Topambtenaar bepleit verplichte AOV voor zzp’er

Topambtenaar bepleit verplichte AOV voor zzp’er

Maarten Camps, directeur generaal van het ministerie van Economische Zaken, is een voorstander van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Een proef met een opt-out verzekering zou de inkomensgrens voor zo’n verzekering moeten bepalen. Camps stelt dit in zijn nieuwjaarsartikel in economenblad Economisch Statistische Berichten (ESB).

In het artikel wijst Camps op de ongelijke behandeling van werknemers, die sociale premies moeten betalen en daar inkomenszekerheid voor terugkrijgen, en zzp’ers die deze plicht niet hebben. “Deze binaire opzet maakt dat twee groepen suboptimaal worden bediend . Enerzijds de afhankelijke zelfstandigen: zelfstandigen die behoefte hebben aan afdekking van risico’s, maar dit in volledige vrijheid onvoldoende weten te organiseren. Anderzijds de zelfredzame werknemers: werknemers die baat zouden hebben bij meer keuzevrijheid om de verzekeringen die zij afnemen beter aan te laten sluiten op hun persoonlijke omstandigheden en voorkeuren, mede gezien hun risicodraagkracht.”

Gevolg is een patstelling
De moeilijkheid om dit verschil te overbruggen schuilt volgens Camps in het feit dat niet duidelijk is welke werkenden afhankelijk zijn en welke juist zelfredzaam. Deze vraag krijgt vooral aandacht bij de zelfstandigen. “Sommigen stellen voor om simpelweg alle zelfstandigen te verplichten zich te verzekeren. Anderen vinden dat veel te ver gaan. Het gevolg is een patstelling. Die patstelling zou doorbroken kunnen worden door, al lerend, beter inzicht te krijgen in hoe afhankelijke zelfstandigen kunnen worden herkend. Maar dan moeten we wel durven te experimenteren.”

Geschikte inkomensgrens
Concreet denkt de topambtenaar aan een proef voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. In deze proef zijn zelfstandigen verzekerd voor arbeidsongeschiktheid met een opt-out – ze kunnen dus van de verzekering afzien. “Mogelijk ontstaat er rond een bepaald inkomensniveau een onderscheid tussen zelfstandigen die wel en zij die niet voor de opt-out kiezen. Dat zou dan een geschikte inkomensgrens kunnen zijn voor de introductie van een verplichte verzekering voor zelfstandigen. Maar de conclusie van het experiment kan ook zijn dat de automatische verzekering met opt-out gehandhaafd wordt voor alle inkomensgroepen. Uiteraard is dit ook afhankelijk van de gewenste vorm van solidariteit.

Ook voor werknemers
Op termijn biedt deze aanpak volgens Camps ook kansen om een stap verder te gaan. “Want als we verzekeringen beter kunnen laten aansluiten bij de persoonlijke omstandigheden en voorkeuren van zelfstandigen, dan moet het ook mogelijk zijn om hetzelfde te realiseren bij werknemers. Daarbij zouden we dan de ervaring die is opgedaan met dit experiment kunnen gebruiken. Op den duur zou zo de kloof tussen werknemers en zelfstandigen kunnen worden verkleind.”

Zelfde pleidooi van Walta
De onderverzekering bij zelfstandigen is al langer een  thema binnen en buiten de politiek. Bernardo Walta, commercieel directeur bij De Goudse Verzekeringen hield onlangs ook een pleidooi op amweb voor een verplichte AOV voor zzp’ers.

 1. Nee !!!! Een f%^&* ambtenaar die zich er mee gaat bemoeien !
  Ga eerst je eigen afdeling(en) is reorganiseren, nutteloze ambtenaar, en stop met lastigvallen van ‘De Markt’!

  Reageer
 2. Bernardo Walta 17 januari 2017, 10:55

  Kleine correctie op het artikel: in mijn Blog heb ik zeker geen pleidooi gehouden voor een verplichte verzekering! Ik heb de optie van ‘verplicht advies’ genoemd. Juist als tegenhanger van het geluid van de verplichte AOV.

  Reageer
 3. Ben benieuwd wat voor dekking je dan door de strot wordt geduwd. Uitganspunt ongetwijfeld gelijk aan de WIA. Eerst hadden ze de burger met de ANW bij de poot omdat ze er gemakshalve van uitgaan dat iedereen een inkomen in BOX 1 heeft. Daarop gingen ze de AOW puur per individu afrekenen en ontstond het AOW gat, vervolgens gingen ze ook de ingangsleeftijd ervan nog even verhogen. Dat beleid wordt gemaakt door topambtenaren, de moderne elite van Nederland.

  Reageer
 4. Zo word je directeur-generaal. Geen kennis van zaken. Men roept maar wat in Den Haag. Hoe zat het ook al weer met de WAZ?
  Schakel nu eerst eens experts in voor je zelf iets gaat roepen. Mensen die er verstand van hebben. Als ze het in Den Haag zelf doen wordt het een chaos. Zie ook de problematiek van de pensioenfondsen en het pensioen in eigen beheer.

  Reageer
 5. in de eerste plaats kiest een zelfstandige zelf om zelfstandig te zijn. om de wildgroei aan zzpérs te coordineren zou er weer een ondernemersdiploma moeten worden ingevoerd. ik kom in mijn praktijk vele zzpers tegen die van toeten nog blazen weten. vraag hun naar de omzet of brutowinst en je wordt met glazige ogen aangekeken en wordt je naar de boekhouder verwezen.
  dus diplomaplicht zodat het echte ondernemers worden en meer inzicht in dit soort materie krijgen, dat maakt het al een stuk makkelijker.

  Reageer
 6. De indertijd verplicht door de overheid opgelegde “WAZ” was en is op groot drama uitgelopen waarbij de overheid de door de zelfstandigen verplichte premie betalingen bij de ondergang van de WAZ zoals het de overheid betaamd in de algemene middelen heeft verwerkt ofwel de betaalde verplichte premies zijn nooit aan de rechthebbende terug betaald.
  Ik als zelfstandig ondernemer wens op geen enkele wijze verdere verplichtingen van overheidswege opgelegd te krijgen.Bepaal en schat mijn eigen risico’s en aan de hand daarvan sluit ik wel of geen verzekering af.

  Reageer
  • Zie mijn voorstel.

   In uw geval kies je er dus bewust voor om het of voor eigen rekening te nemen of zelf elders te verzekeren.

   Iedereen blij toch?

   Reageer
 7. Volgens mij is het allemaal niet zo moeilijk. Zodra je zelfstandig ondernemer bent (waar je over het algemeen bewust voor kiest) krijg je vanuit onze mooie en fijne sociale stelsel een vangnet-AVO. Dekkingspercentage is dan 1ste jaar 100%, het 2de en overige jaren 70% van het laatste verdiende jaarloon met een maximum van € 53.705,97 . We bekostigen dit middels een percentage over de inkomsten middels de aangifte inkomstenbelasting.

  Zoals ook de ondernemers kunnen kiezen om eigenrisico drager te worden voor de WGA en ZW, kunnen zij ook kiezen om dit risico zelf te dragen. Ondernemer kan het risico dan zelf verzekeren of voor eigen rekening te nemen.

  Op deze manier bescherm je de doelgroep die het qua kosten niet kan betalen of onwetend zijn.

  Reageer
 8. Jammer dat mensen die zelf totaal geen idee hebben wat zelfstandig zijn betekend gaan beslissen over de portemonnee van de ZZP-er. En wat in geval als een ZZP-er al gedeeltelijk arbeidsongeschikt is?

  Reageer
 9. Hasko van Dalen 12 januari 2017, 12:25

  Het drama van de WAZ leent zich niet voor herhaling. Daarbij betaalde zelfstandige vrij forse premie, terwijl uitkering vrij laag was. Had niets meer met equivalentiebeginsel te maken. Als er al verplichte AOV moet komen dan moet er eerst een beter idee voor zo’n verzekering uitgewerkt worden, met aanvaardbare verhouding tussen premie, risico en uitkering.

  Reageer
 10. Richard van den Brink 12 januari 2017, 12:18

  Weer een die wat nieuws verzint. Wat doen deze mensen de hele dag?

  Reageer
 11. Waarom draaien we de rol niet om en laat de werknemers vrij om zich wel of niet te verzekeren. Dit ontlast de werkgever pas echt van zijn verplichtingen (tot zelfs 10 jaar lang) lasten te dragen van een zieke werknemer. De werknemer kan als hij dat wil zelf een perfecte regeling regelen. Dat zal een doorslaand succes opleveren.

  Reageer
 12. De WAZ was een doorslaand succes. Waarom is die eigenlijk afgeschaft?

  Reageer
  • Te duur en dekte te weinig.

   Premie was ruim 2.000 voor een dekking van net 12.000. En dan 1 jaar wachttijd en passende arbeid. Voor dat geld heb je ook een reguliere AOV.

   Reageer
 13. Sieraden, kunst en vastgoed is de manier om een leuke pensioen op te bouwen. Zitten er geen graaiers tussen, blijf je eigen baas over je geld en eigen baas wanneer je met pensioen wilt gaan. Al het pensioen opbouwen in box1 is geen goede optie want dan kun je over 25 jaar doorwerken totdat je 80 bent.

  Reageer

Reageer

 
Herstel wachtwoord
Geef je e-mail adres. Een nieuw wachtwoord wordt verzonden.