Zelfrijdende auto heeft veel impact op verzekeraar

Zelfrijdende auto heeft veel impact op verzekeraar

Het FD stelt op zijn site dat door de zelfrijdende auto verzekeraars hun grootste bron van inkomsten verliezen. Zeker een derde van hun inkomen komt op dit moment uit premies voor autoschade. En die zullen fors dalen doordat zelfsturende wagens over technologie beschikken die een groot deel van de ongelukken zal voorkomen.

Toch zijn verzekeraars nog niet echt voorbereid op de komst van de zelfrijdende auto. Robin Clements (Centraal Beheer) zegt in het FD: “Als jij morgen met een zelfrijdende auto komt, hebben wij daar niet een product voor”.

Het bedrijf is niet alleen: “Ik heb nog nergens in Nederland gehoord dat er polissen op de plank klaar liggen”, zegt woordvoerder Rudi Buis van het Verbond van Verzekeraars.

Omlaag
Terwijl deze auto’s er wel aankomen. Uit onderzoek van de Amerikaanse overheid blijkt dat het aantal ongelukken door zelfrijdende technologie uiteindelijk met 81% omlaag kan.

Gehalveerd
Onderzoek door het Britse vakblad InsuranceDay voorspelt dat de premies voor gemotoriseerde voertuigen in 2022 gehalveerd zijn. Voor Nederlandse verzekeraars zou dat neerkomen op een jaarlijks verlies van €1,3 mrd aan premieinkomen, blijkt uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars.

Aansprakelijkheid
Een ander probleem is dat verzekeraars de autopolis zelf moeten veranderen. Zo zal de aansprakelijkheid bij een ongeluk van de bestuurder naar de fabrikant verschuiven, wanneer niet de automobilist, maar de auto zelf ‘beslist’ hoe hij rijdt, schreef de Amerikaanse onderzoeksinstelling RAND in 2009 in een rapport.

Risico’s
De manier waarop verzekeraars risico’s berekenen zal eveneens veranderen. “Nu berekenen we dat op basis van je autotype, waar je woont, hoeveel kilometer je rijdt”, zegt Anna van Tienhoven, senior consultant bij adviesbureau Mobilee tegen het FD. “Als die auto straks vol technisch vernuft zit, kijken verzekeraars ook naar waar je rijdt, hoe laat het is en hoe snel je optrekt. Ik kan die data dan beschikbaar stellen aan mijn verzekeraar om korting te krijgen.”

Centraal Beheer zegt binnenkort een proef te starten waarbij het concern data met betrekking tot rem- en acceleratiegedrag van auto’s om wil zetten in verzekeringsproducten, laat Clements weten.

Verzekerbaarheid
Aon is onlangs gestart, gesteund door het Ministerie van I&M, met onderzoek naar de verzekerbaarheid van verschillende vormen van autonoom rijden. De verwachting is dat dit onderzoek zal leiden tot wetswijzigingen en verschuiving van aansprakelijkheid naar onder meer de autofabrikant bij falende software. En uiteindelijk tot een nieuwe autopolis.

Volgens het Ministerie van Infrastructuur en Milieu zullen overigens de eerste volledig autonoom rijdende auto’s in 2025 de weg op gaan.

  1. De bovenstaande reacties zijn een mooi voorbeeld van struisvogelpolitiek. Laten we maar lekker onze kop in het zand steken, afwachten en doen alsof er niets aan de hand is. Totaal verkeerd. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op en ik denk dat we de komende jaren grote vooruitgang zullen zien op het gebied van zelfrijdende auto’s en systemen die de bestuurder zullen ondersteunen. Het is dus wel degelijk belangrijk om na te denken over deze ontwikkelingen en de gevolgen ervan voor de verzekeringsbranche. Een andere trend die zich nu duidelijk laat zien is de overgang van Bezit naar Delen. Initiatieven als Airbnbn en Uber staan niet meer op zichzelf. Er zijn ook al initiatieven om auto’s te delen. Zijn daar al verzekeringsoplossingen voor? Volgens mij niet. Het is dus wel degelijk belangrijk om dergelijke ontwikkelingen op de voet te volgen en er over na te denken. Partijen die dat niet doen, missen straks de trein.

  2. Verzekeraars schrijven rode cijfers op het gebied van autoverzekeringen, dus minder verlies als de voorspelling klopt.
    De auto beslist niet, de chauffeur blijft eindverantwoordelijk. Een kapotte cruisecontrol kan veel leed veroorzaken op de parkeerplaats van de Arena, maar de bestuurder wordt veroordeeld, niet de fabrikant! De auto kan wel een noodstop maken omdat je de fietser te laat zag, maar kan de auto daarachter ook tijdig afremmen?
    Met een rapport uit 2009 gaan we nu conclusies trekken voor het jaar 2022. Eerst wachten op jurisprudentie is mijn advies, want we hebben in de verzekeringsbranche vaker voorspellingen gezien, maar die nog nooit zien uitkomen.

  3. Voordat de maatschappij zal accepteren dat men zijn lot in handen legt van een computer zal er nog wel heel wat water door de Rijn stromen. Ik geloof er geen donder van dat binnen enkele jaren zelfrijdende auto’s in het verkeer tegenkomen. Als ik verzekeraar zou ik mijn productontwikkelaars met zinnigere zaken laten bezighouden.

Comments are closed.

Herstel wachtwoord
Geef je e-mail adres. Een nieuw wachtwoord wordt verzonden.