Consumentenbond: ‘Compensatieregelingen woekerpolissen volstrekt ontoereikend’

Consumentenbond: ‘Compensatieregelingen woekerpolissen volstrekt ontoereikend’

Woekerpolisgedupeerden die zelf de strijd aangaan met hun verzekeraar krijgen vaak veel hogere schadevergoedingen dan de compensatie op grond van de collectieve regelingen op basis van de Wabeke-norm, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond in de Geldgids van september. Vaak alleen op voorwaarde dat ze hun mond erover houden, meldt de bond.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: “Deze vertrouwelijke schikkingen maken pijnlijk duidelijk dat de collectieve compensatieregelingen van verzekeraars volstrekt ontoereikend zijn. Consumenten moeten ook nog eens eerst zelf in actie komen en hun verzekeraar onder druk zetten. En beloven om te zwijgen. Daarmee wekken verzekeraars de indruk dat ze deze consumenten de mond willen snoeren.”

In de Geldgids komen acht gedupeerde verzekerden aan het woorden. Vier gedupeerden kwamen niet in aanmerking voor collectieve regeling, maar ontvingen uiteindelijk wel een schikking van € 5.000 tot € 10.000, meldt de Consumentenbond. Als voorbeelden noemt de Geldgids individuele schikkingen met ASR en Nationale-Nederlanden. ASR bood een gedupeerde in eerste instantie € 1.500 compensatie, waarna de verzekeraar uiteindelijk € 32.000 uitkeerde. Een klant van Nationale Nederlanden kreeg uiteindelijk 100 keer meer dan de verzekeraar in eerste instantie bood: € 27.000 in plaats van € 270.

Advies
“Voor gedupeerde consumenten die een wat groter geldbedrag in hun beleggingsverzekering hebben gestopt, kan het verstandig zijn om zelf met hun verzekeraar te onderhandelen over een hogere schadevergoeding, al dan niet met hulp van een gespecialiseerde adviseur,” adviseert de consumentenorganisatie. Een andere mogelijkheid voor gedupeerden is aansluiting zoeken bij een organisatie die een collectieve woekerpolisclaimprocedure voert, aldus de Consumentenbond.

 1. Prima toch. En een goede actie suggestie.

  • Prima theoretisch uitgangspunt om de zaken op te gaan lossen, echter worden de Beleggingsplannen/Spaarplannen Anno 2014 nog wel verkocht? Bij mijn weten zijn ze zowat allemaal uit de handel op een enkel plan na.

   • Er zijn wel degelijk nieuwe producten met lagere kosten, lagere orv premies etc. En fondsen met lagere kosten.

  • Goedhart’s suggestie (eenvoudig de kosten in de bestaande beleggingsverzekering verlagen en de nieuwe, lagere overlijdensrisicotarieven toepassen zodat het negatieve inteereffect zomaar opeens kan omslaan in het oorspronkelijk bedoelde, positieve hefboomeffect) heb ik overigens al meerdere malen aangekaart bij de verzekeraars. Het eerste (lagere kosten) is mij al meermalen gelukt (maar bij pensioenen is dat iets eenvoudiger omdat je daar sowieso te maken hebt met aflopende uitvoeringsovereenkomsten); het tweede (nieuwe ORV-tarieven) stuitte op het bezwaar dat dan ook de nieuwe (lagere) rekenrentes worden toegepast bij het bepalen van het te verzekeren kapitaal (voor de uit te keren nabestaandenpensioenen). Dus daar schoot de klant weinig mee op. Maar bij hypotheekgebonden polissen (waar ik niet in doe) zou dit makkelijk moeten kunnen. Het zijn toch universal-life/unit linked verzekeringen? Dat moet administratief-technisch niet al te moeilijk te realiseren zijn lijkt me. Ik denk dat hier het probleem vooral is dat de verzekeraars dit niet WILLEN aanpassen. En dan loop je als slecht georganiseerde, sterk verdeelde beroepsgroep al snel tegen een muur van onwil aan. Zeker als je een toezichthouder en een consumentenbond hebt die voor dergelijke geluiden ook al niet openstaan. Maar misschien dat dat nu eindelijk gaat veranderen…

   • @Johannes: Ik zou graag eens wat inzage willen hebben in wat praktijkgevallen, die je noemt. Je hebt het over ‘rentes’ maar wellicht gaat het om levens- en sterftekansen? Hoe dan ook: je verhaal over de tegengestelde werking van m.b.t. ORV en ‘lang-leven’ verbaast mij enigszins. Het zou betekenen dat de verzekeraar (ook) voor ‘lang-leven’ en vast tarief hanteert en dát zou betekenen dat hij zichzelf (zwaar?) tekort doet óf dat de klant straks nog een keer de deksel op de neus krijgt. Zou je eens contact met me op willen nemen via ofwel rob.goedhart@ziggo.nl ofwel via info@geldbelangen.nl? Hoewel ik niet zo van dat pseudoniem-gedoe houd beloof ik dat ik je gegevens verder niet zal gebruiken. Het enige dat wij willen is het verkrijgen van inzicht in meerdere praktijkcasussen en dus een grotere slinger. 🙂

    • Voor praktijkcasus hoef je trouwens niet ver te zoeken. IEDER pensioencontract wordt na 1, 5 of 10 jaar herzien. En dan stapt de werkgever moeiteloos over naar een ander, veel beter product. Dat kan exact dezelfde regeling behelzen bij exact dezelfde uitvoerder. Dus alleen het product wordt verbeterd. Daar hoeft ook geen tijdrovend adviestraject aan te pas te komen (“#Dienstverlening op Maat”). Als dat kan bij collectieve pensioenen, waarom zou iets dergelijks dan niet bij individuele contracten geregeld kunnen worden? Omdat verzekeraars een effectieve lobby hebben die dat tegenhoudt…

    • @Rob: hoe hoger de levensverwachting, hoe lager de benodigde overlijdensrisicopremie. Dat is de ene kant. Hoe hoger de rekenrente en hoe lager de levensverwachting, hoe lager het benodigde kapitaal voor een nabestaandenuitkering. Dat is de andere kant. Dus de ORV-premie per 10.000 euro te verzekeren kapitaal kan misschien wel worden verlaagd, maar als dit betekent dat het te verzekeren kapitaal fors moet worden verhoogd (omdat je de oude situatie -met een gefixeerde levensverwachting en rekenrente- achter je laat) schiet je er als klant niet veel mee op. Dit speelt overigens uitsluitend bij pensioenen; bij hypotheken (waarbij het verzekerde kapitaal in 1 keer moet worden uitgekeerd) spelen rekenrente en levensverwachting tijdens de uitkeringsduur geen rol.

   • @ Johannes, Rob overschat nogal de invloed de je als provinciaal intermediair hebt, ik heb al geen accountmanager (inspecteur) laat staan dat ik op directieniveau eens gezellig aanschuif om te pleiten voor aanpassingen in lopende producten. Informeel bevestigt elke binnendienstmedewerker dat het handhaven van de oude producten een gelddeuntje is en anders niks. Ik heb mijn voorstel ook al bij AFM gedaan in een overleg. Het komt er op neer dat de verzekeraarslobby bijzonder effectief is: de AFM heeft uitgesproken dat individueel ultra uitgebreid advies noodzakelijk is voor herstel, daar zijn we mooi klaar mee! Prima excuus om de producten niet collectief te verbeteren… NB ik wil het dan ook wel eens hebben over 19 euro maandelijkse vaste kosten bij een spaarhypotheek. Ik zie dan meteen 19 x 12 x 30 = 6840 is circa 25% van de totale inleg. En dat is dan geeneens een woekerpolis want er is niet belegd. Mijn provisie verbleekt bij alleen al de poliskosten… Mogelijk kan Rob een slinger geven aan de argumentatie voor kostenverlaging. In welke andere bedrijfskolom is de fabrikant degene die per product een veelvoud verdient van de detaillist? Dat komt gewoon niet voor. DUS kunnen en moeten de kosten heel fors lager kunnen.

 2. @Pollo: ik ben benieuwd of Rob Goedhart inhoudelijk op jouw vragen durft in te gaan. Zal wel weer niet (net als Erica V. en consorten) want dan zouden ze hun vooringenomen mening misschien wel moeten bijstellen…

  • Ik kan het met Rob over het algemeen prima vinden, zijn Consumentenbond verleden vergeef ik hem graag Zijn recente boek heb ik met grote belangstelling gelezen. Rob gaat zeker inhoudelijk op zaken in , daar ben ik niet bang voor.

 3. Kan ik ergens mijn deel van die 23 miljard opvragen? 23.000.000.000 toch? 10.000 tp’s, ik zie toch een paar miljoen in ’t verschiet.

 4. Zoveel respect heb ik in deze niet voor de Consumentenbondslaapkoppen, deze hebben net als de partijen Woekerpolisclaim, Stichting Verliespolis en het KIFID de Wabeke-norm te snel er doorheen gedrukt, deze zgn. compensatieregeling was bij dag 1 al achterhaald, en nu willen ze hun eigen fouten terug draaien. Dat gaat helaas niet. Ze hebben de boel met te snel handelen gewoon volledig verprust. Dit is al bekend vanaf dag ergens in 2008.
  ik mag volkomen blij zijn dat we altijd aan klanten hebben vermeld niet akkoord te gaan met de regeling, en dat deze in de jaren hierop volgend alleen maar beter gaat worden met groepen die gaan procederen tegen de maatsschappijen en de producten welke geleverd zijn tegen te hogen kosten. Zelf hebben we gelukkig nooit een zgn. woekerpolis in ons systeem of bedrijf gehad, en wel om de reden dat als je de kosten doorekende er bijna nooit een goed resultaat te behalen viel als de beurs mondjesmaat prestatie geeft.

  Natuurlijk zitten banken maatschappijen en overheid er niet op te wachten om dit probleem op te lossen, dit zou te veel geld gaan kosten als dit echt correct doorberekend zou gaan worden, zodat er een compleet slachting onder de betrokken partijen zou plaats gaan vinden op financieel gebied.

  Ik blijf het lekker volgen, en we blijven onze klanten en andermans klanten goed bijstaan tot er een concrete oplossing per polis gevonden is.

  • Correctie: de Consumentenbond is geen deelnemer geweest aan de onderhandelingen, die geleid hebben tot de compensatie volgens de Wabeke-norm. Juist vanuit de ervaring van de compensaties rondom aandelenlease heeft de Consumentenbond zich in dit dossier terughoudend opgesteld om mensen niet blij te maken met een dooie mus.

   • Rob,

    Correct, Consumentenbond was niet een van de achterliggende partijen bij die stichtingen.
    Consumentenbond daarintegen, heeft het verhaal ook niet opgepakt, en dat is hetzelfde geweest met de AandelenleaseAffaire. Al met al vind ik het behoorlijk om je zo in de discussie te mengen voor zo’n belangenbehartiger, daarintegen hebben ze mensen ook niet gewaarschuwd voor de Wabeke Regeling, en hebben zich behoorlijk afzijdig gehouden in dit hele verhaal. Maar nu blijkt dat de compenstatie een wassen neus is, dan staan ze ineens vooraan. Dat hadden ze eerder moeten doen. Wellicht ontbrak het ze aan kennis over het dossier, wellicht een andere oorzaak. Maar degenen die wel akkoord zijn gegaan, en ook lid zijn geweest van deze consumentenclub zullen er waarschijnlijk een bittere nasmaak van hebben.

    • @Joost: uit eigen ervaring weet ik dat de bemoeienis van de Consumentenbond met de Dexia-affaire veel groter is geweest dan jij vermoedt. Op zich was (achteraf: ‘leek’) die zaak juridisch beter aan te pakken dan de woekerpolissen. De productvormen waren bij aandelenlease meer eenduidig dan bij de woekerpolissen. Onderhandelen op internationaal niveau is echt niet eenvoudig, kan ik je zeggen. En uiteindelijk is het compromis – waarbij je feitelijk alleen maar verliezers kent – aan ALLE klanten voorgelegd (toen zo’n 600.000) en 90% is akkoord gegaan.
     Bij de woekerpolissen hebben twee claimstichtingen zonder echt ruggespraak de Wabeke-norm geaccepteerd. Onvoorstelbaar! Ik ben blij dat de Consumentenbond niet bij het onderhandelingsresultaat betrokken was. Dat geeft hen nu (ja, laat; maar nogmaals beter laat dan nooit) de mogelijkheid het alsnog voor een boel consumenten op te nemen. Als stichting Geldbelangen steunen wij de Consumentenbond daarin!

     • @Rob Goedhart,
      De aandelenlease-affaire stinkt ook anno 2014 als een rottende mispel en begint m.i. met de dag erger te stinken. De kernvraag is en blijft waarom (in 2006) de AFM nu juist niet onderzocht of de aandelen voor de klanten waren aangekocht . Mijn hoed eronder verwed dat de komende jaren ook deze doofpot annex beerput eindelijk opengaat.

      Veren op de hoed steken van de Consumentenbond over de Duisenberg fooi kan dan wel eens omslaan in pek met veren.

    • Wederom correctie: bij de aandelenleaseaffaire heeft de Consumentenbond zich van het begin af aan t/m de Duisenbergregeling (die door 90% van de mensen met aan aandelenlease acceptable is gevonden) ingezet. W.b. woekerpolisaffaire: misschien beter laat dan nooit, toch? Maar waar zijn toch al die adviseurs, die ook uiteindelijk door kregen wat er fout was aan die producten? Zouden zij niet gezamenlijk bij verzekeraars voor de belangen van hun klanten moeten knokken, zodat die consumenten niet langdurige juridische procedures hoeven in te gaan? Zij, die op die manier de strijd / het gesprek aan willen gaan met verzekeraars kunnen zich melden op http://www.geldbelangen.nl.

     • Ik ben het niet altijd eens met je, Pollo, maar dit keer wel. Inderdaad moeten de lopende verzekeringen en masse omgezet worden naar de producteisen van 2014. In ieder geval is er (bij de verzekeringen met extra overlijdensrisico) al veel winst te behalen als verzekeraars het interne tarief voor ORV naar beneden bijstelt. Maar waarom zie ik geen signalen dat verenigde tp-en dat en masse bepleiten bij hun toeleveranciers? Veel beter voor iedereen dan ORV er uit sleutelen en elders (vaak bij dezelfde verzekeraar) sluiten. Veel werk en de dekking klopt al niet meer. Ik overweeg daarover een blog aan te leveren bij AM.
      (Trouwens: ik ben en blijf benieuwd naar wie er achter dit pseudoniem zit.)

     • Worden al die adviseurs niet met het mes op de keel gedwongen om gratis herstelwerkzaamheden te verrichten in moeizame 1 op 1 gesprekken? Zouden die adviseurs niet liever zien dat de producten door de verzekeraars en masse werden omgezet naar de producteisen anno 2014? Stoten die adviseurs niet telkens hun neus vanwege beperkingen in fiscaliteit, NHG en eisen van geldverstrekkers? Raken zij niet ontmoedigd door de volstrekte bewusteloosheid en desinteresse van hun klanten? Vinden zij niet dat de verantwoordelijkheid wel heel erg eenzijdig alleen bij de adviseurs wordt gelegd? Zijn de eisen aan een hersteladvies niet absurd hoog, zodat het eigenlijk altijd toch weer niet goed is? Ik vraag maar, hoor.

     • Rob,

      Er is in die zin een taak voor de adviseur weggelegd, om voor zijn of haar klant op te komen. Bank Labouchere/Aegon, en pas veel later het Arme Dexia, en eigen alle andere partijen die met geleend geld aandelen kochten, hebben het zaakje nog steeds niet volledig opgelost. De Duisenbergregeling was ook aardig bedacht maar ook net als de Wabeke-regeling een regeling waar klanten tekort werden gedaan. Hier zal de inmenging van de Consumentenbond iets groter geweest zijn dan bij de Woekerpolisaffaire. Consumentenbond is hier veel te laat begonnen met de woekerpolisaffaire, dat had beter geweest dat ze aan het begin meegedaan hadden. Misschien kunnen nog een een ondersteunende functie hebben, maar als partij zullen ze in deze affaire niet echt meer serieus genomen worden door betrokken partijen, daar hebben ze de boot gemist, en alleen door echte toevoegingen kunnnen ze het vertrouwen in deze club misschien nog een beetje herstellen. Maar dat is geheel in handen van de slapende Consumentenbond.

  • Die Wabeke norm blijft een van de grote raadselen van de moderne tijd, dat dat ooit als voorstel is gedaan is al een mirakel, laat staan dat dit werd geaccepteerd door tientallen deskundigen.

   • @Pollo, je kunt ze helaas wel met recht ondeskundigen noemen, niet in de algemene zin van het woord, maar op het Woekerpolisdossier zijn het totale klunzen gebleken.

    Maar goed, ze zeggen altijd dat de klant de adviseur krijgt die hem toekomt, of ze daar nu heel blij mee zijn geworden weet ik niet, gelukkig hebben wij nagenoeg op natuurlijk verloop geen royement.

 5. Wat ik wil zeggen is dat het al te makkelijk is om het af te schuiven op het “misbruik” dat “zelfzuchtige types” van de “naiviteit” van de klant zouden hebben gemaakt. Niet zelden was de klant veel minder naief dan hij zich nu voordoet en is de klant minstens zo zelfzuchtig dan de Gelink-adviseur. Alleen loont het nu om je zielig en naief voor te doen (zoals Pollo ook zo treffend omschrijft).

  • @ Ortho Dox en Johannes, op gevaar af voor een of andere rabiate woekerpolisontkenner te worden versleten probeer ik af en toe wat nuancering aan te brengen, vanwege de vele schimpscheuten. Uiteindelijk moeten we naar een oplossing toe en dan helpt dat niet. Polderen is het devies! Dan helpt het niet dat de gemiddelde consument niet beseft dat als zijn adviseur nu nog bestaat hij blij moet zijn dat die er sowieso nog is, en dat de kans groot is dat deze adviseur van goede wil is, en voor een beperkt bedrag of gratis meehelpt bij het vinden van een oplossing. Nou heb ik het in die zin makkelijk dat ik bijna alleen maar hypotheekgebonden of lijfrentepolissen via bedrijfssparen heb, de gewone belastingvrije spaarplannen (heerlijke term, belastingvrij) zijn of al afgelopen of op een enkeling na omgezet in wat anders. In tegenstelling tot de ontwoekerhouwdegens zoals René Graafsma en Ab Flipse ben ik van mening dat je -wat je verder ook van verzekeraars en kosten denkt- best rekening mag houden met de voordelen die de consument ontegenzeglijk ook heeft gehad door de beleggingspolis. Voor menig spijtoptant heb ik, tot dat fiscaal geen optie meer was, de oude vergelijkende hypotheekberekening uit de kast gehaald, laten zien dat er een rentevoordeel was van 0,2% of 0,3%, soms kon de hypotheek met NHG wel met beleggen maar niet met spaar ook nog, en een premievoordeel van enkele tientallen euro’s per maand minimaal. De uitgespaarde gelden zouden nu bij een storting in de polis gebruikt kunnen worden om zonder al te grote kosten de gewenste omzetting naar een spaarhypotheek of annuïteten te realiseren. Ziedaar: probleem opgelost! Helaas blijken de spijtoptanten dat geld niet bewaard te hebben en eigenlijk meestal ook niet te voelen voor hogere lasten door extra inleg of aflossing. De populariteitsprijs win ik er niet mee, maar ’t is wel zo dat veel mensen het dan liever maar op z’n beloop laten. Het is niet voor niks dat al die herstelacties telkens vastlopen.
   Zo ben ik dus ook van mening dat je bij een lijfrentepolis bes in ogenschouw mag nemen dat de premie aftrekbaar was, en niet zelden de belastingteruggave de reden voor het sluiten van de polis was. Door een eenvoudige algemene verlaging van de risicopremie en vaste poliskosten zou al een goed begin gemaakt kunnen worden, er blijft dan meer geld ter belegging zelfs bij een lager kostenpercentage van 1% maximaal van de poliswaarde zou de verzekeraar nog genoeg verdienen, plus dat de aflosing van de hypotheek – vaak bij henzelf nota bene – hoger zal zijn, en er voor polissen met hogere bedragen toch ook weer lijfrenteuikeringen -bij henzelf- moeten worden aangekocht. De kosten van compensatie vloeien dan voor een groot deel op termijn weer terug. Het vertrouwen kan zich herstellen, nou nog een paar beursjaren met 20% rendement aan het eind van de polis en de situatie wordt opgelost. Het zal wel weer niet.

 6. Ik begrijp niets van je tekst Johannes, wat wil je nu zeggen? Bij 16% is de premie ook weer fors lager dan bij 8%, en door de naïviteit van vele consumenten maakte ‘zelfzuchtige types’ daar handig gebruik van ja. Je kunt ook de tekst van Pollo lezen over Gelink, die beschrijft ook dezelfde naïviteit onder mensen en sommige adviseurs.

  • Daarnaast doe je alsof sparen een serieus alternatief is voor beleggen. Ja, nogal makkelijk om dat achteraf te constateren. Vandaar mijn oprecht belangstellende vraag naar jouw verwachtingen voor de toekomst. Want daar gaat het bij de financiele planning toch uiteindelijk om?

   • @Johannes, sparen is ook gewoon beleggen, alleen dan met de mogelijkheid op een vast rendement. Spaargeld kun je ook gewoon kwijt raken. Maar als wij alleen mar Warren Buffets bij de Nederlandse banken hadden zitten, dan zouden we een kans hebben, maar met de jochies die amper droog achter de oren zijn zal het een stuk lastiger zijn om een structureel rendement te halen. In een goede markt kan iedereen winst halen, in een slechte markt kunnen slechts enkelen dat.

   • @Johannes. Simpel sparen is in mijn ogen voor vele naïeve consumenten absoluut een serieus alternatief. Nooit een negatief rendement, waardoor de samengestelde interest een redelijke uitkomst geeft, zonder slapeloze nachten. De gemiddelde consument heeft ook helemaal geen financiële planning nodig voor zijn beperkte vermogen. Die consument moet zich vooral concentreren op de risico’s in het leven.
    En mijn voorspelling, voor zover die er toe doen : de onmenselijk grote geldballon die er is in de wereld zal voorlopig voor hele lage rentes zorgen, maar kan ook bijna op geen enkele andere wijze ‘leeglopen’ als door inflatie. Hopelijk lukt het de wereldleiders om die inflatie in toom te houden. Een negatief netto resultaat (rendement min inflatie) zal menig mens moeten incasseren, en daar is tijdelijk niets mis mee vind ik. Een stapje terug zetten wordt iedereen wijzer van. Is beleggen dan een alternatief? Een beetje serieus belegger zorgt voor spreiding tussen o.a. aandelen en obligaties. Over aandelen citeer ik Kees de Kort “de top in aandelenkoersen is zo bizar hoog, alsof er sinds 2008 niets gebeurt is in de wereld”. En daar voeg ik aan toe dat ik een parallel zie met de Dotcom-bubbel : bedrijven die nog geen euro/dollar winst hebben weten te maken gaan voor vele miljarden over de toonbank. Ik ben benieuwd wanneer we ‘plof’ zullen horen. Obligaties zijn zoals jij ongetwijfeld weet mijn stokpaardje. Een vraag terug: hoe adviseer jij mensen die nu in staatsobligaties willen stappen, waarbij 10 jaars rente nu rond de 1% hangen voor de veilige landen en de altijd enigszins ‘inferieure’ economieën onder de 3% zakken? Heeft een beetje consument/adviseur kennis genoeg van bedrijven om een weloverwogen keuze te kunnen maken over bedrijfsobligaties? Ben bang dat dat te hoge wiskunde is voor velen. En kun je een groter vermogen wel zonder deze spreiding adviseren? (en natuurlijk ben ik het met je eens dat vele consumenten bewust getekend hebben voor de risico’s van beleggen in de jaren negentig. ik ben een groot voorstander voor veel meer eigen verantwoordelijkheid bij consumenten. Wie ergens voor tekent dient ook de consequenties te accepteren)

    • Dan zijn we het toch meer met elkaar eens dan we kennelijk dachten. Staatsobligaties kunnen prima fungeren als onderdeel van een goed gespreide belegging. Zeker als de belegging gericht is op de aanschaf van een levenslange periodieke uitkering (vanwege de ingebouwde hedge tegen het renterisico – je kent ook mijn stokpaard). Tja, en als we Kees de Kort moeten geloven is het einde der tijden altijd nabij. Die heb ik nog nooit kunnen betrappen op ook maar een klein stukje optimisme. Maar hij zal wel denken: de pessimist krijgt achteraf altijd gelijk – of hij houdt zich eenvoudig schuil… Maar terug on topic: ook de consument mag inderdaad wel eens ergens de consequenties van accepteren.

     • Ik ben het er mee eens dat 80% van de relaties het beste af is met een spaarrekening en het aflossen van de hypotheek. Daarna gaan onze wegen ver uiteen want ik ben 100% aandelen aanhanger voor de langere termijn. Niet met eenmalige storting zoals we vroeger deden, maar met wat spreiding en management. Daar komt geen obligatiebelegging in de buurt qua rendement. Het zou wel eens kunnen dat de mixfondsen o.a. hierdoor zo tegenvallen.

 7. Bij Gerrit Gelink kreeg je bij de vijf sterren hypotheek geld toe!
  Plus nog een waardecheque om gratis een nieuw ameublement af te halen ter waarde van 2500 gulden. Hoe vaak stonden ze na een jaar niet huilend op de stoep? De rente was ineens verdubbeld en het betalen van de maandlasten uit de meegefinancierde beleggingsrekening was zo niet meer mogelijk, ja zelfs was er twijfel of de aflossing van de hypotheek uit de meegefinancierde aandelenleaseconstructie wel goed zou komen. Nou ja zeg: dat zou toch wel doorgaan? Gelukkig heb ik wel een WW-polis…En van de lijfrenteverzekering die zou worden betaald van het belastingvoordeel werd ook elke maand gewoon de premie van de bankrekening gehaald. En nou is het opeens allemaal veels te duur, en die makelaar die taxeerde op een lekker hoog bedrag wil het huis niet voor dat bedrag in de verkoop nemen en en en MWEEEEEHHH ik ben zielig, wacht : gedupeerd ben ik. Waratje: ik kan er niks aan doen. Weet je wat we gaan eens naar Pollo, kijken of die het kan oplossen, achteraf had die ouwe zwartkijker misschien wel een klein beetje gelijk met z’n gemummel over gouden bergen het onderste uit de kan en bomen tot in de hemel.

 8. Jeffrey Leichel (ODIN) 1 september 2014, 13:01

  Ik vind het eigenlijk heel positief dat de consumentenbond zich nu sterk maakt voor dit dossier. Mogelijk zijn ze tot het inzicht gekomen dat de Wabeke aanbeveling (geen norm!) iedereen in slaap heeft gesust. Het getuigt van inzicht en lef om de bakens te verzetten als je hebt ontdekt dat Wabeke een slechte regeling is. Waar ik vooral blij mee ben is dat de consumentenbond nu zowel naar het verleden als naar de toekomst kijkt. Dat is een nieuw geluid in het centrum van belangrijke beïnvloeders.

  • @Jeffrey: jij hoopt gewoon op meer klandizie voor je ODIN-stichting. Ik denk zeker dat je daarmee goed werk doet, maar de meest effectieve methode is natuurlijk dat verzekeraars in 1 keer hun kosten naar beneden brengen. Dat kan bijvoorbeeld als het hen wettelijk mogelijk wordt gemaakt om alle oude producten overhevelen naar hun nieuwe administratieve omgeving, waarmee hun nieuwe producten behoorlijk concurrerend in de markt worden gezet. Klant voor klant “ontwoekeren” dan wel procederen werkt alleen maar meer frustratie en teleurstelling in de hand. Op zeker moment zullen rechters ook wel tot het inzicht komen dat een beleggingsverzekering geen spel zonder nieten mag zijn: wel hopen op forse beleggingswinsten maar de verliezen verhalen op de verzekeraar (en dus op alle andere verzekerden). De bomen groeien nu eenmaal niet tot in de hemel!

   • Jeffrey Leichel (ODIN) 1 september 2014, 17:31

    @Johannes: je hebt helemaal gelijk. Alle kosten in één keer naar beneden brengen en met terugwerkende kracht herrekenen is de snelste en beste route. Die route kost iets van 30 miljard. Die prijs kan de markt niet betalen. Als je de potentie van alle collectieve en individuele acties bij elkaar op telt, kom je misschien aan de 7 miljard. Eén keer raden waar de aandeelhouders, als ze voor het blok worden gezet, voor gaan. En daarom is het goed dat consumentenbond deze stap zet.

    • 30 miljard op hooguit 7 miljoen polissen is dat niet bijna 4.000 euro per polis? Wat vinden we van zo’n bedrag?

    • Die 30 miljard hoeft toch niet in een keer opgehoest te worden? en dan mis je nog het positieve effect: nu zegt iedereen die kan z’n polis op, dat is inkomen nu en in de toekomst 0,0. Plus dat je vergeet dat deze affaire leidt tot groot wantrouwen: minder mensen nemen een verzekeringsproduct af. Een oplossing met 1. verlaging van de orv premie tot de huidige premies 2. verlagen van de vaste poliskosten tot maximaal 5 euro 3. beleggingskosten te onttrekken aan de waarde maximeren op 1% van het beleggingssaldo, zou de verzekeraars nog voldoende marge laten. Ik ben alleen bang dat dit niet de tegenvallende beleggingsresultaten compenseert en dat de affaire zich dan toch weer voortsleept. We weten allemaal dat als de resultaten goed waren geweest er nooit was gesproken over de hoge kosten.

    • @Jeffrey: dus na alle collectieve en individuele acties houden die vuige verzekeraars en hun malafide tussenpersonenvriendjes nog steeds 23 miljard in hun zak. Ik voorzie een oneindig Droste-effect van over elkaar buitelende belangenbehartigende stichtinkjes die blijven beweren dat er via hen een hogere compensatie uit gesleept kon worden. En nooit, nooit, nooit is een consument zelf ergens verantwoordelijk voor. Wie anno 2014 (zes (!) modellen De Ruiter later) nog steeds geen serieuze herstelpoging heeft gedaan of laten doen, heeft m.i. geen enkel recht meer op schadevergoeding.

 9. @Ortho: ligt het dus toch weer aan “misbruik” door “zelfzuchtige types”? Dat denk ik toch niet: de benodigde inleg is bij een verondersteld rendement van 8% nu eenmaal vele malen lager dan bij een risicoloze spaarrente van 2,5%. Hebben tussenpersonen dan “misbruik” gemaakt van de “naiviteit” van de klant, door een lagere premie (en daarmee ook een lagere provisie) te adviseren? En er wordt kennelijk gemakshalve vergeten dat je naast je aflossingsvrije hypotheek gerust een vrij opneembare spaar-of beleggingsrekening kon openen. Vrijheid, blijheid! En wat zijn jouw verwachtingen voor de komende 15 jaar? Gaat de spaarrente de inflatie nog een beetje bijhouden?

 10. Naïviteit is credo bij deze affaire (en bij de meeste ‘affaires’ waar het om geld ging/gaat bij Hollanders. Op Japanners na denk ik dat Nederlanders het domste volk ter wereld is als het gaat om hun persoonlijke financiën). En zelfzuchtige types kunnen altijd heel handig misbruik maken van die naïviteit. Omdat vrijwel niemand durft toe te geven dat hij/zij naïef is geweest krijg je Oost Indische doofheid, blindheid, en een Oost Indisch functionerend geheugen. Men vergeet bewust even de belachelijke economische omstandigheden van de jaren negentig tot 2008, toen men hardhandig wakker werd geschud uit de stoïcijns gekoesterde nep-welvaart. Ik kan mij nog heel goed de uitspraken van goeroes herinneren in die tijd : “de traditionele maakindustrie zou ophouden te bestaan, want de ICT zou dat compleet overbodig maken” Deze domheid heeft mensen als Nina Brink extreem rijk gemaakt, ten koste van velen. “Traditionele beleggingsinstrumenten werden massaal genegeerd ten gunste van aandelen (en alle exotische varianten erop)”. Ik durf te beweren dat een simpele spaarrekening het de afgelopen 20 jaar beter heeft gedaan dan een beleggingsrekening. Is men na 2008 echt wakker geworden ? Welnee, kijk eens goed rond. Naïviteit blijft gewoon het credo.

 11. Toch makkelijk om iedereen in de branche neer te sabbelen als criminelen, gewetenloze graaiers e.t.c.
  Maar ik zie geen enkele reactie komen op mijn onderstaande posting!!!

  • Het is niet makkelijk om als consument je nog weer eens te verplaatsen in de situatie van de jaren 90-2007. De klanten die mij de deur uitgooiden omdat ik de brutaliteit had slechts 8% rendement te “geven” terwijl FBTO meer dan 20% bood zitten nu ongetwijfeld bij allerlei stichtingen de gedupeerde uit te hangen. Ik heb bij heel veel polissen een daling in prognose van 25-40%, als je de afgelopen beursjaren vanaf 2000 bekijkt valt dat nog mee, maar daar krijg je de handen niet voor op elkaar, het moet en zal liggen aan de kosten en het aansmeren van polissen door gewetenloze tussenpersonen.

   • Hahaha, héél herkenbaar. Ook met hypotheken waren wij maar oplichters. Bij DSB waren de voorwaarden véél en véél beter. Ik heb wat spreekwoordelijke blaren op de toch gepraat om consumenten er van proberen te overtuigen dat wat veel financiële aanbieders riepen, niet juist was. Doch, ik zag het in geheel verkeerd en preekte slechts voor eigen parochie…. Later heb ik diezelfde mensen aan het bureau gehad. Woedend liepen ze weg. Dat ik geld durfde te vragen terwijl ze al zo diep in de ellende zaten!… Het is me opgevallen dat de mensen die het meest afgaven op advies en het wel zelf konden, nu opnieuw het hardste roeptoeteren..

 12. Woeker –Mop :
  Een fatalist, een meeloper, een opportunist en een belangenbehartiger zitten op te scheppen over hun successen in de woekerpolisaffaire.

  De fatalist zegt “ach, ik heb niets gedaan. Of je nu linksom of rechtsom genaaid wordt, pijn doet het toch”.

  Hierop meldt de meeloper “ik heb me aangesloten bij zo’n woekerstichting. Of je nu linksom of rechtsom genaaid wordt, gedeelde smart is halve smart”

  De opportunist pocht “ik heb die maatschappij rechtstreeks aangepakt. Of je nu linksom of rechtsom genaaid wordt, als je hen ook naait heb je er tenminste nog wat aan”.

  Hierop zegt de belangenbehartiger “of je nu linksom of rechtsom genaaid bent, wij naaien je gewoon nog een keer…en dan doen wij net alsof jij dat fijn vindt !”

 13. Opvallend dat CB nu op deze wijze uit de hoek komt. Feit is dat we collectief zijn belazerd door verzekeraars, tussenpersonen, overheid/politiek en diverse belangenorganisaties. Dit dossier zal nooit sluiten en de verzekeringsbranche, op slechts een enkeling na, heeft zich hiermee openlijk tentoongesteld als gewetenloze supergraaiers.

  • Slechts enkele vragen aan u?
   Welk rendement dacht u te behalen met uw beleggingsverzekering?
   Welk rekenrendement is toegepast?
   Bent u zich bewust dat als er een laag rekenrendement toegepast was u tussenpersoon meer provisie kreeg maar u ook meer premie moest betalen?
   Bij een te objectief (hoog) rekenrendement kreeg de tussenpersoon minder.
   Waar had de TP nu het beste advies mee gegeven?
   Of wilde u zo min mogelijk premie voldoen?
   Ter uwer kennisgeving kan ik u mededelen dat als je met een hoog rendement rekende u op een later moment bij tegenvallende resultaten meer moet “bijspijkeren” door een kortere horizon dan als u in aanvang meer premie moest voldoen (laag rekenrendement).
   Lees u dit eens rustig na en laat het op u inwerken.
   Het probleem zit in hoe het systeem in elkaar zat.
   En hoeveel adviseurs heeft u destijds u laten adviseren voordat u een beslissing nam.
   Ook hier ligt een interessant aandachtspunt omdat diegene die de polis niet heeft mogen sluiten geen enkele provisie heeft ontvangen.
   Met het nieuwe uurtje factuurtje systeem is dit niet meer het geval maar laat u dan ook meerdere adviseurs langs komen?
   Ten slotte heeft de overheid het spaarloon afgeschaft en is uw dubbele fiscale aftrek verdwenen maar laten we eens eerlijk zijn bij een premie van € 50,- bruto (wat een feitelijke te lage premie was t.a.v. de kostenstructuur) betaalde u maar € 8,14 netto.
   Dan had je met een minimale inleg toch een zeer interessant resultaat ook met de zware en niet transparante kostenstructuur.
   En doel hier op het hefboom effect.

   • @ Statement: praktijkgeval; “u Pollo heft mij geheel tegen mijn zin een beleggingsverzekering aangesmeerd bij mijn hypotheek, ik had zelf liever een spaarhypotheek gewild, maar u heeft voor uw eigen financiele gewin gekozen en mij belazerd met ook nog een deels aflosvrije hypotheek, en dat terwijl ik een zeer defensief beleggingsprofiel heb (hoor ik nu bij zo’n woekerpolisverhaalsinstantie met aureool van heiligheid DUS u had mij een volledige spaarhypotheek moeten adviseren in 19zoveel ” Ga d’r maar aanstaan.

    • Eerst terug brengen tot de kern.
     Wanneer bent u tot die conclusie gekomen dat u een spaarhypotheek had willen hebben.
     Markt-, economische- en fiscale omstandigheden veranderen waardoor u wellicht nu een ander beleggingsprofiel heeft.
     Wanneer heeft u dit getoetst met de uitkomst defensief?
     Graag neem ik kennis van dit profiel want kennelijk heeft u het risico van beleggen getoetst op basis van uw kennis, ervaring en horizon.
     Een defensief beleggingsprofiel betekenend dat u weinig risico’s wenst te aanvaarden en mogelijk obligaties in combinatie met vastrentende waarden het uitgangspunt is maar nog steeds beleggen.
     Als de uitkomst is u bent een spaarder en beleggen is voor u ongeschikt hebben we een ander uitgangspunt.
     Als ik u goed begrijp en verwoord dan wilt u graag uw hypotheek wijzigen?
     …………………………………..

    • Ik heb nog een aardige als je zo’n CB lid treft: verreweg de meeste tussenpersonen hadden zelf ook zulke polissen voor zichzelf en hun kinderen gesloten. Waren die dan bezig zichzelf te belazeren?

   • Ter vergelijking wil ik u ook meegeven dat als u b.v. een broek koopt u ook meebetaald aan winkeldiefstal en uitverkoop.
    Graaiers zijn die winkeliers want ze kunnen in de uitverkoop ook het met 50% korting aanbieden?????
    Nog maar niet te spreken over de leges bij de gemeente (verschillend per plaats) verdiend die ene ambtenaar meer dan de ander?
    Of kan ik ervoor kiezen mij paspoort te laten verstrekken door de ambtenaar mat het laagste salaris?

    .

 14. Je zal maar medeplichtig zijn aan de verkoop van woekerpolissen. Of werken de royale bonussen en provisies als een geweldig medicijn tegen gewetenswroeging? En verdoven die de gedachte dat vele gezinnen met die rommelpolissen in het financiele ravijn zijn gedumpt? Moet haast wel of komen er nog klokkenluiders naar voren die hun geweten willen zuiveren en de bestolenen bijstaan?

  • “Bestolenen”. Met ieder product zijn kosten gemoeid. Juist bij beleggingsverzekeringen worden deze relatief transparant weergegeven. Bij ieder ander product blijven deze kosten zorgvuldig verborgen: een spaarhypotheek, een krentenbol bij de bakker, een auto, een fiets, een abonnement op een Geldgids: hoeveel van de aanschafprijs is bestemd voor de vervaardiging van het eigenlijke product en hoeveel gaat op aan “kosten”? Of vindt u deze vraag bij deze producten plotseling niet meer relevant?

 15. Kortom, de inspanningen van de verzekeraars gericht op het in de doofpot plaatsen van hun schandelijke handelswijze, blijft een natte droom. Dit dossier zal over enkele jaren tot een nachtmerrie voor hen worden omdat dan de belazerde klanten ontdekken dat ze hun hypotheek niet kunnen aflossen, hun pensioen is verdampt….wie met vuur speelt moet vroeg of laat op de blaren zitten.

  • Als de “belazerde klanten” pas “over enkele jaren ontdekkken” dat ze hun hypotheek niet kunnen aflossen en hun pensioen is “verdampt”… dan lezen ze sinds 2008 geen enkel waarde-overzicht meer en steken ze bij elke brief en elk telefoontje van hun verzekeraar/adviseur de kop in het zand. Geen medelijden mee. Benadeelden hebben immers ook de verplichting om hun schade zoveel mogelijk te beperken. Een smeulende prullenmand laat je toch ook niet uitgroeien tot een uitslaande brand als je (1) er naast staat, (2) er op gewezen wordt en (3) op vijf meter afstand een kraan is om er een emmer bluswater te vullen?

 16. Tja, verzekeraars zijn en blijven struikrovers van het allerergste soort. En dan raar opkijken als blijkt de de consument absoluut geen vertrouwen heeft in de smeerlappen. Doodzieke branche en ik ben nog steeds verbaasd dat we dit zo lijdzaam accepteren. Au prison !

  • egalité liberté en chocolatier! Of was het nou anders…

  • @Anoniem: zeker nog nooit een nabestaande mogen informeren over de hoogte van het verzekerde bedrag bij overlijden dat de verzekeraar uitkeert c.q. het te ontvangen nabestaandenpensioen waarop zij recht heeft? Dat zijn toch ook weer die vuige verzekeraars en hun malafide tussenpersonen die dat mogelijk maakten…

 17. En daar komt de Consumentenbond nu pas mee????
  Wat een stelletje slaapmutsen daar, dit was in 2008-2009 al bekend!
  Onder welke steen komt die flutbond vandaan?
  Dit begint op een totaal drama te lijken van Consumentenbond, doe eens ff normaal..
  Wabekenorm was 6 jaar geleden al niets meer waard. Eigenlijk is dit bericht gewoon niet te geloven, hoe onbenullig de consumentenklont hiermee om is gesprongen. Nu nog een keer gaan roeptoeteren, dat de “schikking” te laag is. dan is een comlete boterberg op je voorhoofd hebben. Als dit het niveau is van deze bond, dan mogen ze zicht heel snel achter de oren gaan krabben of ze nog iets toe te voegen hebben tegenwoordig.

Comments are closed.

Herstel wachtwoord
Geef je e-mail adres. Een nieuw wachtwoord wordt verzonden.