‘Pensioen moet op de agenda van het evaluatiegesprek’

‘Pensioen moet op de agenda van het evaluatiegesprek’

Het lijkt bizar maar ik voorspel dat binnen 10 jaar de eerste werkgevers in Nederland aansprakelijkheidsprocedures op hun bureau krijgen. Van werknemers met een tegenvallend pensioen. Werkgevers zijn zich namelijk onvoldoende bewust van de zorgplichtrisico’s op het gebied van pensioencommunicatie.

Het uitzicht op pensioen van de werknemer verandert regelmatig. Onder meer door wijzigingen in wetgeving, pensioenleeftijd, veranderende pensioenregelingen en toenemende werknemersrisico’s. Het is de werkgever die zijn werknemers moet informeren en wijzen op veranderingen, risico’s en gevolgen van bepaalde keuzes. Want pensioen is een arbeidsvoorwaarde die verplichtingen schept.

Werknemers nemen informatie niet tot zich
In veel gevallen communiceert de pensioenuitvoerder jaarlijks via een UPO, pensioen123 en worden wijzigingen schriftelijk gecommuniceerd. In de praktijk blijkt dat veel werknemers deze informatie nauwelijks tot zich nemen. Dat verdwijnt meestal in een archiefmap in de kast en er wordt vervolgens nooit meer naar omgekeken. Veel werknemers zien pas in de loop of aan het einde van hun carrière wat dit betekent voor het uiteindelijke inkomen bij pensionering.

Tegenvaller? Op zoek naar schuldige
En dan kunnen werknemers voor verrassingen komen te staan. Als die met een tegenvallend pensioen worden geconfronteerd, is de kans groot dat ze op zoek gaan naar een schuldige. Het ligt voor de hand dat ze dan uitkomen bij de werkgever en deze aansprakelijk stellen. Wil de werkgever aansprakelijkheidsprocedures voorkomen dan moet hij zich wapenen en de werknemer structureel informeren. Daarbij lopen met name kleine bedrijven een risico omdat zij de pensioencommunicatie minder goed hebben geregeld.

Stimuleer het pensioenbewustzijn
Een oplossing is dat de werkgever jaarlijks een evaluatiegesprek houdt – dat doet hij sowieso al – waarin ook het pensioen wordt besproken. Dit past prima in de trend om naast functioneren, persoonlijke ontwikkeling en opleiding, ook zaken als fysieke en mentale fitheid en duurzame inzetbaarheid te bespreken. De werkgever stimuleert zo het pensioenbewustzijn, kan vragen over de regeling of te maken keuzes beantwoorden, en zet vooral het onderwerp jaarlijks op de agenda. Een Pensioen Check die veel uitvoerders inmiddels aanbieden , optioneel met een adviesgesprek kan daarbij helpen. Daarmee komt een werknemer in elk geval niet voor een verassing te staan. En de werkgever op den duur ook niet.

 1. Daar is toch wel een bijsluitertje van de AFM voor lijkt me?

  Reageer
 2. Gewoon stoppen met die, al dan niet verlichte, pensioenregelingen.
  Werknemers zelf verantwoordelijk maken voor hun (lijfrente) pensioen.
  Iets meer salaris uitbetalen en naar het onafhankelijk intermediair sturen…..

  Reageer
 3. Werknemers, zeker in kleinbedrijf, hebben dan zeker een punt. Zelf hebben zij meestal nul-komma-nul invloed op het geregelde pensioen. Dus erover lezen, bestuderen, heeft eigenlijk geen nut. Op tijd bijsturen, veranderen (beleggings) beleid kunnen ze niet. Logisch dat je dan ook de schuld van een tekort buiten jezelf zoekt.

  Reageer
 4. Wel een troost nl de salarissen en emolumenten van de pensioenbestuurders alsook de marges bij verzekeraars zijn stevig! Keurig opgehoest door de veelal verplichte deelnemers. De deelnemers dragen alle risico’s en de pensioenbobo’s krijgen hun poen ook al falen ze giga. Bobo’s die de afgelopen jaren hebben laten zien geen visie te hebben aangaande het systeem, inspraak deelnemers, communicatie, kosten, etc. Nota bene de politiek moet middels wetgeving die bobo’s dwingen hun handelen aan te passen.

  Reageer
  • Er zijn vast fondsen met bobo’s. Maar bij de meeste die ik tegenkom zijn de bestuurders vrijwilligers die er wel een hele hoop werk, verantwoording en aansprakelijkheden bij krijgen maar geen extra inkomsten. Ze huren wel consultants in, maar de tarieven daarvan zijn niet erg veel hoger dan wat een “gewone” financieel adviseur zijn particuliere relaties rekent.

   Reageer
 5. Een effectieve methode om het toch al broze draagvlak onder werkgevers voor het aanbieden van een pensioenregeling nog verder te doen afnemen. Gefeliciteerd, mevrouw Rieter ! Of was dit een goedbedoelde poging om het pensioen intermediair aan wat extra omzet te helpen? Die willen immers vast wel een stukje pensioencommunicatie namens de werkgever verzorgen…

  Reageer
 6. Ach, heel simpel: werkgevers gaan gewoon stoppen met pensioenen, kappen met cao’s en al die andere ongein arbeidsvoorwaarden die bakken met geld kosten. Denk daar maar eens over na!,

  Reageer
 7. In de arbeidsvoorwaarden wordt overeengekomen de hoogte van pensioenpremie betaling en voor welk deel de werknemer zal voldoen en weledel de werkgever. Sinds de gerzons affaire zijn pensioenvermogens losgekoppeld van het ondernemingsvermogen dmv psw. De aansprakelijkheid is dus hiermee losgekoppeld van de onderneming. Blijft staan waarom een directeur Pensioenen de aansprakelijkheid nu al bij de ondernemers wil leggen?

  Reageer
 8. Er is in de loop der tijden al zóveel veranderd in pensioen-land! Zelf ben ik bij het ABP, al zo’n kleine 50 jaar …. de graai van Lubbers zijn “we” nooit echt te boven gekomen, eindloonpensioen werd middelloonpensioen, werkgeverspremies zijn ooit gedeeltelijk teruggegeven aan de werkgevers, omdat er zoveel in de pot zat. En zo zijn er nóg wel wat “vreemde dingen” gebeurd. En wij???? Moeten toezien hoe de zeggenschap over ons pensioen overgaat naar “Europa”—- en wat doen we daar allemaal aan? Nul komma niks!! Protesteren helpt niet, via de vakbond ook niet… De regering doet toch wat zij wil. Mw Klijnsma had de overdracht van ons pensioengeld naar de EU al ondertekend, voordat we dat goed en wel wisten dat ze dat van plan was. Wat kunnen we (nog) doen?

  Reageer
  • Even niet vergeten: de “graai” van Lubbers werd onder meer gebruikt om andere ambtenaren-arbeidsvoorwaarden op te vrolijken: onbetaalbare Vut – en verlofregelingen, loonstijgingen, Atv-dagen… Bij de onderhandelingen hierover waren de werknemers zelf betrokken, via hun vakbonden. Moeten die miljarden terug in de ABP-pot? Prima, maar dan ook (met terugwerkende kracht!) een soberder arbeidsvoorwaardenpakket accepteren.

   Reageer
 9. Ruud van Kraaij 25 november 2016, 13:01

  We hebben natuurlijk recent de De Wet Pensioencommunicatie gekregen (gelaagde informatie met o.a. pensioen 1-2-3) om de informatieverstrekking over pensioenen te verbeteren voor de deelnemer en om deze informatie beter inzichtelijk te maken. Met de komst van deze wet wordt het perspectief van de deelnemer centraal gesteld. De wet schrijft voor dat we helder en transparant moeten communiceren. Naast de gelaagde informatie voor de werknemers, is er al een checklist voor de werkgevers ontwikkeld. Daarbij wordt zo veel mogelijk aangesloten bij de opzet van Pensioen 1-2-3. De bedoeling is dat de werkgever met behulp van deze checklist de (nieuwe) medewerker in het arbeidsvoorwaardengesprek en de (bestaande) werknemer tijdens het beoordelingsgesprek kan informeren over de pensioenregeling. Ook deze nieuwe Wet zal aansprakelijkheid stelling van de werkgever niet kunnen voorkomen, maar ik ben wel benieuwd wat de resultaten zijn van deze nieuwe wetgeving.

  Reageer
 10. Ik heb het idee dat de werknemers hoe dan ook geen belangstelling hebben voor hun pensioen. Alleen vlak ervoor kijkt men ernaar en dan is het te laat om bij te sturen.
  *
  Dat er dan weer naar ‘schuldigen’ gezocht gaat worden is de wereld op zijn kop. Ze zijn er zelf schuldig aan. Alles wordt hun op een presenteerblaadje aangereikt, maar ze doen er niks mee.
  *
  Idem als je als adviseur met je klant in gesprek wil over pensioen, of dekking voor nabestaanden bij overlijden. Is geen gewenst gespreksonderwerp. Want kost geld (zowel voor het advies als voor het regelen van een dekking). En YOLO! we leven nu en later zien we wel.
  *
  Maar goed, de voorspelling van mevrouw Rieter kan best uitkomen en dan is het voor een werkgever wel zo handig als ze een dossier hebben en dit ook hebben bewaard voor zolang de (oud)werknemer nog niet met pensioen is.

  Reageer

Reageer

 
Herstel wachtwoord
Geef je e-mail adres. Een nieuw wachtwoord wordt verzonden.