Drie op de tien Nederlanders wantrouwen zorgverzekeraar

Drie op de tien Nederlanders wantrouwen zorgverzekeraar

Drie op de tien Nederlanders vertrouwen de zorgverzekeraars niet. Op een tienpuntschaal is het gemiddelde vertrouwen in zorgverzekeraars een 5,9. Dit blijkt uit het Trust Compass Onderzoek 2015 van Gfk onder zorgverzekeraars.

Volgens Gfk is het wantrouwen vooral te wijten aan de negatieve publiciteit die de zorgverzekeraars kregen. Driekwart van de Nederlanders zou de negatieve berichten hebben opgepikt, waaronder onduidelijkheden in het contracteren van zorg (66%), beperkte vrije keuze zorgverleners (74%), onredelijkheid zorgverzekeraars naar zorgverleners toe (61%) en hoge financiële reserves bij zorgverzekeraars (72%). Bij 19% van de consumenten is het vertrouwen in zorgverzekeraars hierdoor gedaald. De consument heeft, volgens Gfk, vooral minder vertrouwen in de integriteit van zorgverzekeraars, hun competentie en de wijze waarop zij hun maatschappelijke rol invullen.

Eigen zorgverzekeraar
Het vertrouwen dat mensen in hun eigen zorgverzekeraar hebben, is veel groter. Dat is te danken aan persoonlijke positieve ervaringen met de dienstverlening van de zorgverzekeraar, aldus Gfk. Ook lijkt de consument zich geen zorgen te maken om de financiële stabiliteit van de zorgverzekeraars. Hoewel de 5,9 beduidend lager is dan het cijfer dat de artsen en andere zorgverleners kregen (7,4), scoren de zorgverzekeraars wel beter dan andere financiële instellingen zoals banken, verzekeraars en pensioenfondsen, die gemiddeld een 5,4 krijgen.

 1. Geachte heer/mevrouw,
  Een reactie van een consument, die denkt dat 3 op 10 nog erg overgewaardeerd is. Hoewel ik denk, dat bij de professionals in hun ivoren torens, voor onderstaande nauwelijks begrip zal zijn, toch maar het volgende:
  Wat is mij samen met vele anderen overkomen.
  In juni ben ik met pensioen gegaan en kreeg ik een offerte voor de aankoop van een pension van Centraal beheer-Achmea, dat ver onder de verwachting lag.
  Ik heb hier schriftelijk tegen geprotesteerd en aangegeven niet tot aankoop over te willen gaan.
  Pas na bijna 2 mnd. kwam er een reactie, die inhoudelijk niet verder ging dan:
  Wij hebben u toch van te voren aangekondigd, dat we u zouden gaan belazeren.
  Een schets van de situatie:
  Noodkreet inzake aankoop pensioen.
  Ik weet, dat er bij de politiek/overheid een discussie gaande is met betrekking tot de problemen en onrechtvaardigheden, waarmee mensen te maken krijgen, die op dit momenteel met pensioen gaan.
  En die dus nu op basis van de huidige regelgeving/pensioenwet, van het opgebouwde pensioenkapitaal een pensioen moeten aankopen..
  Zie onderstaande link:
  http://www.nu.nl/politiek/4064750/vvd-wil-versoepeling-aankoop-pensioen.html
  Zoals uit deze link blijkt, is een grote groep mensen de dupe van de huidige situatie.
  Naar ik vernomen heb, wordt er volgende week in de kamer over gedebatteerd.

  Misschien ten overvloede, maar toch wil ik vanuit mijn optiek, de problemen en onrechtvaardheid benoemen, waarmee ik en samen met mij vele anderen geconfronteerd worden.

  Even van de verwachte situatie naar het daadwerkelijke aanbod.
  Opgebouwd pensioenkapitaal € 108827.-
  Pensioenverzekering in combinatie met een levensverzekering is middels mijn werkgever afgesloten bij Centraal beheer.
  De uitkering p/jr. bij voortijdig overlijden en de pensioenindicatie waren vrijwel gelijk, wat ook logisch is.

  Het ging dan ook om +/- € 7500.- p/jr., met indexering ook na ingang pensioen.
  Dit samen met mijn AOW uitkering zou maandelijks netto +/- € 1350.- geven.
  Huidig inkomen netto p/mnd. inclusief vakantiegeld € 2070.-
  Bij ingaand pensioen zou dit +/- 65% van het laatst verdiende inkomen zijn. Weliswaar niet het streefpercentage van 70%, maar voor mij best acceptabel, ook gezien de indexering.

  Verzekeraar komt nu echter met iets heel anders.
  Ze bieden nu:
  een levenslang Garantie inkomen en vlg. hen biedt dit, letterlijk geciteerd:
  – een hoge uitkering
  — de uitkeringen zijn 100% gegarandeerd (dus onafhankelijk van rente of
  beursschommelingen)

  Namelijk een bedrag van € 4238.- p/jr. en ook nog zonder indexering.
  Dit betekend voor mij maandelijks netto € 1080.- , waarvan € 363.- niet geïndexeerd wordt.
  Dit betekend voor mij nog maar 52% v/h laatste inkomen. Ten gevolge v/h niet indexeren, zal dit % steeds lager worden.

  Uiteraard heb ik hier tegen geprotesteerd, maar zij zeggen, dat ze gezien de huidige pensioenwetgeving niet anders kunnen c.q. mogen. Ik kan me echter nauwelijks voorstellen, dat de wetgever een beperking van de rekenrente oplegt.

  Hoe onredelijk de ontstane situatie eigenlijk wel niet is, blijkt wel uit volgende eenvoudige berekeningen.

  De situatie:
  Mijn naam : H… Bra…………. > geboren: ..-06-1950
  Naam van mijn vrouw: E… Bra………… -Ho……….. > geboren: ..-09-1953

  vlg. het CBS:
  is de levensverwachting voor mij per 31-12-2015 >> 18 jaar en 11 mnd.
  en de levensverwachting voor mijn vrouw per 31-12-2015 >> 24 jaar en 3mnd.

  Opgebouwd pensioenkapitaal € 108827.-

  Als ik mijn levensverwachting zou halen, van 18 jr. 11 mnd.,
  zou er een bedrag te verrekenen zijn van: € 80168.-
  (18×4238 + 11×353 = 80160)
  En als mijn vrouw daarnaast ook haar levensverwachting
  zou halen, van 24 jr. 2 mnd. zou er voor haar een bedrag
  te verrekenen zijn van:
  (24-18=5 jr. + 3 mnd >> (5×4238 + 3×353)x70%=15571)
  € 15571.- Totaal >>>> € 95739.-
  __________-
  Blijft er over >>>>>>>>>>>> €13188.-

  Theoretisch zou het bedrag nu op moeten zijn.
  Daar het leeftijds-risico al in de gemiddelde levensverwachting van het CBS is verwerkt, praten we hier, als we dan toch in gemiddelden denken, over pure winst.
  En hier ook nog eens geen enkele vorm van een rekenrente ingecalculeerd.
  Dus zal de winst nog aanmerkelijk hoger zijn.

  Maar eigenlijk is het nog veel onrechtvaardiger dan het lijkt, als ik even de rente 2.35% voor 10 jr. vast, die Centraal beheer op haar site in juni offreerde, als rekenrente hanteer.

  Volgt een eenvoudige onweerlegbare berekening:
  Opgebouwd pensioenkapitaal € 108827.-
  Even uitgaande van 20 jaar (is eigenlijk 24 jr.+), zou over de helft
  van deze periode 10 jaar dus, zou de samengestelde rente (2.35 %)
  een bedrag leveren van:
  108827.(1+2.35/100)tot de macht 10 = levert € 28455.-
  _______+ Totaal beschikbaar bedrag €137282.-

  Als ik mijn levensverwachting zou halen, van 18 jr. 11 mnd.,
  zou er een bedrag te verrekenen zijn van: € 80168.-
  En als mijn vrouw daarnaast ook haar levensverwachting zou
  halen, van 24 jr. 2 mnd. zou er voor haar een bedrag te
  verrekenen zijn van: € 15571.-
  _____________ +
  Totaal >>>> € 95739.-
  _______________ –
  Blijft er over >>>>winst voor Centraal beheer >>>>>>>>>>>>>>>>> € 41543.-
  Dit is voor een financiële instelling een relatief laag bedrag,
  maar voor mij aderlating.

  Kort gezegd:
  Als ik voor 10 jr. vast over € 108827.- een rente krijg van 2.35%, levert dit na 10 jr. > € 137282.- op.
  Maar als ik Centraal beheer hetzelfde bedrag ad. € 108827.- ter beschikking stel voor aankoopvan een pensioen levert dit over een periode van 20 jr. + >>>
  € 95739.- op.
  En dat terwijl Centraal beheer geen leeftijds-risico meer loopt, omdat dit risico al in de gemiddelde leeftijdsverwachting van het CBS verwerkt is.
  (Hoe onrechtvaardig dit voor mij en vele andere lotgenoten is, moge duidelijk zijn)
  En dat terwijl er bij grote financiële instellingen best voldoende kennis is, om in de opbouwfase als ook in de uitkeringsfase nog eens extra winst te maken.

  Terwijl voor de normale individu, de belastingdienst al uitgaat van het volgende:
  Over uw belastbaar inkomen uit vermogen betaalt u 1,2% belasting. Dit is opgebouwd uit een voordeel van 4% over de grondslag sparen en beleggen, waarover u 30% inkomstenbelasting betaalt.

  Contact met Centraal beheer leverde niets anders op dan:
  -het is erg vervelend voor u
  -het spijt ons, maar we kunnen echt niets voor u doen
  -de oorzaak is de lage rente
  -de wet geeft ons niet de mogelijkheid om een andere vorm van pensioen
  aan te bieden
  -de wet geeft ons niet de mogelijk om van een hogere rekenrente uit te gaan
  (betwijfel ik)
  -indexering is niet mogelijk en dat terwijl, dit in het oorspronkelijke
  pensioenreglement als zodanig is benoemd
  -de pensioenwet geeft ons niet de mogelijkheid voor periodieke aanpassingen,
  als de huidige door de overheden en de centrale banken gemanipuleerde
  rente, weer enigszins normaliseert
  -u kunt proberen het pensioenkapitaal bij een andere verz. mij. onder te brengen

  Dat laatste heb ik, zonder hoop op een wezenlijk beter aanbod, toch nog wel gedaan. Zoals verwacht waren er geen wezenlijke onderlinge verschillen. Hooguit enkelen honderden Euro’s verschil per jaar.
  Zoals bekend houden de verschillende verzekeringsmaatschappijen elkaar nauwlettend in gaten en houden ook onderling contact. Ze zullen onderling de markt echt niet verzieken.
  Van echte concurrentie is geen sprake, ook al beweren ze van wel.

  Vlg. mijn opvatting maken de pensioenverzekeraars ten volle gebruik van de mogelijkheden, die de huidige pensioenwet hen biedt om de uitkeringen zo laag mogelijk te houden.
  In mijn opvatting is hier duidelijk sprake van een streven naar een zo groot mogelijke winst.
  Eigenlijk kunnen we wel spreken over woekerwinsten.
  Het woekerpolis-schandaal heeft duidelijk nog niet tot een betere moraal geleidt.

  De vraag is nu, wil de kamer en is ze er toe in staat, om deze mistoestanden aan te pakken? b.v. door:
  -door een verandering naar een andere pensioenvorm toe te staan, zodat er
  misschien weer echte concurrentie komt
  -door indexering toe te staan
  -door reeds (genoemde) periodieke aanpassingen toe te staan
  -door de verz. mij. vrij te laten in de te hanteren rekenrente (zo dit al niet het
  geval was)

  Met vriendelijke groet
  Hjm. Braakhuis

 2. Ik lees hier net in de krant dat het ziekenhuis jammer genoeg wat te weinig winst maakt, en daarom personeel eruit mikt. Mijn vertrouwen in de goedheiligheid van de zorgverleners neemt dan ook nogal af.

 3. Op een tienpuntschaal is het gemiddelde vertrouwen in zorgverzekeraars een 5,9:
  Dat betekent gewoon dat er geen vertrouwen is sowieso. GFK verdient hier weer goed aan, de burgers hebben er niets aan. Wantrouwen is er omdat de premies te hoog zijn, er veel geld in kas is bij de verzekeraar, het een noodzakelijk kwaad is,de regels te complex, eigen risico is belachelijk hoog (zeker voor een gezin), de basis is niet goed en zoals ik als man nog mee betaal voor de pil en zwangerschap ( kraamzorg) en pemiel verlengingen nog worden vergoed snap ik het niet meer
  Ik denk dat er ook een onderzoek moet komen over de effectiviteit van onderzoekbureau’s ala GFK

  • Zelf als man vind ik het niet vreemd dat de pil en zwangerschap verzekerd is, sommige vrouwen gebruiken de pil als medicijn. De verlengingen vind ik ook bizar, maar om een polis aan te passen voor mannen en vrouwen lijkt me niet wenselijk. Moeten we dan ook gaan uitrekenen wat er wordt betaald voor borstkanker en prostaatkanker?

   Mijn auto is in heel Nederland verzekerd, zullen we dan ook meteen toevoegen dat Amsterdam/Den Haag etc. uitgesloten kan worden? Scheelt mij weer premie en ik kom er toch niet.

   Ben het niet eens met het huidige systeem, maar dat gedeelte van je reactie lijkt me te kort door de bocht.

 4. Je moet geen enkele verzekeraar vertrouwen. Men zou massaal tegen dit zorgstelsel in opstand moeten komen. Het wordt ieder jaar duurder. Ieder jaar stijft het eigenrisico en ieder jaar klotst er meer geld tegen de plinten van de zorgverzekeraars.

  Daarnaast worden zorgverleners door de zorgverzekeraars-maffia uitgebuit en tegen elkaar uitgespeeld terwijl men eigenlijk samenwerking zou moeten stimuleren.

  Opvallend is ook dat de zorgkosten sinds de invoering van dit mallefiede stelsel explosief gestegen zijn. Hiermee wordt overduidelijk aangetoond dat het o zo bejubelde marktwerkingsdenken van VVD PvdA D66 CDA GL SGP CU niet werkt. Zorg is geen markt dus marktwerking in de zorg kan NOOIT gaan werken.

 5. Jippie, een onderzoek.
  *
  Doodmoe word ik van die onderzoeken. Er zit zelden iets interessants bij en niemand heeft er wat aan, ongeacht de uitkomst.
  *
  Als er nu eens helemaal niks meer op AM Web komt dat van GfK of iets vergelijkbaars afkomstig is, dan is dat wat mij betreft al een zeer significante vooruitgang.

Comments are closed.

Herstel wachtwoord
Geef je e-mail adres. Een nieuw wachtwoord wordt verzonden.