangspunt dat zowel externe adviseurs en bemiddelaars als aanbieders van financiering volledig transparant moeten zijn over de mogelijke provisievergoeding die zij voor hun dienstverlening ontvangen of betalen. Die transparantie moet zien op het feit dat er vergoeding voor de dienstverlening in rekening wordt gebracht, de hoogte van de vergoeding en een omschrijving van de specifieke dienstverlening waarvoor die vergoeding geldt.”

Vraagtekens bij consultatie
Het Verbond van Verzekeraars laat in een reactie weten begrip te hebben voor de consultatie, maar plaatst er ook vraagtekens bij. “Het valt ons op dat diverse vragen betrekking hebben op wetgeving die momenteel of binnenkort geëvalueerd wordt. Zo wordt het provisieverbod, de generieke zorgplicht en de werking van Kifid geëvalueerd. Het lijkt ons verstandig deze uitkomsten af te wachten alvorens definitieve standpunten en conclusies in te nemen. Wij sluiten niet uit dat deze evaluaties relevante inzichten opleveren die ook ons standpunt nader kunnen inkleuren. Daarnaast zijn er in de recente jaren nieuwe regels geïntroduceerd, bijvoorbeeld rondom de productontwikkeling (productgoedkeuringsproces), die ook maken dat bescherming van zzp’ers en mkb’ers is verbeterd. Wij zijn van mening dat deze nieuwe regels eerst de kans moeten krijgen effect te sorteren alvorens na te gaan denken over nieuwe vormen van bescherming.”

Ook Adfiz geeft de voorkeur aan het afwachten van de verschillende uitkomsten van de nodige evaluaties en onderzoeken naar de effectiviteit van regelgeving. “Het lijkt ons op zijn minst wenselijk om eerst de uitkomsten van deze onderzoeken te bekijken en wat de beleidsimplicaties hiervan zijn, voordat verdere conclusies worden getrokken. Wij zien in ieder geval de volgende al lopende evaluaties die samenvallen met vragen uit de consultatie: de evaluatie van het provisieverbod, de evaluatie van de in 2014 in de Wft opgenomen generieke zorgplicht en evaluatie van het Kifid.”

 

 1. Beste ZZP adviseur, begrijp niet wat macrocijfers, onverzekerden en kennisgebrek met het volgende te maken hebben; ZZP Nederland vindt dat de zzp’er gelijk gesteld moet worden aan een natuurlijk persoon. “Vanuit dit uitgangspunt constateren wij dan ook dat de bescherming van de zzp’er bij alle financiële producten gelijk dient te zijn aan die van de consument. Dit betekent volgens ons dus ook dat de huidige Wft bescherming, en de daaruit voortvloeiende zorgplicht van de adviseur, voor de zzp’ers gelijk moet zijn als die van de consument. Wij vinden ook dat de zzp’er toegang moet krijgen tot het Kifid.”

  Reageer
 2. Duidelijk is dat ZZP Nederland het niet begrepen heeft en schittert door kennisgebrek. Indien ze de moeite zouden nemen om zich te verdiepen in de macro cijfers over het aantal onverzekerde ZZPers voor inkomen en pensioen, dan zou hun reactie 180 graden staan op hun bovenstaande ongenunceerde standpunt.

  Reageer
  • Nou, of het sec ZZP Nederland ontbreek aan kennis?
   Voor zzp’ers en kleine ondernemers in het mkb moet dezelfde Wft bescherming gelden als voor consumenten:
   Dit betekent volgens ons dus ook dat de huidige Wft bescherming, voor de zzp’ers gelijk moet zijn als die van de consument.
   Wij vinden ook dat de zzp’ers (en MKB-bedrijven) toegang moet krijgen tot het Kifid.”
   Daar heeft ZZP gelijk in, althans in 2008 konden ook wij, als zelfstandige MKB-er/ondernemer, niet met een klacht over een verzekeraar terecht bij het Kifid.
   *
   De uitspraak van ACM schittert daarentegen qua gebrek aan kennis:
   Het huidige provisieverbod heeft immers betrekking op alle Complexe Producten (Hypotheek/Leven/AOV/Uitvaart) en ongeacht of deze producten aangeschaft worden door de Particulier/ZZP-er/MKB-er/Multinational.
   *
   De keuze van de AM-redactie voor de titel:
   ”Uitbreiding provisieverbod kleinzakelijke markt bron van discussie”
   Zou die keuze echt op onnozelheid van Lars van Bergen berusten? 😉

   Reageer
 3. Ongevraagd advies hebben ZZp-ers nodig.
  Loop ze regelmatig tegen het lijf, hebben weinig tot niks geregeld, de provisie structuur laat toe dat ze toegang krijgen tot wat ze nodig hebben.
  Draai ik het om en zeg tegen een ZZp-er , ik wil je wel vertellen waar je fout zit, wat je moet regelen, kost je 75 tot 150 per uur, 3 x raaien hoe ze reageren.
  Gevolg, hiaten in het verz.pakketje met alle gevolgen van dien.
  Wat blijkt n.l., al een paar keer mee gemaakt, dat als er schade is men zich niet met terugwerkende kracht kan verzekeren, ze denken echt dat dat wel te regelen is.
  Zijn er overigens klachten van ZZp-ers over schade provisie, dacht het niet.
  Weer een stelletje theoretici die hun bestaan denken waar te moeten maken met kul ideeën over niet bestaande problemen.

  Reageer
  • Volledig mee eens. Wat heeft een uitbreiding van het al mislukte provisieverbod voor zin. Particulier, ZZPer of MKBer: 80% wil of kan niet betalen voor advies!!! (Hypotheek buiten beschouwing gelaten want dat is een brengproduct). We hebben dit al ervaren door provisieverbod op AOV. Wat een demmendalers.. ACM is overheid en daar werken net zulke idioten als bij de AFM die niet weten waar het over gaat..

   Reageer
 4. Michiel Denkers, voorheen hoofd intermediaire zaken bij de AFM, wil middels de evaluatie van het provisieverbod de ACM op de kaart zetten. Maar ik kan u uit betrouwbare bron melden dat de ACM geen geinviteerde partij is en men niet naar haar input heeft gevraagd. Denkers beoefend hiermee niets meer dan zijn oude hobby: het intermediair proberen uit te schakelen. Maar ik kan u verzekeren, in het licht van het klantbelang, gaat hem dit niet lukken. Gewoon over laten waaien en over tot de orde van de dag.

  Reageer
 5. Hmm… de ACM… die is er toch ook voor de MKB-er de kleine Assurantieondernemer/éénpitter?
  Moet die Autoriteit Consument en Markt niet juist opkomen voor die ZZP-er tussenpersoon?
  Moet de ACM daarnaast niet een transparant Level Playing Field bepleiten onder het provisieverbod en is de AVM niet in het leven geroepen om concurentievervalsing tegen te gaan?
  *
  ACM: ga je eerst eens verdiepen in de financiële consequenties van het provisieverbod voor het ZZP-er/intermediair
  en
  het verschil in renderen van een éénpitter-assurantieonderneming en zijn portefeuilles op grond van
  a. relatief zekere provisieinkomsten voor productbeheer van een portefeuille gedurende de hele looptijd van een polis;
  b. elke dag door de consument op te zeggen service-abonnementeninkomsten voor het productbeheer van ‘kostprijsmodel’polissen;

  *
  Nee, ik ga de afgelopen ‘zeven slechte-jaren’ discussie hier niet voortzetten, wees maar niet bang.
  Ik ga jullie eenvoudig verwijzen naar een medewerker van een integere afdeling ‘intermediair beheer’ van een grote verzekeraar (die medewerkers moeten toch te vinden zijn?)

  Reageer
 6. Lijkt mij goed vanwege een betere en evenredige beloning voor de adviseur, want provisie verbod wordt dan wellicht uurtarief. Gemiddeld uurtarief is ca € 125,00.Daarnaast is zzpérs adviseren vaak s’avonds, dus de adviseur wordt met het uurtarief correcter beloond dan dat dit het geval is met provisie.

  Voor de zzp er betekent dit een verhoogd kostenplaatje inzake advies.

  Reageer
 7. De ZZP heeft al het voordeel van het provisieverbod ACM! De AOV…..17,5% tariefsverlaging toch?

  Reageer
 8. Nooit eerder mengde de ACM zich in de provisiediscussie, maar met de overgang van Michiel Denkers naar de ACM is het alsof er een tweede AFM is opgestaan. Ik krijg spontaan jeuk van al die opgetuigde autoriteiten die allemaal de integriteit zelf zijn…..

  Reageer
  • Wellicht denkt de minister dat wij als adviseur beloont moeten worden met een uurtarief van € 8.00. Ben zo benieuwd naar de beloningsstructuur van de werknemers van die “opgetuigde autoriteiten” en van die minister…

   Reageer

Reageer

 
Herstel wachtwoord
Geef je e-mail adres. Een nieuw wachtwoord wordt verzonden.