AFM kan beleggingsverzekeraar uit de markt halen

AFM kan beleggingsverzekeraar uit de markt halen

De AFM krijgt de mogelijkheid om het aanbieden of bemiddelen in beleggingsverzekeringen te verbieden. Dit blijkt uit een wetswijziging die Minister Dijsselbloem (Financiën) vorige week heeft aangeboden om de Wft op enkele punten aan te passen. Dat laatste is nodig vanwege de invoering van Europese regels voor de informatievoorziening rondom beleggingsproducten.

In de Wft wordt de definitie opgenomen van de Europese verordening die eind 2014 door het Europees Parlement en de Raad werd aangenomen en die regels stelt aan de zogeheten essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP’s).

Verbod op aanbieden of bemiddelen in beleggingsverzekeringen
In aansluiting daarop heeft de minister nog een extra artikel in de Wft gevoegd. Op grond van dit artikel krijgt de AFM de mogelijkheid om bij overtreding van de PRIPP’s-verordening een verbod op het leggen voor het aanbieden van of het bemiddelen in verzekeringen met een beleggingscomponent of het verlenen van andere financiële diensten door een verzekeraar.

  1. waarblijftmijn belastinggeld 10 januari 2017, 17:24

    Dat is dan met een kanon op een mug schieten en bevoegdheden aan de AFM geven die de AFM niet zou moeten krijgen. Wie denkt er bij het ministerie eens na over de rol- en taakverdeling tussen DNB en AFM? Veel doublures en grensoverschrijdende onzin over en weer. AFM moet terug naar kerntaken en kleiner. DNB moet zich niet brood van het kaas laten eten en zich ook beperken tot kerntaken. En prioriteiten stellen: Sanctiewet hoort daar niet bij en zou eigenlijk bij justitie moeten worden belegd. Sowieso is Sanctiewet een non item voor de meeste verzekeraars.

    Reageer

Reageer

 
Herstel wachtwoord
Geef je e-mail adres. Een nieuw wachtwoord wordt verzonden.